Duurzaam ondernemen met impact

Financieel, sociaal en ecologisch: voor alle stakeholders

Innovatief waarde creëren

De COVID-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende economische recessie hebben aangetoond dat ons sociaal-economische systeem en het marktdenken een veel kortere houdbaarheid hebben dan we mogelijk dachten. Voeg daaraan toe de bestaande problemen als ecologische uitholling, vervuiling en gruwelijke sociale ongelijkheid en het wordt helder dat er een aantal weeffouten in onze maatschappij zijn blootgelegd. De mensheid en samenleving staan anno nu ongewild op een kruispunt en we mogen dit historische moment niet onbenut laten. We moeten duurzaam gaan organiseren en ondernemen, zodat de sociale, ecologische en economische weerbaarheid en veerkracht van onze maatschappij en samenleving worden vergroot. Dat betekent onder andere nieuwe betekenis geven aan waarde(n) en de waardering daarvan. De opgave is hoe we door duurzaam organiseren en ondernemen weer de waarden van de gemeenschap centraal kunnen stellen.

Het moet meer en niet minder

Duurzaam ondernemen is cruciaal voor mensen, samenlevingen, bedrijven, instellingen en overheden. Het zou de basis moeten zijn van elke onderneming, organisatie of project. Duurzaam ondernemerschap leidt niet alleen tot een betere wereld, maar vaak ook tot betere resultaten voor de onderneming, en dan niet alleen financieel, maar vooral ook sociaal en ecologisch.

Als we duurzaamheid wijs benaderen en effectief praktiseren, dan gaat het niet over minder, maar juist over meer: meer welzijn en gezondheid, meer schone lucht, meer innovativiteit, meer waardecreatie en meer kwaliteit van leven. Maar vooral ook meer vooruitgang voor veel meer mensen en meer gelijkheid en inclusiviteit. Wie wil dat niet? Het axioma dat we eerst terug moeten naar een groeiende economie en pas dan kunnen werlken aan duurzaamheid en klimaat is gevaarlijk en misleidend en zet de samenleving alleen maar verder op achterstand.

Breekijzers voor duurzaam ondernemen

Als spreker en schrijver richt ik mij op de transitie naar een andere, duurzame en circulaire samenleving.

Dat betekent voor bedrijven dat ze duurzaam moeten gaan organiseren en ondernemen. Dat is geen keuze, maar een noodzaak. En dat vereist nieuwe business modellen, die een positieve impact hebben op mensen, maatschappij en leefomgeving. Alleen zo schuift de focus van alleen monetaire waardecreatie naar impact die van waarde is voor het geheel.

Onderstaande inspirimenten gaan allemaal over de ontwikkeling van duurzame business modellen en bouwstenen die leiden tot nieuwe, duurzame of circulaire businessproposities en -opportuniteiten. Op basis van heel veel voorbeelden en bronnen uit de wetenschap, onderwijs en het werkveld.

Verbeter jezelf, begin bij de wereld

1. Duurzaam ondernemen met impact

Betekenisvol en duurzaam ondernemen; hoe doe je dat? Is het ook voor jouw onderneming of organisatie weggelegd en waarom leidt het tot zoveel positieve impact en resultaat? Duizenden bedrijven over de hele wereld brengen het in de praktijk en zijn daarmee een stimulerend voorbeeld voor velen. Concrete voorbeelden zijn o.a. de gecertificeerde B-Corps; zoals Patagonia, Danone, Tony Chocolony en duizenden andere bedrijven over de gehele wereld. Wat kunnen we van hen leren?

Dit inspiriment en unieke belevenis voor ondernemers en ondernemende mensen, helpt mensen en organisaties om het beste voor de wereld te doen, zodat ze nooit meer de beste en grootste van de wereld hoeven te worden. En het toont onomstotelijk dat Doing Good (waardecreatie in alle aspecten), leidt tot meer Doing Well (winst en continuïteit).

Een zwaluw voorspelt veel goeds

2. Vitale, duurzame business modellen voor wereld van morgen

Strategische workshop: creating the future

3. Workshop: duurzaam ondernemen en waarde creëren

Duurzaam ondernemen is cruciaal voor de toekomst van de mensheid en onze planeet. Het is het startpunt van elke organisatie in de 21e eeuw. Uitgangspunten zijn duurzaam organiseren en templates voor vitale business modellen. Hierin staat het creëren van waarde – sociaal, financieel en ecologisch – centraal. Hoe ontwikkel je duurzame, vitale business modellen en hoe werken deze in de dagelijkse praktijk?

Een unieke, strategische workshop voor ondernemers die het verschil willen maken. Voor echte leiders met karakter. Aan de hand van bewezen templates en pragmatische bouwstenen worden ideeën en duurzame business modellen omgezet naar vitale oplossingen voor de wereld van morgen. Een effectieve workshop met heel veel voorbeelden, bronnen en verwijzingen. Op basis van jarenlang onderzoek en uitgebreid testen in het onderwijs en in de praktijk. Met veel dank aan prof. dr. Jan Jonker en zijn werk (Nieuwe Business Modellen).

Once Upon A Future

Het eerlijke en complete verhaal

Een unieke belevenis en spannende expeditie naar de aandienende toekomst. Het complete en eerlijke verhaal van een wereld in transformatie naar de volgende fase in onze beschaving. Soms confronterend, altijd kristalhelder en gebaseerd op feiten en reële trends en verwachtingen. Dit fascinerende inspiriment schept duidelijkheid over onze toekomst en biedt concrete hoop op een meer duurzame wereld en eerlijke, inclusieve maatschappij en samenleving.

Gebaseerd op de gelijknamige best seller ‘Once Upon A Future‘, voormalig no.1 bij Managementboek.nl! Vraag vooral naar de unieke combinatiemogelijkheden!

B the Change: from Good to Great

4. Bedrijf van de toekomst

Het geheim van exponentiële organisaties

5. De 10x FACTOR

Het bedrijf van de toekomst is een utopie, net zoals het ‘future proof’ maken van je onderneming. De onderneming van de toekomst wordt bepaald en gemaakt door werknemers van de toekomst, die onlosmakelijk zijn verbonden met de bedoeling van de organisatie en effectief samenwerken in radicale afhankelijkheid. Duurzaamheid is big business geworden, dat steeds meer door de markt wordt afgedwongen. Waardecreatie staat centraal, voor alle stakeholders. Hoe anticipeer je als bedrijf op de aandienende toekomst en hoe benut je kansen die nu nog buiten je bereik  liggen? En hoe word je groots in plaats van groot?

In turbulente tijden met vele kansen en bedreigingen ontstaan nieuwe, exponentiële organisaties die tien keer beter, sneller en goedkoper opereren dan hun peers in de markt? Hoe word je een exponentiële organisatie en wat is het geheim van de 10X Factor?

Dit is een uniek inspiriment voor leiders, bestuurders en beleidsmakers die niet alleen verandering willen, maar daar ook direct mee aan de slag willen. Op basis van een concreet raamwerk van interne en externe factoren waarmee elke organisatie het verschil kan maken.

Menu