Duurzaamheid, klimaat en leefomgeving

Mensen zijn ook natuur

Toekomst van Moeder Aarde

Het Global Risk Report 2021 van het World Economic Forum is kristalhelder. We kunnen kan niet langer wachten tot de mist van onzekerheden is opgetrokken. Voor belangrijke kwesties als natuur en leefomgeving, biodiversiteit en onze ecosystemen moeten we nieuwe oplossingen vinden. Snel en doelgericht. En dat in een wereld waarin onrust en onzekerheid alleen maar lijken toe te nemen. Maar in het midden van de chaos liggen altijd de beste kansen op echte vooruitgang.

Ondernemers zien dat en gaan duurzaam ondernemen. Leiders zien het ook en gaan leiden vanuit de bedoeling. En samen creëren zij zo geen volgelingen, maar nieuwe leiders. Die ook zo denken, doen en leven en weer andere inspireren het ook te doen.

Druk op planeet en ecosystemen

Klimaatverandering slaat harder toe dan verwacht. De laatste vijf jaar waren warmer dan ooit. Natuurrampen worden intenser, de schade steeds groter. Extreem weer komt bijna overal ter wereld voor. Klimaatwetenschappers voorspellen een mondiale temperatuurstijging van minstens 3 graden. Met grote gevolgen voor onze welvaart en ons welzijn.

Zeven ecologische problemen domineren de top tien in het Global Risk Report 2021 . Falend beleid voor het inperken van de klimaatverandering staat op de eerste plaats. Het verlies aan biodiversiteit staat op de tweede plaats, met kritieke implicaties voor de mensheid en one voedsel- en gezondheidssystemen.

Wat kunnen we er aan doen, in ons werk en thuis aan de ontbijttafel?

Vijf voor twaalf

Er is nog steeds tijd om de ecologische risico’s en uitdagingen aan te pakken, maar het venster om effectief in te grijpen is aan het sluiten. Gecoördineerde actie is snel nodig om veerkracht op te bouwen onder bedrijven en gemeenschappen.

Hieronder een keur van fascinerende inspirimenten over de toekomst van onze leefomgeving en hoe we binnen de grenzen van onze planeet kunnen werken en leven. Stuk voor stuk unieke belevenissen over bewustzijn, verlangen, verbinden en manifesteren.

Zie ook mijn inspirimenten over ‘Duurzaam Ondernemen’ en ‘Inspirerend Leiderschap.’ Of mijn collectie keynotes over ‘De Vitale Oplossingen voor de wereld van morgen’ en de ‘Toekomst van Sectoren.’

Tien grootste problemen veroorzaakt door mensen

1. GLOBAL RISKS 2021 – en ja, we zijn nog op tijd…
De 16e editie van het Global Risks Report (2021) is kristalhelder over de ontwrichtende implicaties van onze grote risico’s, waaronder de COVID-19 pandemie, die onze wereld in de nabije toekomst en de komende decennia een nieuwe vorm kunnen geven. De pandemie heeft de huidige geopolitieke, maatschappelijke en ecologische uitdagingen verergerd, en de existentiële crisis van de klimaatverandering doemt steeds duidelijker op. Meer dan ooit zijn innovatieve en op samenwerking gebaseerde acties van veerkracht nodig.

Tot de meest waarschijnlijke risico’s van de komende tien jaar behoren extreem weer, het mislukken van klimaatmaatregelen en door de mens veroorzaakte milieuschade, alsook digitale machtsconcentratie, digitale ongelijkheid en falende cyberbeveiliging. Bij de risico’s met de grootste impact in het komende decennium staan infectieziekten bovenaan, gevolgd door het falen van klimaatmaatregelen en andere milieurisico’s, alsook massavernietigingswapens, crises in verband met bestaansmiddelen, schuldencrises en het uitvallen van IT-infrastructuur.

