Vitale oplossingen voor de wereld van morgen, Toekomst van sectoren en werkgebieden

Ziel van onderwijs en lang leve leren

Een zeer actueel, uitdagend en interactief inspiriment over de uitdagingen, transitie en de toekomst van onderwijs en een lang leve leren in de gloria. Hoe kantelen we van rendement naar meer rendemens? Wat zijn de vitale ideeën en oplossingen voor het onderwijs van morgen? En hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs beter aansluit op de toekomst? Wat is er feitelijk nodig om een leven lang leren leuk te houden en hoe zorgen we ervoor dat dit aansluiten op het potentieel en de passie van elke leerling. Jong, ouder en stokoud. Want leren is het leven zelf.

Ruud als

Inspirator, spreker, moderator, dagvoorzitter, interviewer, panellid, sidekick en in elke gewenste combinatie

Doelgroep

Voor mensen en instellingen die onderwijs weer meer menselijk willen maken, met de focus op lang leve leren in de gloria

Maatwerk

Dit inspiriment (lezing, masterclass of workshop) wordt op maat samengesteld en zal naadloos aansluiten op de gewenste impact, de achtergrond van de doelgroep en de rest van het programma.

Ga mee op expeditie naar mens- en toekomstgericht onderwijs

Ja, ik wil weten hoe ik zelf en binnen mijn organisatie de transitie naar meer mens- en toekomstgericht onderwijs en een leven lang leren kan vormgeven en versnellen.

Vraag offerte aan

Toekomst en transitie van onderwijs

Het onderwijs zit al decennialang gevangen in de wurgreep van een doorgeslagen meet-, toets- en controlecultuur. Iedereen moet aan de norm en de collectieve middelmaat voldoen, waardoor het onderwijs niet meer doet waarvoor het bedoeld is. Als je elke leerling of student gelijk behandelt, krijg je steeds meer ongelijkheid.

Natuurlijk, elk mens is uniek en dus ongelijk, maar iedereen moet wel gelijke kansen krijgen. Om te onderzoek wie je bent en wat je voor anderen wilt betekenen. Een leven lang, omdat leren het leven is. Een transitie van het onderwijs is daarmee net zo wenselijk als gewenst en zelfs onvermijdelijk. Zeker geen revolutie maar een geduldige en onomkeerbare evolutie. Van het waarom, wat en hoe van het onderwijs. Zodat iedereen het beste voor de wereld doet en nooit meer de beste van de wereld hoeft te worden.

Geen revolutie maar evolutie

Dit inspiriment is geen pleidooi voor een radicale revolutie, noch een klaagzang over de problemen en risico's in het onderwijs. Het gaat over vitale ideeën en oplossingen voor het onderwijs van morgen. Hoe geven we vorm aan meer toekomst- en mensgericht onderwijs en hoe kunnen we deze transitie vormgeven en versnellen? Welke kritische vragen moeten we onszelf stellen als we de leerling en docent weer in het centrum plaatsen? Wanneer we de ontwikkeling van de docent en de leerling of student weer de bedoeling maken. Veel leuker en relevanter kan het onderwijs toch niet worden.

Omdenken is niet eenvoudig, of toch?

Wat wil je worden of wie wil je zijn? Beste van of voor de wereld? Succesvolle carrière of een betekenisvol leven met impact? Als je steengoed bent in wat je doet en dit je passie telkens weer ontketent, en deze combinatie van betekenis en waarde blijkt voor andere mensen, dan ben je toch niet aan het werk? Dat doe je toch tot aan je laatste snik en niet tot aan je pensioen? Lang leve leren in de Gloria! Omdat leren het leven is.

Onderwerpen en Maatwerk

1. Drijfende krachten achter transities
2. Omdenken en het ontkrachten van mythes
3. Levenslang: Lang leve leren in de gloria
4. Omarm de olifanten
5. Beste van of voor de wereld?
6. Het curriculum van de toekomst
7. Hoe houden we leren leuk en relevant
8. Grensoverschrijdend samenwerken
9. Technologie en ethiek
10. Leiderschap? Iedereen leider
11. Onderwijshelden - inspiraties uit de praktijk
Gericht op jouw schoolpraktijk
Super interactieve werkvormen
1. Drijfende krachten achter transities

De wereld verkeert in een transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. Wat zijn de drijfende krachten achter deze onafwendbare transitie en wat betekent dit voor de maatschappij, de samenleving en in het bijzonder voor het onderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs blijft aansluiten op de ontketende toekomst? Hoe gaan we weer vormen in plaats van vervormen? Wat is er nodig om de ziel in het onderwijs weer te ontketenen?

2. Omdenken en het ontkrachten van mythes

Waarom doen we wat we doen in het onderwijs? Weten we dat echt? We gaan ervan uit dat er goed is nagedacht over ons onderwijssysteem en dat we weten wat 'goed en juist' is voor de ontwikkeling van mensen. Maar is dat eigenlijk wel zo? Of laten we ons leiden door patronen, gewoonten en belemmerende overtuigingen? Durven we onszelf de relevante vragen te stellen en welke zijn dat?

