Nieuwe lezingen en workshops in 2022

Meer energie en inspiraties voor een betere wereld

In de schijnwerpers

Onderstaand een overzicht van mijn nieuwe lezingen en workshops, die aansluiten op de actuele gebeurtenissen en op de trends en ontwikkelingen die de wereld van morgen opnieuw vorm zullen geven.

Klein land, grote uitdagingen

Toekomst van Nederland

Nederland is een van de dichtbevolkte landen ter wereld en richting 2050 komen er nog twee miljoen mensen bij. We lopen hiermee keihard tegen de grenzen aan en alleen onorthodoxe oplossingen bieden een uitweg uit het moeras van totale desoriëntatie.

Wat zijn de onvermijdelijke transities in ons land, zodat we ons kunnen bevrijden uit de klem tussen milieu (stikstof), klimaat (CO2) en natuur (biodiversiteit)? Hoe maken we Nederland weer toekomstbestendig en een laboratorium voor de wereld van morgen?

De groene stad

Het water komt, de bodem daalt

De druk van het water op onze leefomgeving neemt toe door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Grote delen van de Randstand lopen hierbij risico als ze 8 tot 10 meter onder NAP komen te liggen. We moeten ons anders gaan verhouden tot water en hier meer ruimte voor gaan creëren.

Waar kunnen we wonen in harmonie met de natuur en het water? Wat betekent dit voor de gebouwde leefomgeving en onze infrastructuur? Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit?

Eén zwaluw biedt hoop

Nederland Netto Positief

Onze welvaart en ons welzijn in Nederland wordt ernstig bedreigt door de grote schade die wij zelf in onze naïviteit aanrichten. Het tempo waarin deze schade zich voltrekt, komt onvoldoende tot uitdrukking in effectieve maatregelen en acties. Zowel binnen de overheid, als binnen het bedrijfsleven en de samenleving.

Hoe maken we Nederland toekomstbestendig en hoe houden we ons land leefbaar? Hoe transformeren we ons energiesysteem, onze landbouw en het gebruik van materialen?

Hoe doorstaan we de perfecte storm in 21e eeuw

Kompas tegen mondiale wanorde

De 21e eeuw heeft een tsunami van geopolitieke, economische en democratische disrupties teweeggebracht. Centrale banken hebben bijna 30 biljoen dollar aan nieuw geld gecreëerd en tegelijk is een nieuw tijdperk van geopolitieke concurrentie ontstaan. Het Midden-Oosten is gedestabiliseerd, de Europese Unie verscheurd en oude politieke breuklijnen in de Verenigde Staten zijn duidelijker dan ooit blootgelegd.

Hoe krijgen we weer grip op de overlappende geopolitieke, economische en politieke wanorde waarmee we momenteel te maken hebben?

Migratie en armoede als aanjager van transitie

Aanschouw de dromers

De klimaatverandering leidt onvermijdelijk tot een draconische ontwrichting van onze economie en samenleving. Inflatie en recessies zullen de middenklassen verder uithollen en volgens de Verenigde Naties moeten wij ons voorbereiden op 1 tot 2 miljard klimaatvluchtelingen. Migranten van bijna alle continenten, die niet in de regio kunnen worden opgevangen.

Wat betekent dit voor onze economieën en voor instituten als onderwijs en zorg? Waar moeten deze mensen wonen en wat is de impact op onze welvaart en ons welzijn? Als niemand schuldig is aan dit fenomeen, zijn we dan niet allemaal – vooral vanuit een historisch perspectief gezien – verantwoordelijk voor de oplossing?

Er bestaat geen eenvoudige en snelle oplossing en we zullen samen deze sociale crisis moeten omarmen en doorleven. Het beste medicijn hiervoor is veerkracht en barmhartigheid. Door alle geledingen in onze maatschappij en samenleving. In alle aspecten. Op basis van de eeuwen oude Gouden Regel.

Meer inspirimenten en workshops

Top 5

Meest geboekte lezingen en workshops in 2022

Omarm de chaos

Onvermijdelijke mega transities in 21ste eeuw

Opnieuw verbinden

Vitale oplossingen voor wereld van morgen

Altijd impact

Beste vóór de wereld

Waarom zou je de beste van de wereld willen worden als je altijd het beste vóór de wereld kunt doen.

Voor elk inspiriment

Zes principes

Opmaat naar impact en hoge beoordelingen op basis van zes principes die altijd centraal staan.

Voor elke deelnemer

Uniek naslagwerk

Na afloop van het event kan elke deelnemer een uniek naslagwerk downloaden voor blijvende inspiratie.

Voor jou

Impactvol event

Waarom kiezen opdrachtgevers voor mij en komen ze telkens weer terug?

Ruud Veltenaar aan het werk
Menu