Inspirerend leiderschap

Leiderschap en onderwijs - Het potentieel is leidend

Leiderschap in het onderwijs wordt sterk bepaald door het perspectief dat wordt gekozen. Niet het proces, noch het klaslokaal of de gestelde doelen zijn leidend, maar het tot volle ontplooiing brengen van het potentieel van de primaire stakeholders staat centraal: en dat zijn natuurlijk de leerlingen of studenten samen met hun leerkrachten. Hoe geef je leiding aan het ontwikkelen van leiderschap?

Wie gingen je voor?

Menu