Wat betreft de tijdshorizon waarbinnen deze risico’s een kritieke bedreiging voor onze manier van leven zullen worden, zijn de meest dreigende bedreigingen – die het meest waarschijnlijk zijn in de komende twee jaar – onder meer werkgelegenheids- en bestaanscrises, wijdverspreide ontgoocheling onder jongeren, digitale ongelijkheid, economische stagnatie, door de mens veroorzaakte milieuschade, erosie van de sociale cohesie en terroristische aanslagen.

Economische risico’s spelen een belangrijke rol in de periode van 3-5 jaar, met inbegrip van zeepbellen in de activaprijzen, prijsinstabiliteit, schokken in de grondstoffenprijzen en schuldencrises; gevolgd door geopolitieke risico’s, met inbegrip van interstatelijke betrekkingen en conflicten, en geopolitisering van hulpbronnen. Voor de periode van 5 tot 10 jaar domineren milieurisico’s, zoals het verlies van biodiversiteit, crises in verband met natuurlijke hulpbronnen en mislukte klimaatmaatregelen, naast massavernietigingswapens, negatieve effecten van technologie en de ineenstorting van staten of multilaterale instellingen.

Deze confronterende maar ook zeer energieke inspiratie is een expeditie naar de vitale oplossingen van de wereld van morgen. Hoe kunnen we economische fragiliteit en maatschappelijke verdeeldheid oplossen? Hoe lossen we de groeiende digitale kloof en het gebrek aan technologische adoptie op? Hoe kunnen we een dubbel ontwrichte generatie jongeren helpen in een tijdperk van gemiste kansen? En bovenal, hoe kunnen we de klimaatontwikkeling als het grootste dreigende risico het hoofd bieden, nu de mondiale samenwerking verder verzwakt? Wat zijn de beste manieren om onze grootste risico’s te beheersen en de veerkracht van onze maatschappij en samenleving te vergroten?

Effectieve klimaatoplossingen per sector

2. Klimaatverandering en de MEXIT

Leven in radicale afhankelijkheid

3. Biodiversiteit & vitale ecosystemen
De klimaatverandering treft ons harder dan verwacht. Dit heeft ernstige economische en sociale gevolgen voor onze leefomgeving en zeker ook voor onze welvaart en ons welzijn. Hoe kunnen we de klimaatverandering om te buigen? Dit inspiriment verschaft een overzicht van vitale ideeën en praktische oplossingen per sector en voor de ontbijttafel thuis.
Getoond wordt hoe snel en problematisch het klimaat verandert en beschrijft de gevolgen van de opwarming van 1°C tot 6°C. Van orkanen tot afstervende koraalriffen en van uitdrogende landbouwgronden tot hongersnood. Een overzicht van wetenschappelijke artikelen die net zo schrijnend als confronterende zijn voor elke organisatie en mens.

Bovenal biedt deze unieke ervaring klimaatoplossingen per sector en binnen elk van deze sectoren worden vitale oplossingen en concrete acties voor klimaatverandering gedeeld, die vandaag nog kunnen worden ondernomen.

Dit inspiriment kan op maat gemaakt worden voor bij ons thuis aan de ontbijttafel of voor verschillende sectoren, zoals: Energie, Voedsel en Landbouw, Industrie, Vervoer, Gebouwen, Gezondheid en Onderwijs en Putten.

Deze unieke ervaring zal bijdragen om de stijging van het niveau van broeikasgassen in de atmosfeer te stoppen en een gestage daling te bewerkstelligen, waardoor de draconische klimaatverandering een halt wordt toegeroepen, zo snel, veilig en rechtvaardig als mogelijk is.

Het door de mens veroorzaakte verlies aan natuur en biodiversiteit bedreigt het leven op onze planeet. Welke destabiliserende omslagpunten in de natuur kunnen de sociale en economische gevolgen van het klimaatrisico verergeren en wat zijn dan de gevolgen voor de manier waarop we leven en zaken doen? Door de voordelen van de natuur en biomimicry te begrijpen, kunnen we samenlevingen helpen kansen te benutten om de planetaire noodtoestand te beteugelen.

Alle soorten, inclusief de mens, zijn voor hun overleven afhankelijk van het delicate evenwicht van het leven in de natuur. Toch neemt de biodiversiteit – de diversiteit binnen soorten, tussen soorten en binnen ecosystemen – sneller af dan ooit tevoren in de geschiedenis van de mens. Het huidige tempo van uitsterven ligt tientallen tot honderden malen hoger dan het gemiddelde over de afgelopen 10 miljoen jaar, en het tempo neemt toe.

Hoewel de 7,6 miljard mensen in de wereld slechts 0,01% van alle levende wezens vertegenwoordigen, heeft de mensheid al 83% van alle in het wild levende zoogdieren en de helft van alle planten verloren doen gaan.

Het dramatische verlies aan biodiversiteit brengt ernstige risico’s met zich mee voor samenlevingen, economieën en de gezondheid van de planeet. Biodiversiteit en de bijdragen van de natuur aan de mens klinken voor velen academisch en ver verwijderd van ons dagelijks leven … Niets is minder waar – zij vormen de basis van ons voedsel, schoon water en energie. Mensen zijn op fundamentele manieren afhankelijk van biodiversiteit, van de bestuiving van gewassen tot de genezing van ziekten. Het verlies aan biodiversiteit is ook een bedreiging geworden voor de fundamenten van onze economie.

De snelle degradatie van ons levensondersteunend systeem betekent dat solide acties en maatregelen nodig zijn. Nu we op de drempel staan van de “zesde massa-extinctie”, hebben zowel bedrijven als regelgevers een enorme rol te spelen in het veranderen van paradigma’s. Wie betaalt voor de externe effecten die door business-as-usual worden veroorzaakt?

Wat zijn de contouren van een nieuwe natuureconomie en wat zijn de eminente risico’s, de belangrijkste transformatiepaden en financieringsmodellen voor een natuurpositieve economie? Hoe kunnen regelgevers, het bedrijfsleven en de samenleving in deze richting schakelen en hoe kun jij een spelbreker en kampioen worden die systemen verandert en prioriteit geeft aan vitale acties voor het behoud van de natuur en dus het voortbestaan van ons als soort.

Once upon a future

Het eerlijke en complete verhaal

Een unieke belevenis en spannende expeditie naar de aandienende toekomst. Het complete en eerlijke verhaal van een wereld in transformatie naar de volgende fase in onze beschaving. Soms confronterend, altijd kristalhelder en gebaseerd op feiten en reële trends en verwachtingen. Dit fascinerende inspiriment schept duidelijkheid over onze toekomst en biedt concrete hoop op een meer duurzame wereld en eerlijke, inclusieve maatschappij en samenleving.

Gebaseerd op de gelijknamige best seller ‘Once Upon A Future’, voormalig no.1 bij Managementboek.nl en genomineerd voor Managementboek van het Jaar 2021. Vraag vooral naar de unieke en aantrekkelijke combinatiemogelijkheden van een inspiriment met de bestseller voor alle deelnemers.

Mensen zijn ook natuur

4. Transitie en toekomst leefomgeving

Kompas voor echte vooruitgang

5. SDG’s – 17 doelen voor één bedoeling
Als gevolg van de wereldwijde pandemie zijn we getuige van een ongekende oproep om de menselijke samenleving en economieën te transformeren en daarmee de relatie tussen mens en natuur opnieuw te herstellen. Dit inspiriment legt de toekomst van onze leefomgeving vast op een kritiek moment, nu we samenwerken om het momentum op te bouwen voor transformatieve acties, teneinde de grote risico’s voor onze planeet aan te pakken door natuur en ecosystemen te behouden.

