Circular economy serving an inclusive society

Handel in mondiale economische afhankelijkheid

Hoe kunnen we de handels- en investeringsstromen versterken door modernisering van internationale regels en verdragen, nationaal beleid en handelsbevorderende strategieën? Of is dit onmogelijk omdat de nadelen van globalisering aantonen dat afstemming van mondiale productie- en consumptie-systemen heel lastig is?

Great clients, ambassadors and partners

Menu