15 min leestijd

Rekenschap naar alle stakeholders [5 van 5]

Hoe creëren we een integraal en transparant systeem waaruit blijkt of een bedrijf ecologisch, sociaal en financieel waarde creëert, verplaatst of vernietigt?

Wat zijn de imperatieven voor de reset in de 21e eeuw?

De imperatieven voor een reset moeten zich richten op een collectieve visie van gedeeld welzijn op een gezonde planeet. Zonder een dergelijke reset zullen we de 17 SDGs nooit realiseren, noch zullen we echte vooruitgang creëren voor alle mensen.

De ontwerpdoelstellingen (imperatieven) voor de wenselijke reset en de wereld waarnaar we allemaal verlangen, richten zich op gedrags-, culturele en economische transities en bestaan uit drie ontwerp-principes en imperatieven, namelijk:

  1. een ontwerp voor radicale, onderlinge afhankelijkheid;
  2. Investeren in gelijkheid en rechtvaardigheid
  3. Rekenschap afleggen naar alle stakeholders

In deze blog, de laatste in een serie van vijf over de Great Reset, heb ik het over de derde ontwerpdoelstellingen en imperatief aan ons allen, die moet bijdragen aan het creëren van een wereld waarnaar bijna iedereen verlangt.

Rekenschap en transparantie naar alle stakeholders

Een transparante en integrale verantwoording is cruciaal voor een economisch systeem dat mensen dient en onze natuurlijke hulpbronnen beheert voor toekomstige generaties.

Het bedrijfsleven, overheid en alle overige belangrijke instituten in de maatschappij, moeten integraal en op basis van de 17 SDGs verantwoording afleggen aan alle stakeholders. Van werknemers tot investeerders tot lokale gemeenschappen, waarbij verschillende belangen fair en in het algemeen belang worden afgewogen. En waarbij publiekelijk verslag en verantwoording wordt gegeven over de gemaakte keuzes en gerealiseerde impact. Wat zijn de externaliteiten; op welke manier en schaal is er financieel, sociaal en ecologisch waarde gecreëerd, verplaatst en/of vernietigd?

Verantwoording en rekenschap afleggen aan alle stakeholders vereist dat de bedoeling, de principes en waarden, en vooral de korte termijn doelen van bijna alle bedrijven opnieuw moeten worden ingesteld. Gemeenschappelijke waarden, zoals vastgelegd in de ruim 200 indicatoren van de SDGs, kunnen dit doel dienen en de realisatie van duurzame en ambitieuze bedrijfsdoelstellingen en -principes ondersteunen bij doelgerichte acties en maatregelen.

Algemeen geaccepteerde indicatoren kunnen als een nieuw soort kompas bedrijven helpen om in de juiste richting te acteren, op basis van de premisse dat we succes en impact anders moeten meten. Naast financieel rendement moeten het welzijn van mensen en een bloeiende planeet worden gewaardeerd en vooral worden gerespecteerd. Cijfers en indicatoren moeten daarom de totale impact van financiële, sociale en ecologische resultaten op een controleerbare en transparante wijze weergeven.

Stimulansen moeten veranderen en kortetermijndenken moet worden ontmoedigd door meer regulering vanuit de overheid. Bedrijven en investeringen die, naast financiële waarde, duurzame sociale en ecologische waarde creëren, moeten extra worden gestimuleerd en beloond. Evenzo moeten bedrijven en investeringen die negatieve externe effecten veroorzaken, zelf de kosten dragen, in plaats van die kosten door te schuiven naar de balans van de burger en andere belastingbetalers. Fiduciaire verplichtingen geven zo vorm aan het doel en de verantwoordelijkheden van bedrijven en hun aandeelhouders.

