Vitale oplossingen voor de wereld van morgen

RESET na COVID-19: een realistisch perspectief

Een confronterend inspiriment en unieke belevenis. Een helder, hoopvol en vooral realistisch betoog over onze problemen en de enige, effectieve route uit de coronacrisis en de economische recessie. Snel en opportunistisch weer voorwaarts of met wijsheid bedachtzaam achterwaarts? Welke route kies jij?

Ruud als

Inspirator, spreker, moderator, interviewer, panellid, sidekick...

Publiek

Iedereen die verlangt naar een meer duurzame leefomgeving en eerlijkere verdeling van welvaart en daar een bijdrage aan wil leveren.

Maatwerk

Jouw event is erg belangrijk. Ook voor mij! Daarom is maatwerk de standaard. Inhoud, werkvormen en uitvoering. Er is altijd een naadloze aansluiting op thema, programma en achtergrond van de deelnemers. Meer informatie onder 'Onderwerpen'.

Ik help mee aan betere wereld

Samen op expeditie na het coronatijdperk. Hoe gaan we samen een meer duurzame leefomgeving creëren en de welvaart beter verdelen?

Vraag offerte aan

Het kan echt beter, veel beter!

De coronacrisis zorgt wereldwijd voor veel leed. Het maakt ook de fundamentele weeffouten in onze maatschappij en samenleving zichtbaar. Pijnlijk, maar zeker ook kristalhelder.

Als het COVID-19 virus ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat het anders kan en moet. De gezondsheidscrisis en de daarop volgende economische recessie is dan ook een ongekende kans. Voor een reset van onze manier van denken, doen en vooral laten.

RESET na COVID-19 is geen wonderkuur tegen alle uitdagingen en biedt zeker geen snelle, eenvoudige oplossingen voor onze immense problemen. Er bestaat namelijk geen 'quick fix' voor de problemen die we de afgelopen 100 jaar hebben gecreëerd. Bovendien zijn de crises onderdeel van een onvermijdelijke en onomkeerbare transitie die moeilijk te versnellen is.

Het moet namelijk anders en vooral minder! Van welvaart naar welzijn en van ego naar eco.

'RESET na COVID-19' is een fascinerend en confronterend inspiriment. Het toont een eerlijk beeld van onze grootste uitdagingen en realistisch perspectief van een nieuwe wereld. Als we een paar stappen terugdoen, wordt duidelijk hoe we een betere wereld kunnen bouwen.

Hoe vervolgen wij onze weg na de crisis? Vallen we terug in oude gewoonten? Blijven we vasthouden aan gedateerde modellen en illusionaire zekerheden? Of gaan we onszelf en elkaar meer en meer beoordelen op de echte waarde die we toevoegen aan de samenleving?

En zo ja, hoe dan en kan ik of mijn organisatie dat ook? Het antwoord is, zonder enige twijfel: JA! Dat kunnen we namelijk allemaal!

Dit inspiriment is veel meer dan een wake-up call. Het kijkt voorbij de grenzen van onze belemmerende overtuigingen. RESET na COVID-19 is vooral een niet-vrijblijvende call to action. Een onvoorwaardelijk appel op het hoofd en het hart. Om een meer duurzame wereld en eerlijke maatschappij te creëren. Op basis van concrete voorstellen en pragmatische handvatten. Die direct en bijna overal uitvoerbaar zijn.

En ook belangrijk: je kunt zelf je programma samenstellen op basis van onderstaande onderwerpen.

Onderwerpen

Fundamentele weeffouten
Homo Verus: de waarachtige mens
Mens en planeet: wij zijn natuur
Mens en economie: radicaal circulair
Mens en maatschappij: eerlijker verdelen
Mens en samenleving: United Commons
Inspirerend leiden vanuit de Bedoeling
Innovatief ondernemen: B the Change
Utopia voor realisten
Never waste a Good Crisis
Maatwerk voor jouw event!
Met mentiQUIZZ of stemBUZZ?
Fundamentele weeffouten

De vorige eeuw heeft iets meer dan een miljard mensen veel welvaart gebracht. Tegelijk hebben we de planeet en de mensheid dienstbaar gemaakt aan onze economie. In de 15e editie van het Global Risk Report (2020) waarschuwt het World Economic Forum ons voor de tien meest waarschijnlijke risico's met immense impact op onze welvaart en ons welzijn. Het venster om nog effectief te kunnen reageren sluit nu snel. Doelgerichte maatregelen en acties zijn onafwendbaar.

Homo Verus: de waarachtige mens

De moderne mens heeft zich ontwikkeld van Homo Sapiens tot een Homo Economicus. Welvaart en economische groei zijn belangrijker geworden dan ons welzijn. Wat is er nodig om een volgende stap te maken in onze evolutie? Hoe ontwikkelen we ons tot een Homo Verus - de waarachtige mens? Die leeft vanuit de Bedoeling en die beseft dat algemeen belang uiteindelijk ook het eigen belang dient.

Mens en planeet: wij zijn natuur

We hebben Moeder Aarde dienstbaar gemaakt aan de economie en onze welvaart. Met ernstige, nadelige gevolgen voor onze leefomgeving en toekomstige generaties. Mensen zijn geen exploitant van de planeet en ook geen rentmeester van de natuur. Wij zijn natuur en als wij de natuur vernietigen, dan vernietigen we uiteindelijk onszelf! Wat betekent dit voor ons manier van denken, doen en vooral laten? Hoe kunnen we leven binnen de grenzen van onze planeet? Waarom moeten we absoluut voorkomen we dat we eerst de oude wereld herstellen en pas daarna verder gaan met de verduurzaming? En het moet niet alleen 'groener' - het moet vooral ook minder. Veel minder! Van consumeren naar consuminderen.

