Manifesto

Crisis en chaos zijn natuurlijke wetmatigheden

We leven in een revolutionair tijdperk waarin alles wat vanzelfsprekend is ter discussie komt te staan. Ecologische problemen en risico’s versterken en vergroten de sociale en economische uitdagingen. Onze systemen en instituten zijn gebroken en doen niet meer waar ze voor zijn bedoeld. We bevinden ons weer op een historisch kantelpunt en dat maakt mensen onzeker. Sterker nog, het zou gek zijn als je aan de vooravond van deze onafwendbare omwenteling niet onrustig zou zijn.

Het goede nieuws is dat bijna alle problemen door mensen zijn veroorzaakt en dat wij deze ook weer kunnen oplossen. Dat is niet nieuw, dat hebben we eerder gedaan. En dat zullen we altijd blijven doen.  Want het scenario van groei naar krimp en van krimp naar groei is wederkerig. Het is een bewezen natuurlijke wetmatigheid. Hieraan ontsnappen is onmogelijk. En dat maakt kristalhelder hoe we ons met de ontketende toekomst zullen verhouden en verbinden. We gaan de crisis omarmen en doorleven. En we plaatsen het collectief weer boven het individu, omdat we het alleen met elkaar kunnen oplossen.

Niets nieuws: het oude loslaten

We gaan een einde maken aan het gevoel dat we van crisis naar crisis hobbelen. Nu kent de tijd even geen richting meer, want de tussentijd waarin we nu leven is richtingloos. We weten even niet waar het begin en einde is. De onrust die dit veroorzaakt, weerspiegelt ook de onrust in onszelf.

De grote uitdagingen en de aanhoudende onzekerheden vragen het bijna onmogelijke van ons. Namelijk om het oude en vertrouwde loslaten en het nieuwe en onbekende te omarmen. Ook hier geldt; niets nieuws onder de zon.

De mensheid heeft het eerder gedaan. En op de keeper beschouwd, we zijn er uiteindelijk erg goed in.

We zijn er goed in: de crisis omarmen

De ecologische, sociale en economische crisis veroorzaakt chaos en deze brengt ons evenwicht. Het is een wederkerend proces voor de natuur en dus ook voor de mensheid. Na lange perioden van groei en ontwikkeling, ontstaan extinctieve  problemen en is krimp de enige oplossing.

Verzet tegen dit natuurlijk proces is zinloos. In de crisis en de chaos die het veroorzaakt schuilt de oplossing. We moeten deze omarmen en doorleven. Zien als een nieuwe kans voor de ontwikkeling van zaken die wezenlijk zijn.

Terug naar de Gouden Regel., zodat we weer grip krijgen op ons leven en rust vinden.

Ruud Veltenaar aan het werk

My declaration for Good

Fundamentele hervormingen en transities

Ten diepste is de systeemcrisis een morele crisis en zit daarmee in onszelf. Derhalve moet de transitie zich primair richten op de kern van het probleem; het kapitalistische systeem dat wij zelf hebben gecreëerd en waarin de menselijke maat is verdwenen. Dat vraagt enorme hervormingen in ons denken, doen en laten. En grote transities van onze systemen en instituten, die diep in het hart van onze maatschappij en samenleving zijn geworteld.

Ik geloof dat onderstaande omwentelingen nodig zijn om een maatschappij en samenleving te creëren waarin iedereen  de mogelijkheid krijgt om zijn of haar potentieel te reflecteren en te ontwikkelen. Om de passie in verlangenverstrengeling te ontketenen. En met elkaar voor elkaar van waarde te zijn. Als je doet waar je steengoed in bent, dat dagelijks je passie ontketend en dat van betekenis is voor andere mensen, dan ga je nooit met pensioen.

1. Eén economie voor iedereen

De economie wordt teruggebracht binnen de planetaire grenzen en dienstbaar gemaakt aan de natuur en alle mensen. Integrale transparantie verankert dat de belangen van mens en natuur worden beschermd. Als ongelijkheid een ideologie is, kunnen we andere keuzes maken.

2. Herstel publieke domein

Zaken van algemeen belang worden weer teruggebracht binnen het publieke domein en opererend zonder winstoogmerk. Dit geldt voor eminenten domeinen waaronder onderwijs, zorg, financiering van evolutie, mobiliteit, energie, voedsel, fiscaliteit, cultuur, communicatie en justitie.

3. Menselijke maat centraal

Zorg, onderlinge afhankelijkheid, introspectie, beschouwing, humor, liefde, rechtvaardigheid en barmhartigheid hebben prioriteit boven materiële vooruitgang. Onderwijs is de beste plek om de transitie naar meer menselijkheid vorm te geven.

4. Bedoeling voor de doelen

De waan van de dag en het korte termijn denken maakt plaats voor de bedoeling en niet-onderhandelbare waarden. Er wordt bewustzijn gecreëerd voor de grenzen van de materiele en de virtuele groei. Transitie van welvaart naar welzijn.

5. Herverdeling door overheid

De overheid wordt verantwoordelijk gehouden voor de onvermijdelijke en faire herverdeling van rijkdom en voor het naleven van de fundamentele rechten van de mens. Onderwijs, zorg, gezonde voeding en voldoende beweging moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn en blijven.

6. Emancipatie van de mensheid

De emancipatie van de mensheid wordt bevorderd en gestimuleerd door onderwijs. Begrippen als ‘Werk’, ‘Productiviteit’ en ‘Vooruitgang’ moeten opnieuw beschouwd en geherdefinieerd worden. Collectief belang dient uiteindelijk ook ieders individuele belang.

Klimaatvluchtelingen Reuters

Veerkracht en barmhartig

Grote herverdeling maakt ons weer menselijk

Ten diepste geloof ik dat de klimaatverandering uiteindelijk alles verandert en dat het een geschenk van onszelf aan ons zelf is. Het zal ons dwingen en stimuleren om onze toekomst opnieuw vorm te geven en onze maatschappij en samenleving anders in te richten.
Miljarden klimaatvluchtelingen vinden een oplossing in wat als een probleem wordt gezien door een economische minderheid. Stap voor stap moeten we onze maatschappij en samenleving hier op voorbereiden.
Meer veerkracht, zodat we de enorme uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Meer compassie en barmhartigheid, om het met elkaar voor elkaar te doen. We laten niemand meer achter.

A force for Good

Beste vóór de wereld

We zullen het samen moeten doen. Overheid, bedrijfsleven en samenleving. In radicale, onderlinge afhankelijkheid.

Want de overheid kan het niet alleen, omdat zij de innovatiekracht mist en over onvoldoende financiële middelen beschikt. En de samenleving kan het niet alleen, omdat haar macht gefragmenteerd is en niet ver genoeg reikt

Daarom is er een eminente rol weggelegd voor het bedrijfsleven. En gelukkig zijn er inmiddels tienduizenden bedrijven, met dappere leiders en ondernemende mensen, die de verandering zijn die zij graag in de wereld zien. Een inspirerend voorbeeld. Voor iedereen. Elke dag opnieuw.

Walk the talk

If not you, then who?

Waarom zou je de beste van de wereld willen worden als je elke dag het beste voor de wereld kunt doen.

Ik werk structureel aan financiële inclusiviteit in achtergestelde gemeenschappen elders in de wereld. Daarbij steun ik studenten bij het betalen van hun collegegeld. Vrouwen bij het starten van een duurzaam bedrijf. Boeren met nieuwe technologie. En gezinnen met spoedeisende zorg.

Grootste gift op aarde

Dankbaarheid

Menu