Vital solutions for the world of tomorrow

Transitie en toekomst democratie - kanteling meritocratie en openbaar bestuur

Nu de schadelijke effecten van het neoliberalisme en het vrije marktdenken voelbaar worden, is het tijd voor reflectie om te voorkomen dat de publieke sector en de verzorgingsstaat verder afbrokkelt. Hoe ontwikkelen we samen een transparante en directie democratie die iedereen ziet en hoort? Een dominante markt vereist een sterke en regulerende overheid.

Great clients, ambassadors and partners

Menu