Stedelijke plannen brengen oplossingen voor klimaatverandering en het welzijn van bewoners met elkaar in evenwicht. Ecologische, sociale en economische veranderingen concentreren zich steeds meer op het niveau van de stad. Auto’s zijn niet langer de motor achter stadsplanning, maar mensen en natuur komen op de eerste plaats. Hoe kunnen we de rollen omdraaien en waarom is dat moeilijker in buurten met lage inkomens? Inclusiviteit en innovatie bepalen toch de vernieuwingsinspanningen.

Groene gebouwen met verbeterde ventilatie en optimale thermische condities scoren hoger op cognitieve functietests en leiden tot minder symptomen van het ‘sick building syndrome’. Blootstelling aan daglicht en helderder, met blauw verrijkt licht, dat het natuurlijke licht het beste nabootst, leidt ook tot een betere slaapkwaliteit.

Stedenbouwkundigen vinden steeds creatievere manieren om de natuur in de stad te verweven, vooral nu de ruimte schaars is. Dat hoeft niet per se in de vorm van uitgestrekte parken.

Omgaan met klimaatverandering betekent dat we ons moeten voorbereiden op hevige regenval en stormvloeden, en dat we de aandacht moeten vestigen op buurten die gevaar lopen. Hoe kunnen we meer groene daken aanleggen, stormwater opvangen, micronetten voor energie en water aanleggen, veerkracht in bouw- en bestemmingsplannen opnemen en “koelcentra” aanwijzen waar mensen die geen toegang tot airconditioning hebben, zich tijdens de verzengende zomerhitte kunnen terugtrekken? Het inspiriment roept ook op tot “een communicatie-oefening”; een strategie om alle segmenten van de stad te bereiken. Dat omvat vooral het bereiken van de lagere inkomens en minder mobiele bevolkingsgroepen, die zich vaak in de meest kwetsbare delen van de stad bevinden, door gebruik te maken van bestaande kanalen, zoals kerken en andere gemeenschapsgroepen, en ook berichten voor toeristen.

Nul-nul afval, water en energie zijn de duurzame trifecta, het creëren van “levende gebouwen, zoals dak regenwateropvangsysteem en composterende toiletten en aftapt zonne-energie voor de behoeften.

Wat zijn nog meer vitale oplossingen voor onze leefomgeving in de wereld van morgen?

De 17 SDG’s zijn het kompas van de mensheid en startpunt van elke organisatie in de 21e eeuw. Samen vormen ze de bedoeling op basis van concrete targets en duidelijke indicatoren. Hoe implementeer je de SDG’s in je organisatie, werk en leven?

Dit unieke inspiriment kan volledig op maat gemaakt worden voor elk specifieke evenementen en voor een naadloze aansluiting op elke doelgroep. Hieronder enkele voorbeelden sessies die eerder op maat zijn gecompileerd:

1. SDG Essentials for Business – geeft de deelnemers een beknopt maar compleet overzicht van wat de SDG’s zijn en waarom ze zo belangrijk zijn. Ook de rol die bedrijven, overheden en de maatschappij moeten spelen bij het realiseren van de zeventien doelen wordt gereflecteerd. De kansen die de SDG’s bieden voor het bedrijfsleven zijn niet alleen ‘eye-openend’ maar zeker ook zeer inspirerend, mede doordat er hoofdlijnen en acties worden aangedragen hoe individuen en de bedrijven waar ze voor werken meer betrokken kunnen raken. Intrinsieke en impactvolle betrokkenheid en empowerment van werknemers rond de SDG’s zijn essentieel als we onze inspanningen met succes willen opschalen tijdens het kritieke decennium van actie dat voor ons ligt.