Mens en economie: radicaal circulair

De voorspellingen zijn verontrustend: de wereldeconomie krijgt de zwaarste schok in de moderne geschiedenis te verwerken. Kunnen de overheden en de (centrale) banken de economie nog redden en wie moet dat betalen? De stabiliteit van de eurozone komt verder onder druk en geopolitieke spanningen zijn onvermijdelijk. Hoe keren we de economische crisis door over te stappen naar een circulaire economie? Biedt de Green Deal van de EU de oplossing? En hoe maken we een einde aan belastingontwijking en andere ongewenste praktijken die schadelijk zijn voor onze planeet en samenleving?

Mens en maatschappij: eerlijker verdelen

Hoe kunnen we de welvaart beter verdelen, zodat niemand onder de brug hoeft te slapen? En zodanig dat cruciale beroepen naast applaus ook structureel meer ondersteuning, zekerheid en waardering krijgen? Door bijvoorbeeld minder werkdruk, minder bureaucratie, meer baanzekerheid en beloning. Een hervorming van het belastingstelsel is onvermijdelijk en relatief eenvoudig, mits de samenleving de overheid stuurt om algemeen belang te dienen.

Mens en samenleving: United Commons

Onze samenleving en de EU worden verdeeld door een duivels trillemma: globalisering, democratie en nationaal belang. De problemen die al voor corona bestonden zullen nu nog harder gaan opspelen. De oplossing is om te streven naar meer dan alleen een gemeenschappelijke markt. Hoe ontwerpen en bouwen we een gemeenschap van waarden, met meer eerbied voor de menselijke waardigheid, democratie en solidariteit? Het contrast tussen de noordelijke en zuidelijke landen is door de coronacrisis vergroot. Maar we kunnen niet zonder elkaar. Hoe kan verlangenverstrengeling de lidstaten bij elkaar houden? Hoe kunnen we de pijn en de economische crisis beter en rechtvaardig verdelen? Tussen Noord en Zuid? Tussen arm en rijk? En tussen tussen de gelukkigen met een vaste baan en het leger van kwetsbaren met tijdelijke contracten, of de miljoenen werklozen of klimaatvluchtelingen? Als we de oplossingen voor de klimaatcrisis en ongelijkheid aan elkaar koppelen, kunnen we onze fundamentele problemen oplossen en creëren we echte vooruitgang voor iedereen.

Inspirerend leiden vanuit de Bedoeling

Leiderschap is onderhevig aan de invloed van de tijdgeest en daarmee voortdurend in beweging. Ethiek is nu van eminent belang, want er zijn goede en veel slechte leiders. Het belang en de schoonheid van leiderschap wordt het meeste voelbaar wanneer het afwezig is. Welk leiderschap is er nu nodig? Via 7 bondige thema's worden mythes ontkracht. Een helder overzicht van modellen en wijsheden van de meest inspirerende leiders met impact.

Innovatief ondernemen: B the Change

Niets is leuker dan zelf de verandering te zijn die je graag in de wereld ziet. Zo inspireer je op ondernemende wijze andere mensen en organisaties. En je hoeft helemaal niet de beste van de wereld te worden, als je al het beste voor de wereld doet! Welke bedrijven en mensen geven het goede voorbeeld en hoe gebruiken zij 'business as a force for good?"

Utopia voor realisten

Hoe maken we een einde aan de nutteloze, politieke debatten en decennia oude clichés van links en rechts? Elke mijlpaal in onze beschaving was ooit een utopische fantasie. Het einde van de slavernij. Een diepgewortelde en inclusieve democratie. Vrijheid van meningsuiting en maximale ruimte voor protest. Het zelfde geldt voor de utopieën van nu. Een basisinkomen, een inclusieve en circulaire economie, minder armoede en meer gelijkheid. Allemaal onderdelen van de nieuwe tijdgeest. Want de dromers van nu zijn de realisten van morgen.

Never waste a Good Crisis

Vroeg of laat wordt iedereen geconfronteerd met een crisis. Ecologisch, een pandemie, economisch. Hoe doorsta je het beste een crisis? Hoe vergroot je de overlevingskansen? Welke maatregelen kun je vandaag nemen?

Maatwerk voor jouw event!

Dit unieke inspiriment wordt helemaal op maat samengesteld voor jouw event en doelgroep. Bovenstaande onderwerpen zijn slechts een indicatie van mogelijkheden. Jij bepaalt de thema's, onderwerpen en accenten. Eventueel kunnen we ook onderdelen van andere inspirimenten toevoegen. Impact gegarandeerd. Zo wordt over jouw event nog heel lang en breed nagepraat.

Met mentiQUIZZ of stemBUZZ?

Optioneel kan de impact van het inspiriment worden versterkt met een leuke QUIZ of stemBUZZ. Aan de hand van actuele vragen en stellingen worden passieve luisteraars actieve deelnemers. Samen bepalen welke ideeën het beste werken en welke prioriteiten moeten worden gesteld. Met hilarische anekdotes en voorbeelden uit eigen praktijk.

Ik help mee aan betere wereld

Samen op expeditie na het coronatijdperk. Hoe gaan we samen een meer duurzame leefomgeving creëren en de welvaart beter verdelen?

Vraag offerte aan

Wie gingen je voor?

Menu