Technology and innovation

Data as a pacesetter of progress?

Data is een belangrijke motor voor onze vooruitgang. Hoe kunnen we verantwoord, toekomstgericht, interoperabel en betrouwbaar data ontwerpen, besturen, schalen en delen? Hoe maximaliseren we datagebruik en beschermen we tegelijkertijd de samenleving tegen de risico's van de data-economie en misbruik door 'evil companies'?

Great clients, ambassadors and partners

Menu