Opnieuw gedefinieerd, ontworpen en geïmplementeerd, zullen bedrijven en investeerders verantwoordelijk moeten nemen voor hun impact op alle stakeholders, door op een verantwoordelijke en vooral op een duurzame manier onze natuurlijke en sociale systemen te beheren. Deze herdefiniëring wordt in toenemende mate toegepast door het bedrijfsleven en door economen en wetenschappers aangeprezen als de basis voor het creëren van een rechtvaardig, inclusief en regeneratief economisch systeem, dat voldoet aan de behoeften van de 21e eeuw.

Een systeem waarbinnen integraal, d.w.z. dus zeggen financieel, sociaal en ecologisch, rekenschap en verantwoording wordt afgelegd, richt zich op:

  • het meten en transparant maken van succes en vooral de sociale en ecologische impact (externaliteiten) voor en op alle stakeholders, op basis van geloofwaardige, gemeenschappelijke maatstaven, en bijvoorkeur de 17 SDG’s met de 169 subdoelstellingen en 230 indicatoren;
  • Het stimuleren van prikkels en belonen van bedrijven en organisaties die aantoonbaar sociale en ecologische waarde creëren en per saldo een positieve impact hebben op het geheel;
  • Het verbeteren van de normen en indicatoren voor fiduciaire plichten.
B Corps – people using business as a Force for Good

Ik wil graag eindigen met goed nieuws, want stakeholders kapitalisme werkt en dient de belangen van alle stakeholders.

Over de hele wereld zijn bedrijven actief die deel uitmaken van de B Corp ‘beweging.’ Gecertificeerde B Corporations zijn bedrijven die voldoen aan de hoogste normen van geverifieerde sociale en ecologische prestaties, publieke transparantie en wettelijke aansprakelijkheid om winst en doel in evenwicht te brengen. B Corps versnellen een wereldwijde cultuuromslag, om succes in het bedrijfsleven opnieuw te definiëren en een meer inclusieve en duurzame economie op te bouwen.

De meest uitdagende problemen van de samenleving kunnen niet alleen door de overheid en non-profit organisaties worden opgelost. De B ​​Corp-gemeenschap streeft naar minder ongelijkheid, minder armoede, een gezonder milieu, sterkere gemeenschappen en het creëren van meer hoogwaardige banen met waardigheid en een doel. Door de kracht van het bedrijfsleven te benutten, gebruiken B Corps winst en groei als instrument om de bedoeling te realiseren: een positieve impact op hun werknemers, gemeenschappen en de leefomgeving.

B Corps vormen een gemeenschap van leiders en stimuleert een wereldwijde beweging van mensen die het bedrijfsleven gebruiken als een hefboom en kracht ten goede. De waarden en ambities van de B Corp-gemeenschap zijn verankerd in de B Corp Declaration of Interdependence.

Meer informatie over de B Corps gemeenschap vind je op de website van B Corps.

One more thing – what’s it gonna be?

Wat wordt het?

Rest? Retreat? Revolt?

Reimagine and Redesign?

A Great Reset or even a Greater Reset?

 

Niet zo lang geleden hield een meisje van 13 met vlechtjes in het haar een indrukwekkende toespraak voor de Verenigde Naties In New York.

Ten overstaande van honderden eminenten en mastodonten had ze maar een paar zinnetjes nodig om haar punt te maken:

If not you, WHO? If not now, WHEN? If not here, WHERE?

Lees ook de andere delen binnen onderhavig vijfluik:

> Vitale ideeën en oplossingen voor de wereld van morgen (deel I)
> Van moment naar ‘Movement’ (deel II)
> Ontwerp voor radicale, onderlinge afhankelijkheid (deel III)
> Investeren in gelijkheid en rechtvaardigheid (deel IV)

Of lees het hele verhaal in mijn bestseller:

> Once Upon A Future – voormalig no.1 bij Managementboek.nl

 

 

Nieuwsbrief: ga je mee op expeditie?

Schrijf je dan nu in voor mijn nieuwsbrief “Expedition 21” over de kolderieke reis door de 21e eeuw. Met inspirerende artikelen, knetterende podcasts en vlijmscherpe columns over mens, onmens, over het doel én de bedoeling.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu