Vitale oplossingen voor de wereld van morgen

Ziel van duurzaamheid

Een zeer actueel en zonder twijfel confronterend interactief inspiriment, annex lezing of masterclass over de ecologische crisis en de vitale oplossingen voor de transitie naar een meer duurzame wereld en Netto Positieve organisatie.

Ruud als

Inspirator, spreker, moderator, dagvoorzitter, interviewer, panellid, sidekick en in elke gewenste combinatie

Doelgroep

Voor mensen en organisaties die de transitie naar meer duurzaamheid willen vormgeven en versnellen

Maatwerk

Dit inspiriment wordt op maat samengesteld en zal naadloos aansluiten op de gewenste impact, de achtergrond van de doelgroep en de rest van het programma.

Opnieuw verbinden met de natuur

Ja, ik wil weten hoe ik zelf en binnen mijn organisatie de transitie naar duurzaamheid kan vormgeven en versnellen.

Vraag offerte aan

De ecologische crisis verandert alles

We hebben de planeet en onze enige leefomgeving dienstbaar gemaakt aan de economie, met ingrijpende gevolgen voor zowel de aarde als de mens. De klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit vormen inmiddels het grootste risico voor de kwaliteit van ons leven en ons welzijn. Inmiddels is er veel beleid ontwikkeld, maar nog steeds wordt er niet gedaan wat nodig is, maar slechts wat mogelijk is. Hoe kunnen we de transitie naar een meer duurzame wereld en organisatie vormgeven en versnellen?

Opnieuw verbinden met de natuur

Duurzaamheid begint bij het besef dat wij mensen geen exploitant of rentmeester van de natuur zijn, maar dat wij mensen ook natuur zijn. Als wij onze natuurlijke leefomgeving vernietigen, dan vernietigen wij uiteindelijk onszelf. Daarom moeten wij onszelf en onze organisaties opnieuw verbinden met de natuur. Herstel van het evenwicht tussen de natuur, de economie en onze menselijkheid staat centraal. Het is dus een primair een gedragsverandering, die verder vorm en versnelling krijgt door de transities van onze sectoren, bedrijven en overige instituten en systemen.

Onderwerpen en Maatwerk

1. Wereld in transformatie
2. Planet of the Humans
3. Open mind: Urgentiebesef
4. Open hart: Onbegrensd verlangen
5. Open wil: Jouw manifest - DOEN
6. Transitiekompas voor versnelling
8. Duurzaamheid begint bij jezelf
9. Gericht op sectoren en jouw praktijk
10. Interactieve werkvormen
1. Wereld in transformatie

Onze wereld verkeert niet alleen in een ecologische crisis maar ook in een transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. De transitie naar meer duurzaamheid thuis en op 't werk moet in deze context geplaatst worden. Pas dan wordt duidelijk dat deze transitie onvermijdelijk en onomkeerbaar is. De wal keert 't schip. Alles en iedereen gaat mee. Wat zijn de drijvende krachten achter deze omwenteling en systeemverandering en hoe moeten we ons hierop voorbereiden?

2. Planet of the Humans

Aanhoudende economische groei betekent meer produceren en consumeren en dat kost energie, grondstoffen, water en ruimte.Het legt een steeds groter beslag op de natuur en dat moet veranderen. Onbeperkte groei op een eindige planeet is onmogelijk. En de eindigheid wordt niet alleen door het klimaat bepaald, maar ook door ons (on)vermogen om te transformeren naar bijvoorbeeld een regeneratieve economie, kringloop landbouw of een Netto Positief bedrijf.

3. Open mind: Urgentiebesef

Wat zijn de belangrijkste en onweerlegbare feiten omtrent de ecologische crisis? Op basis van het Global Risk Report, de Planetary Bounderies, de Climate Tipping Points en de World Overshoot Day wordt duidelijk dat het anders moet. Niet morgen, maar nu. Een appel op het hoofd en verstand. Feitelijk en onweerlegbaar. Het maakt vooral duidelijk hoe urgent urgent werkelijk is. Dit onderdeel raakt iedereen en zet mensen en organisaties nog meer in beweging. Zelfs de koplopers.

4. Open hart: Onbegrensd verlangen

Hoe zou de wereld en jouw sector of organisatie er uit zien als we deze helemaal opnieuw mochten vormgeven? Hoe ziet Utopia voor Realisten er uit en hoe kunnen we dit ideaal beeld daadwerkelijk realiseren? Want als je het kunt dromen en visualiseren, dan kun je het ook vormgeven en creëren. In verlangenverstrengeling zetten we een stip op de horizon; een grote ambitie, gekoppeld aan de bedoeling. Verbonden met niet-onderhandelbare waarden. Elke dag een stapje dichterbij. Dat is waar leiderschap in de 21e eeuw zich op richt.

5. Open wil: Jouw manifest - DOEN

Als het hoofd en het hart verbonden zijn met de bedoeling, dan manifesteert vanzelf de intrinsieke wil om een bijdrage te leveren aan een meer duurzame wereld? Wat zijn de meest vitale oplossingen en pragmatische handvatten voor een meer duurzame organisatie? Hoe ziet de transitie van net zero naar Netto Positief eruit? Waarom verbeteren dan de performance en resultaten? In alle aspecten. Altijd en overal. En voor iedereen.

6. Transitiekompas voor versnelling

Het transitiekompas maakt organisaties en mensen meer toekomtsfit door continue te werken aan wendbaarheid en veerkracht. Er is geen standaard recept of blauwdruk voor een transitie. Het is meer een zoektocht dan een marsroute, waarbinnen je leert van elkaar, met de wetenschap dat niet iedereen in hetzelfde tempo meekan. Het vraagt ook geduld en tijd. En alleen als je te haastig bent, verlies je tijd. Hoe geef je de transitie vorm en een gezicht? Wat kunnen we leren van andere organisaties die tot de koplopers behoren? Hoe ziet hun transformatieproces naar een meer duurzame organisatie eruit?

8. Duurzaamheid begint bij jezelf

Duurzaamheid begint bij jezelf en vereist een reis naar binnen. Waar we hoop en verlangen naar een betere, meer duurzame wereld koesteren. Het loslaten van het vertrouwde en het omarmen van het nieuwe is de start naar meer bewustzijn en verlangen naar een meer duurzaam leven. Hoe doe je dat thuis, aan de ontbijttafel? Hoe wordt duurzaamheid een onderdeel van je zijn, zodat het meer een levensstijl wordt dan een project of werk? Waar vinden we thuis het laaghangende fruit en hoe kunnen we anderen inspireren?

9. Gericht op sectoren en jouw praktijk

Dit inspiriment is 100% maatwerk. Een grondige briefing en voorbereiding zorgt voor de gewenste impact. Op verzoek kan het inspiriment zich primair richten op bijvoorbeeld de overheid, jouw specifieke sector of organisatie en zelfs op de ontbijttafel thuis.

10. Interactieve werkvormen

Dit inspiriment wordt aangeboden als een interactieve lezing of masterclass van 30 minuten tot een dagdeel. Afhankelijk van de duur, kan deze ook gecombineerd worden met bijvoorbeeld een stemBUZZ, mentiQUIZ of zelfs een lagerhuisdebat. In een workshop kan het thema verder worden verdiept en concreet vertaald worden naar de eigen praktijk, inclusief concrete handvatten en acties voor de korte en lange termijn.

Opnieuw verbinden met de natuur

Ja, ik wil weten hoe ik zelf en binnen mijn organisatie de transitie naar duurzaamheid kan vormgeven en versnellen.

Vraag offerte aan

Wie gingen je voor?

Menu