Technology and innovation

Expedition 2030: more opportunities than threats?

Op technologische expeditie naar het volgende decennium. Met een groeiend besef dat er net zoveel kansen als bedreigingen bestaan. Lost technologie de belofte in dat ze meer problemen oplost dan creëert? En hoe dragen exponentiële technologieën bij aan echte vooruitgang. Technologie kent geen ethiek en is neutraal: totdat deze wordt gebruikt.

Great clients, ambassadors and partners

Menu