Vitale oplossingen voor de wereld van morgen

Transitie en toekomst van kapitaal en bezit - eerlijker uit de crisis

Ons denken over markt, winst en kapitaal is gebaseerd op historische concepten die afhangen van keuzes en opvattingen, niet van wetmatigheden. Weke mythes hebben geleid tot grote ongelijkheid. Hoe koppelen we kapitaal en individueel bezit meer aan maatschappelijk nut en collectief eigendom?

Transitie en toekomst van kapitaal en bezit

Wie gingen je voor?

Menu