2. De SDG’s voor inspirerende leiders – biedt een pragmatisch kader voor de 17 doelstellingen en streefcijfers om onze dringendste sociale, economische en ecologische uitdagingen aan te pakken in de aanloop naar 2030. Hoewel het uiteindelijk de regeringen zijn die worden gevraagd de SDG’s te verwezenlijken, is het een simpel feit dat deze cruciale agenda niet kan worden gerealiseerd zonder effectieve betrokkenheid van de private sector. Voor het bedrijfsleven is een cruciale rol weggelegd als financieringsbron, aanjager van innovatie en technologie. De SDG’s hebben het bedrijfsleven nodig, maar het succes van het bedrijfsleven op lange termijn staat of valt met de verwezenlijking van de SDG’s. Tijdens dit op maat gemaakte inspiriment zullen de deelnemers de implicaties van de SDG’s over vier belangrijke pijlers kunnen doorgronden:

  • Risico van niets doen, die uiteindelijk de meest kostbare optie zal blijken te zijn
  • Kansen benutten die nu niet worden gezien, door het afstemmen van bedrijfsstrategieën op de SDG’s en welke kosten en opbrengsten hiermee gepaard gaan
  • Leiderschap en transparantie; wat is de betekenis en de impact van het feit dat integrale informatie leidt tot betere beslissingen?
  • De noodzaak tot samenwerking, het realiseren van de SDG’s ligt buiten het bereik van één bedrijf, één land en zelfs één continent.

3. SDG Sector Roadmaps, zijn een set richtlijnen die een gestructureerde aanpak bieden die bedrijven kunnen volgen wanneer ze de SDG’s in de bedrijfsstrategie willen integreren. Dit pragmatische (denk)kader leidt bedrijven door een proces van vaststelling van het huidige niveau van interactie van hun sector met de SDG’s in de waardeketen; identificatie van de belangrijkste impact kansen van de sector; en vaststelling van belangrijke actiepunten en monitoringsystemen om een koers uit te stippelen naar de 2030-visie van de desbetreffende sector.

4. SDG Stakeholders Engagement is ontwikkeld om organisaties te helpen begrijpen hoe ze de SDG’s en de Good Life Goals kunnen gebruiken en hoe ze deze relevant kunnen maken voor hun werknemers, klanten en activiteiten. Samen met inspirerende voorbeelden, biedt dit inspiriment op maat de juiste richtlijnen voor bedrijven over hoe ze effectief mensen (zowel werknemers als klanten) kunnen engageren rond de duurzame gedragingen die zijn verbonden met hun producten, diensten en bedrijfscultuur. Het schetst ook zinvolle en tastbare acties die organisaties kunnen uitvoeren ter ondersteuning van de SDG’s door middel van 17 concrete bedrijfsvoorbeelden die laten zien hoe de SDG’s en Good Life Goals kunnen worden benut en hoe innovatieve acties een positieve impact stimuleren.

5. SDG’s aan de ontbijttafel of op school, is gericht zijn op ons leven en wat we kunnen doen om ze te realiseren als individu, gezin, groep van toegewijde mensen, schoolklas of een ander deel van de samenleving. Verbeter jezelf en begin met de wereld. Je hoeft niet de beste van de wereld te worden, als je maar het beste voor de wereld doet. Dan inspireer je andere om ook te gaan leiden.

Duurzame oplossingen voor de wereld van morgen

6. Futurama 2100 – terug naar de Commons

Futurama 2100 is de perfecte compilatie van de hierboven geschetste inspirimenten. Het is een meeslepende expeditie door de 21e eeuw en biedt een route naar utopia voor realisten: de Commons. Hoe versnellen we de grote transities en acties in op het gebied van klimaat, biodiversiteit, habitat, voedsel- en landgebruik en circulaire waardeketens? Wat zijn de vitale en duurzame oplossingen voor de wereld van morgen.

Dit inspiriment wordt volledig op maat gemaakt voor elke doelgroep en sluit naadloos aan op de doelstellingen van het event, de rest van het programma en de achtergrond van de deelnemers.

Uitgangspunten voor mijn werk

Zes principes voor mijn inspirimenten

In mijn werk staan zes principes centraal en ze verwoorden waar ik voor sta en waar ik naar streef. Je vind ze terug in al mijn keynotes, masterclasses, workshops, colleges, boeken en andere publicaties.

Menu