Mijn Manifesto

We leven in zeepbellen,
die mooi, maar ook
onwerkelijk zijn

Het Global Risk Report 2020 van het World Economic Forum [PDF] is kristalhelder. We kunnen kan niet langer wachten tot de mist van onzekerheden is opgetrokken. Voor belangrijke kwesties als natuur en leefomgeving, biodiversiteit, educatie, technologie en gezondheid moeten we nieuwe oplossingen vinden. Snel en doelgericht. In een wereld waarin onrust en onzekerheid alsmaar toenemen. Maar in het midden van de chaos liggen altijd de beste kansen op echte vooruitgang.

Druk op sociale-cohesie en economie

Macro-economische kwetsbaarheden, financiële ongelijkheid en groeiend populisme zorgen voor een neerwaartse druk op de economie. De kans op stagnatie en zelfs een recessie neemt met de dag toe. Te midden van deze sombere vooruitzichten groeit de onvrede onder burgers. Over gedateerde systemen, gericht op handhaving van de status quo. En over hoe leiders ingrijpende economische, sociale en ecologische problemen aanpakken. Wereldwijd leidde het tot felle protesten.  Het vermogen van regeringen om doortastende maatregelen te nemen is hierdoor verzwakt. Zonder sociale-cohesie en economische stabiliteit vinden overheden, bedrijven en samenlevingen geen nieuwe antwoorden op de grote uitdagingen.

Druk op planeet en biodiversiteit

Klimaatverandering slaat harder toe dan verwacht. De laatste vijf jaar waren warmer dan ooit. Natuurrampen worden intenser, de schade steeds groter. Extreem weer komt bijna overal ter wereld voor. Klimaatwetenschappers voorspellen een mondiale temperatuurstijging van minstens 3 graden. Met grote gevolgen voor onze welvaart en ons welzijn. Acht ecologische problemen domineren de top tien in het Global Risk Report 2020 . Falend beleid voor het inperken van de klimaatverandering staat op de eerste plaats. Het verlies aan biodiversiteit staat op de tweede plaats, met kritieke implicaties voor de mensheid en voedsel- en gezondheidssystemen.

Er is nog steeds tijd om deze risico’s en uitdagingen aan te pakken, maar het venster van gelegenheid is aan het sluiten. Gecoördineerde actie is snel nodig om veerkracht op te bouwen onder bedrijven en gemeenschappen.

Gevolgen van digitale fragmentatie

Meer dan de helft van de wereldbevolking is online. Dagelijks komen er een miljoen mensen bij. Digitalisering biedt enorme economische en maatschappelijke voordelen. Maar er zijn ook grote uitdagingen en risico’s. Zoals ongelijke toegang tot internet en het ontbreken van een mondiaal, ethisch framework. Dan zijn er ook nog kwesties rondom veiligheid en privacy. Technologie kent geen ethiek, maar is niet neutraal. Het bevat waarden en elementen die voor en tegen de mensheid kunnen werken. Naarmate de technologie voortschrijdt, wint ethiek aan belang. Vooral als cyberspace verder gefragmenteerd raakt en het potentieel van de volgende generatie technologieën bedreigt.  Uitval van de technologische infrastructuur wordt de komende jaren gezien als één van de meest impact volle risico.

Druk op gezondheidssystemen

Gezondheidssystemen staan wereldwijd onderdruk. Ze voldoen niet meer waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. Als gevolg van veranderende maatschappelijke, ecologische, demografische en technologische patronen, hebben zich nieuwe risico’s aangediend. Hierdoor neemt de druk op het systeem toe. Niet-overdraagbare ziekten – zoals hart- en vaatziekten, obesitas, chronische stress – hebben infectieziekten vervangen als belangrijkste doodsoorzaak. De vooruitgang tegen pandemieën wordt ondermijnd door de aarzeling bij het ontwikkelen van vaccins. Zie de situatie rondom COVID-19 virus.  Resistentie tegen medicijnen, met name antibiotica, dreigt een immens problemen te worden. Eerder behaalde successen zijn geen garantie meer voor toekomstige resultaten.

