Technology and innovation

Happiness in the Digital Age - connecting in desire entanglement

Technologie lijkt goed te werken voor wat we willen, maar veel minder voor wat we echt nodig hebben. Geluk is niet downloadable en machines creëren geen sociale cohesie. Zeker, technologie brengt ons plezier en gemak, maar hoe borgen we ons geluk in het digitale tijdperk? En hoe verbinden we ons met elkaar in verlangenverstrengeling en met onze aandienende Zelf?

Great clients, ambassadors and partners

Menu