Vitale oplossingen voor de wereld van morgen, Toekomst van sectoren en werkgebieden

25 noodzakelijke vragen over onderwijs

Waarom doen we de dingen in het onderwijs zoals we ze doen? Doet het systeem nog wel waar het voor bedoeld is? Of zijn we gaan geloven in mythen en vergeten dat het slechts mythen zijn? Zijn we verdwaald geraakt in oude patronen en gewoonten? Welke vragen moeten wij ons zelf stellen? Hoe maken we ons onderwijs weer mens- en toekomstgericht? Zodat leren voor iedereen weer leuk wordt.

Ruud als

Inspirator, spreker, moderator, dagvoorzitter, interviewer, panellid, sidekick en in elke gewenste combinatie

Doelgroep

Voor mensen en instellingen die al omdenkend het onderwijs meer mens- en toekomstgericht willen maken

Maatwerk

Dit inspiriment (lezing, masterclass of workshop) wordt op maat samengesteld en zal naadloos aansluiten op de gewenste impact, de achtergrond van de doelgroep en de rest van het programma.

Ga mee op expeditie naar mens- en toekomstgericht onderwijs

Ja, ik wil weten welke vragen opnieuw gesteld moeten worden over ons onderwijs en hoe we de transitie naar meer mens- en toekomstgericht onderwijs kunnen versnellen.

Vraag offerte aan

Ontkrachten van mythen en overtuigingen

We denken dat er goed is nagedacht over het onderwijssysteem, maar is dat werkelijk zo? Of zijn we gaan geloven in mythen en verdwaald geraakt in oude patronen en gewoonten?

Durf te vragen naar waarom?

Waarom hebben we klassen en een schriftelijk eindexamen? Is een lange zomervakantie wel zo verstandig? Waarom staat de collectieve en niet de individuele middelmaat centraal? Sluit het curriculum nog wel aan op de ontketende toekomst met de grote ecologische en sociale uitdagingen? Waarom segregeren we in het onderwijs bij de poort op leeftijd en intelligentie; draagt dat bij aan meer gelijke kansen?

Omdenken in het onderwijs

Dit unieke inspiriment is een ware belevenis en doet een maximaal beroep op het vermogen om ‘Om te Denken’. Het trekt de deelnemers uit hun bestaande denkpatronen en belemmerende overtuigingen en laat hen anders naar de bedoeling van het onderwijs kijken. Want pas als we onszelf fundamentele vragen durven te stellen over het onderwijs, kunnen we bewuste keuzes maken die besloten moeten liggen in de wezenlijke bedoeling van het onderwijs.

Onderwerpen en Maatwerk

1. Omdenken in het onderwijs
2. Twintig fundamentele onderwijsvragen
3. Loslaten of anders vasthouden?
4. De bedoeling als kompas
5. Onderwijshelden
Gericht op jouw schoolpraktijk
Super interactieve werkvormen
1. Omdenken in het onderwijs

Fundamentele vragen zijn de sleutel van de transformatie binnen het onderwijs. Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Pas dan kunnen we het doorzien en het huidige systeem loslaten. Of is het anders vasthouden? Dit onderdeel neemt je mee naar de bedoeling en fundamenten van het onderwijs.

2. Twintig fundamentele onderwijsvragen

Wat zijn de belangrijkste vragen waar we opnieuw een antwoord op moeten vinden? Is het nog wel logisch wat we doen en zijn er alternatieven?

3. Loslaten of anders vasthouden?

Wat zouden we doen in het onderwijs aks we de diversiteit en uniciteit van leerlingen en studenten centraal stellen? Wat als we zouden focussen op creativiteit, intuïtie, vermogen tot samenwerken en verbeeldingskracht. Hoe belangrijk zijn veerkracht en barmhartigheid in een onrustige wereld?

4. De bedoeling als kompas

Weet jij nog waarom je doet wat je doet? Her-inner je je nog wat voor jou de bedoeling is van onderwijs? En wat jouw rol is? Hoe creëren we weer ruimte om richting te geven aan mens- en toekomstgericht onderwijs? Hoe maak je de reis van binnen naar buiten en waar vinden we de kracht om samen op te trekken?

5. Onderwijshelden

Wie zijn de onderwijshelden in het hier en nu? Waar hebben zij het lef en de nieuwsgierigheid gevonden om verder te kijken? Welke lessen zijn er geleerd en wat kunnen we leren van deze helden uit de praktijk?

Gericht op jouw schoolpraktijk

Het inspiriment '20 vragen over onderwijs' wordt op maat samen gesteld en een grondige briefing en voorbereiding zorgen voor een naadloze aansluiting op de achtergrond van de deelnemers en de rest van het programma.

Super interactieve werkvormen

Dit inspiriment wordt aangeboden als een interactieve lezing, masterclass of workshop van 30 minuten tot een dagdeel. Afhankelijk van de duur, kan deze ook gecombineerd worden met bijvoorbeeld een stemBUZZ, mentiQUIZ of zelfs een lagerhuisdebat. In een workshop kunnen de thema's en onderwerpen verder worden verdiept of concreet vertaald worden naar de eigen praktijk (PO, SO, VO, MBO, etc.) inclusief concrete handvatten en acties voor de korte en lange termijn.

Ga mee op expeditie naar mens- en toekomstgericht onderwijs

Ja, ik wil weten welke vragen opnieuw gesteld moeten worden over ons onderwijs en hoe we de transitie naar meer mens- en toekomstgericht onderwijs kunnen versnellen.

Vraag offerte aan

Wie gingen je voor?

Menu