Dit is waar mijn eigen expeditie is begonnen

Acht principes van decivilisering

De mythe van vooruitgang is gebaseerd op de mythe van de natuur. De eerste vertelt ons dat we voorbestemd zijn voor grootheid; de tweede vertelt ons dat onze grootsheid gratis is. Beide mythes zijn nauw met elkaar verbonden. Beiden vertellen ons dat we gescheiden zijn van de wereld; dat we begonnen te dwalen in de oermoerassen, als een nederig onderdeel van iets dat ‘natuur’ wordt genoemd. Iets dat we anno nu triomfantelijk hebben bedwongen. Inderdaad, onze scheiding van de natuur is een mythe die integraal deel uitmaakt van de triomf van onze beschaving. We zijn het enige soort die ooit de natuur heeft geattakeerd en heeft gewonnen. En we zijn gaan geloven dat onze unieke glorie hierin is vervat.

Uitnodiging voor reflectie

Je kunt de acht principes van decivilisering zien als een gehesen vlag waaronder we elkaar kunnen vinden en ontmoeten. Een veilige plek, ver buiten onze menselijke bubbel en belemmerende overtuigingen. Om samen de grote uitdagingen en de vitale oplossingen voor de wereld van morgen te beschouwen.

Een vertrekpunt voor een expeditie door de 21ste eeuw en tegelijk ook een uitnodiging voor een objectieve reflectie dat ons over onverwachte paden zal leiden. Met de onderste acht principes van decivilisering als kompas. Zodat we koers kunnen houden naar een betere wereld.

PRINCIPE

Einde van een tijdperk

We leven in een tijd van sociale, economische en ecologische ontrafeling. Overal om ons heen zijn tekenen dat onze huidige manier van leven aan het eindigen is en dat een nieuw tijdperk aanstaande is. Waarin de focus verschuift van selectieve welvaart naar inclusief welzijn. We zullen deze realiteit eerlijk onder ogen moeten zien en leren ermee te leven.

PRINCIPE

Oplossing ligt in onszelf

We moeten de belemmerende overtuiging loslaten dat de convergerende crisis van onze tijd kunnen worden teruggebracht tot een reeks symptomen die kunnen worden opgelost met exponentiële technologieën, ecomodernisme en partijpolitiek. De oplossing ligt in een andere manier van verbinden; met de natuur, met anderen en met onszelf.

PRINCIPE

Ontkrachten van mythen

Het is belangrijk om te beseffen dat de wortels van onze fundamentele crises liggen in de verhalen die we onszelf hebben verteld. Deze verhalen en overtuigingen, die ten grondslag liggen aan onze beschaving, moeten worden uitgedaagd en opnieuw worden beschouwd. Zoals de mythes van: ongebreidelde vooruitgang, de centrale plaats van de mens in het universum en van onze scheiding van de ‘natuur’.
Deze mythen vormen een groot risico omdat we vergeten zijn dat het mythen zijn.

PRINCIPE

Verhalen weven de werkelijkheid

Mensen geloven in verhalen en verhalen inspireren mensen. Maar deze moeten meer bieden dan louter sensatie en amusement. Door middel van verhalen weven we de werkelijkheid, mits deze gebaseerd zijn op de waarachtigheid en aantoonbare, niet-weerlegbare feiten.

PRINCIPE

Verbinden met de bedoeling

Mensen zijn niet het middelpunt van het universum, noch de bedoeling van de planeet. Daarentegen zijn wel radicaal afhankelijk van Moeder Aarde en haar ecosystemen. De ware kunst voor de mensheid begint dus met de poging om buiten de overtuiging en de menselijke bubbel te stappen. Door zorgvuldige aandacht kunnen we opnieuw met wijsheid in contact treden met de hele wereld. Die veel groter en belangrijker is dan onze menselijke wereld. Alleen dan kunnen we ons verbinden met het wezenlijke, de bedoeling en de aandienende toekomst.

PRINCIPE

Het leven vieren

We vieren het leven en de kunst van het vertellen en overdragen op een waarachtige en wijze manier. Gebaseerd op het juiste gevoel van tijd en plaats. In het algemeen belang. Onze wereld is te lang gedomineerd door boodschappers uit de kosmopolitische citadellen, die belang hebben bij de status quo.

PRINCIPE

Walk the talk

We moeten voorkomen dat we onszelf verliezen in de uitwerking van theorieën of ideologieën. Onze woorden en daden moeten elementair zijn. We moeten spreken, schrijven, verhalen en overtuigen met de voeten in de klei en vuil onder onze nagels.

PRINCIPE

Het einde als nieuw begin…

Het einde van de wereld zoals we die kennen, is niet het einde van de wereld. Het betekent slechts het einde van het leven zoals we het leidden en leefden. Samen zullen we nieuwe hoop vinden en opeenhopen. De paden die leiden naar de onbekende wereld die voor ons ligt en die ons een volgende fase in onze beschaving brengt.

Menu