Duurzaamheid, klimaat en leefomgeving

Biodiversiteit & vitale ecosystemen

De uitbating van de natuur heeft geleid tot een massaal verlies aan biodiversiteit en afnemende leefbaarheid op aarde. Welke effectieve maatregelen kunnen we nog treffen en hoe herstellen we de ecosystemen waar we zo radicaal afhankelijk van zijn?

Wie gingen je voor?

Menu