Ruud Veltenaar aan het werk

De Bedoeling

Als Homo Verus en Progressor creëer je waarde
– financieel, sociaal en ecologisch –
voor alle stakeholders

De 17 SDG’s zijn het kompas van de mensheid en vormen samen de bedoeling. Het creëren van echte vooruitgang. Voor iedereen – financieel, sociaal en ecologisch.

Het is mijn bedoeling om mensen en organisaties in staat te stellen deze duurzame wereld en eerlijke samenleving zelf te creëren. Nu de snelheid van transitie alsmaar toeneemt, nemen ook onze onzekerheden toe. Zelfs de meest innovatieve organisaties hebben moeite om in te spelen op de technologische, ecologische en sociale uitdagingen.

Ik ben een spreker, schrijver en progressor voor alle stakeholders. Voor mensen en organisaties die hun energie, ambities en acties willen integreren en versnellen. Alleen door de kracht en impact van samenwerken, kunnen we de mondiale en lokale uitdagingen succesvol oplossen.

Mijn DNA is institutioneel en grenzeloos. Ik ben een internationale verbinder van mensen en organisaties.

Mijn missie: gecommitteerd mensen en organisaties een stap verder helpen. Om echte vooruitgang mogelijk te maken. Financieel, sociaal en ecologisch. Voor iedereen, altijd en overal.

Mijn visie: het benutten van mijn energie, netwerk, vertrouwde status en reputatie, om de toekomst vorm te geven waar we allemaal naar verlangen.

Mijn niet-onderhandelbare waarden: onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en transparantie.

Mijn motto: ondernemerschap in het algemene publieke belang.

En jij dan?

En zij?

Is het niet een beetje veel of zelfs overambitieus?

Welnee, we moeten grote doelen stellen en flinke ambities koesteren. Mits we ze maar in kleine stapjes realiseren. Utopia is onbereikbaar, maar de weg ernaar toe is fantastisch.

Maar waarom dan? Kan ik ook het verschil maken?

Zeker, elke dag. Door te leiden en een voorbeeld te zijn. Voor onze kinderen. En hun kinderen. En voor iedereen…

De Expeditie

B the Change,
a force for Good

Waarom zou je de beste van de wereld willen worden? Is het niet veel leuker om het beste voor de wereld te zijn. En dat is niet moeilijk. Je hoeft alleen maar zelf de verandering te zijn die je graag ziet. In de wereld. In je sector of op je werk. In je relaties.

Onze meeste uitdagingen kunnen niet alleen worden opgelost door de overheid. Door overheden, bedrijven en samenlevingen en mensen te verbinden kunnen we maximale impact maken. Vooruitgang creëren. Voor werknemers, gemeenschappen en onze leefomgeving.

Duizenden bedrijven doen het [B Corps].
Bijna een miljard mensen doen het [Cultural Creatives]..
Elke dag. Omdat het nodig en vooral ook ongelofelijk leuk is.

Ertoe doen. Het verschil maken.

Walk the talk

Het is niet moeilijk en vreselijk leuk

Ik werk continu aan een financieel inclusieve wereld, waarin mensen de mogelijkheid krijgen om hun leven te verbeteren. Meer dan 1,7 miljard mensen over de hele wereld hebben geen bankrekening, noch toegang tot de financiële diensten die ze broodnodig hebben. Via KIVA ondersteun ik mensen over de hele wereld. Door crowdfunding van leningen en het delen van een stukje van mijn inkomsten. Op deze manier help ik bijvoorbeeld studenten in Afrika om collegegeld te betalen. Vrouwen in Azië om een eigen bedrijf te starten. Boeren in Zuid-Amerika om te investeren in apparatuur. En gezinnen over de hele wereld met de nodige noodhulp.

Vertaald naar…

Klimaatvluchtelingen Reuters
Menu