Vitale oplossingen voor de wereld van morgen, Duurzaamheid, klimaat en leefomgeving

101 Klimaatoplossingen

Je spannende expeditie naar effectieve en vitale klimaatoplossingen begint met dit inspiriment. Boordevol met de laatste wetenschappelijke inzichten en fascinerende oplossingen van wetenschappers, ondernemers, investeerders en technici. Dit inspiriment is een absolute en niet te missen ‘brain-shift’ naar een betere klimaatrealiteit.

Ruud als

Inspirator, spreker, moderator, dagvoorzitter, interviewer, panellid, sidekick en in elke gewenste combinatie

Doelgroep

Voor mensen en organisaties die de omwenteling van de klimaatverandering willen vormgeven en versnellen

Maatwerk

Dit inspiriment wordt op maat samengesteld en zal naadloos aansluiten op de gewenste impact, de achtergrond van de doelgroep en de rest van het programma.

Opnieuw verbinden met de natuur

Ja, ik wil weten wat de meest vitale en effectieve klimaatoplossingen zijn en hoe ik kan bijdragen aan de omwenteling van de opwarming van de aarde!

Vraag offerte aan

Klimaatverandering verandert alles

Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor onze welvaart, gezondheid en ons welzijn. Iedereen weet dat het urgent is, maar een overgrote meerderheid weet nog steeds niet hoe urgent het is. Wat komt er op ons af en waarom verandert de klimaatverandering alles voor iedereen?

Vitale ideeën en oplossingen

101 klimaatoplossingen is een unieke belevenis die voornamelijk gericht is op oplossingen. In plaats van bekende klimaatproblemen uit te diepen, richt dit inspiriment zich op baanbrekende klimaatmaatregelen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Vitale klimaatoplossingen zijn haalbaar als we het de juiste plaats en prioriteit geven binnen ons onderwijs, onze organisaties en ons eigen leven.

Onderwerpen en Maatwerk

1. Ontkrachten van mythes
2. Stoppen van klimaatverandering
3. Veel meer minder
4. Drie hoera's voor de koolstofputten
5. Creëren van vitale oplossingen
6. Manifest voor versnelling
Gericht op sectoren en jouw praktijk
Interactieve werkvormen
1. Ontkrachten van mythes

Om een vitale toekomst op te bouwen, moeten we ons collectieve verleden begrijpen. Hoe plaatsen we de klimaatveranderingen en de gewenste oplossingen in de juiste context?

2. Stoppen van klimaatverandering

Om een klimaatomwenteling te bereiken, moeten we de bronnen van uitstoot begrijpen en de middelen van de natuur om het klimaatsysteem weer in evenwicht te brengen. Wat zijn de drie belangrijkste principes van de klimaatoplossing?

3. Veel meer minder

Ontdek fascinerende, actuele methoden om emissies een halt toe te roepen. Wat zijn de vijf grootste bronnen van uitstoot en hoe bereiken we een regeneratieve, koolstofarme economie en manier van leven?

4. Drie hoera's voor de koolstofputten

Wat zijn de drie krachtpatsers voor klimaatoplossingen en hoe houden we deze vitaal? En hoe belangrijk is gelijkheid in de race om klimaatoplossingen?

5. Creëren van vitale oplossingen

Wat zijn de vitale oplossingen naar een regeneratieve manier van leven en werken? Welke alomvattende, rechtvaardige klimaatacties bieden kansen die we nu niet zien en hoe kunnen we deze optimaal benutten?

6. Manifest voor versnelling

Welke 101 sectoroverschrijdende oplossingen voor klimaatverandering zijn al voorhanden? Hoe brengen we concepten naar realiteit? Wat zijn de meest kosteneffectieve oplossingen? Welke rol ga jij spelen bij het werken aan een betere toekomst voor iedereen?

Gericht op sectoren en jouw praktijk

Dit inspiriment is 100% maatwerk. Een grondige briefing en voorbereiding zorgt voor de gewenste impact en een naadloze aansluiting op de doelgroep en de rest van het programma. Op verzoek kan het inspiriment zich richten op een specifieke sector, jouw organisatie of op onszelf, als mens aan de ontbijttafel thuis.

Interactieve werkvormen

Dit inspiriment wordt aangeboden als een interactieve lezing of masterclass van 30 minuten tot een dagdeel. Afhankelijk van de duur, kan deze ook gecombineerd worden met bijvoorbeeld een stemBUZZ, mentiQUIZ of zelfs een lagerhuisdebat. In een workshop kan het thema verder worden verdiept en concreet vertaald worden naar de eigen praktijk, inclusief concrete handvatten en acties voor de korte en lange termijn.

Opnieuw verbinden met de natuur

Ja, ik wil weten wat de meest vitale en effectieve klimaatoplossingen zijn en hoe ik kan bijdragen aan de omwenteling van de opwarming van de aarde!

Vraag offerte aan

Wie gingen je voor?

Menu