3. Levenslang: Lang leve leren in de gloria

De 21e eeuw zal de mensheid confronteren met ongekende ecologische, sociale en economische uitdagingen. Met de juiste mindset kunnen we de chaos omarmen en instrumenteel maken. Crisistijden zijn de mooiste tijden, omdat je maximaal van betekenis kunt zijn voor andere mensen. Nooit was leren zo sterk het leven zelf. Een leven lang. Daarom: Lang leve leren, in de gloria. Opnieuw verbinden met de natuur, elkaar en met Zelf; de bedoeling. Hoe vertalen we dit naar mens- en toekomstgericht onderwijs en levenslang leren?

4. Omarm de olifanten

Het onderwijs vorm niet meer: het vervormt. Dat komt door behoorlijke weeffouten in het systeem, dat uitgaat van verkeerde aannames. Daardoor zitten in het onderwijs elementen die leerlingen en studenten meer kwaad dan goed doen. Hoe leren we jonge mensen hun stem te verheffen en de wereld kritisch te beschouwen op basis van onweerlegbare feiten? Hoe zorgen we ervoor dat jonge mensen een positie kunnen verwerven dat ze er wezenlijk toe doen en van betekenis kunnen zijn. In het hier en nu en in de aandienende en ontketende toekomst?

5. Beste van of voor de wereld?

Waarom stimuleert het onderwijs om de collectieve middelmaat te ontstijgen in plaats van je eigen middelmaat? De beste van de wereld worden is voor slechts een enkeling weggelegd en leidt in onze meritocratie tot een leger van gefrustreerde en ontevreden mensen. Hoe word je het beste voor en niet van de wereld? Hoe ontwikkel je het individuele potentieel en waarom is het belangrijk om in onderlinge afhankelijkheid de passie te ontketenen? Hoe integreren we leren leven in het huidige proces van leren werken? Weten wat je wilt worden of onderzoeken wie je wilt zijn en wat je wilt betekenen?

6. Het curriculum van de toekomst

Het huidige curriculum sluit niet meer aan op de toekomst en biedt onvoldoende ruimte om het individuele potentieel te ontdekken en ontwikkelen. Hoe kunnen we binnen het bestaande systeem een curriculum ontwikkelen dat mens- en toekomstgericht is? Hoe kunnen we het bestaande curriculum aanpassen en uitbreiden? Stap voor stap. Geen revolutie maar evolutie. Groots denken, kleiner doen. Vandaar weer een stapje dichterbij. En morgen opnieuw, onder het motto: op het einde is alles OK en als het niet OK is, dan is dit niet het einde.

7. Hoe houden we leren leuk en relevant

Peuters laten het ons dagelijks zien: bijna elk mens is vreselijk nieuwsgierig en wil graag leren. Vooral in het verlengde waar ze heel goed in zijn en wat hun passie ongeremd ontketent. En als het dan van betekenis blijkt te zijn voor andere mensen, dan is de ziel van levenslang leren ontketend. Veel leuker kan leren niet worden, omdat het het leven is.

8. Grensoverschrijdend samenwerken

Leren doe je overal, niet alleen op school en thuis en tussen 9:00 en 16:00. In het onderwijs moet vaker en intensiever worden samengewerkt, zowel binnen als buiten het eigen domein. Natuurlijk met het bedrijfsleven, maar zeker ook binnen het sociale domein. Waar liggen de kansen die we nu niet zien?

9. Technologie en ethiek

Technologie is niet meer weg te denken uit ons leven en dus ook niet op school. Hoe kunnen we technologie inzetten, op school en in ons leven, om de wereld een stap verder te helpen. Waar liggen de kansen en zeker ook de bedreigingen vanuit de ethiek. En hoe voorkomen we technologie tot nog meer ongelijkheid leidt?

10. Leiderschap? Iedereen leider

Leiden in de 21e eeuw betekent een voorbeeld zijn voor anderen. Hoe draag je bij aan een wereld waarnaar bijna iedereen verlangt. Een meer duurzame wereld, met een rechtvaardige maatschappij en veerkrachtige samenleving. Daarom is iedereen een leider op school. Mar hoe doe je dat? Leiden vanuit de aandiende toekomst?

11. Onderwijshelden - inspiraties uit de praktijk

Het kan wel! Onderwijshelden hebben geen boodschap aan het systeem, maar werken gestaag aan de bedoeling en laten zien wat wel kan. Concrete verhalen en voorbeelden van onderwijshelden die gewoon aan de slag zijn gegaan. Heel actueel en inspirerend.

Gericht op jouw schoolpraktijk

Het inspiriment 'De ziel van onderwijs' wordt op maat samen gesteld en een grondige briefing en voorbereiding zorgt voor een naadloze aansluiting op de achtergrond van de deelnemers en de rest van het programma.

Super interactieve werkvormen

Dit inspiriment wordt aangeboden als een interactieve lezing, masterclass of workshop van 30 minuten tot een dagdeel. Afhankelijk van de duur, kan deze ook gecombineerd worden met bijvoorbeeld een stemBUZZ, mentiQUIZ of zelfs een lagerhuisdebat. In een workshop kunnen de thema's en onderwerpen verder worden verdiept of concreet vertaald worden naar de eigen praktijk (PO, SO, VO, MBO, etc.) inclusief concrete handvatten en acties voor de korte en lange termijn.

Ga mee op expeditie naar mens- en toekomstgericht onderwijs

Ja, ik wil weten hoe ik zelf en binnen mijn organisatie de transitie naar meer mens- en toekomstgericht onderwijs en een leven lang leren kan vormgeven en versnellen.

Vraag offerte aan

Wie gingen je voor?

Menu