Ruud Veltenaar: SDG ambassador

Verbinden van overheid, bedrijven, samenleving en mensen

“When no one is to blame, everyone is to blame.”

17 doelen voor één bedoeling

De Sustainable Development Goals van de VN zijn het ultieme kompas voor de mensheid. Het verbindt overheden, bedrijven en samenlevingen met 1 bedoeling, 17 doelstellingen, 169 subdoelen en 230 indicatoren.  Samen vormen ze de brede duurzaamheidsagenda tot 2030. Zij gelden voor alle landen en voor alle organisaties en mensen.

De SDG’s zijn belangrijk omdat onze wereld in toenemende mate vraagt om meer duurzaamheid. Bedrijven, instellingen en mensen plaatsen maatschappelijke en ecologische impact steeds hoger op de agenda. Niet alleen omdat alle stakeholders dat verwachten, maar ook omdat ze daartoe intrinsiek gemotiveerd zijn. Maar hoe veranker je sustainability in de bedoeling, missie en visie? Hoe vind je een optimale balans tussen waardecreatie (doing good) en resultaat (doing well).

Waarom halverwege stoppen?

Sedert de Millennium Development Goals uit 2000 zijn veel resultaten geboekt. Het aantal kinderen dat naar school gaat is met bijna 50 miljoen gestegen. Het aantal HIV infecties is meer dan gehalveerd, net zoals kindersterfte. Meer dan 2,3  miljard mensen hebben toegang tot schoon drinkwater. In 15 jaar is extreme armoede gehalveerd. Er kwam er een einde aan de opmars van malaria en TBC.  Dus waarom zouden we halverwege stoppen?

Inmiddels is mondiaal veel vooruitgang geboekt, maar over het algemeen verlopen de acties te traag en op te kleine schaal. De hoogste tijd is aangebroken om de ambitieuze kalender en actie integraal uit te voeren, zodat we tegen 2030 de doelen gerealiseerd hebben.

Het huidige decennium van actie roept op tot het versnellen van duurzame oplossingen voor de aller grootste uitdagingen ter wereld – van armoede tot klimaatverandering en van ongelijkheid tot het dichten van de financiële kloof.

In september 2019 riep de secretaris-generaal van de VN op om op drie niveaus stakeholders te mobiliseren voor:

  • meer leiderschap;
  • slimmere oplossingen om de  17 doelen te waarborgen;
  • lokale actie om de benodigde transities in te bedden in het beleid van overheden, steden en lokale autoriteiten;
  • het mobiliseren van mensen en de publieke opinie om een ​​niet te stoppen beweging te vormeren die op de vereiste transformaties initiëren.

En dat is precies wat ik als SDG ambassador doe. Overal, wanneer het maar kan en uiteraard relevant is. Tijdens mijn lezingen, colleges en in mijn boeken en publicaties.

Mijn SDG agenda en prioriteiten als SDG Ambassador

Verlangenverstrengeling met één bedoeling

We hebben de tools om de grote vraagstukken en uitdagingen van de mensheid op te pakken. Ze liggen vast in de 17 SDG’s. Maar tools hebben geen zin als ze in de lade blijven liggen. Dus is mijn dagelijkse oproep net zo simpel als duidelijk. We moeten in actie komen. Met veel ambitie en politieke wil. Elke dag. Meer actie, meer ambitie en meer politieke wil. Alle 17 doelen zijn belangrijk, maar als spreker, schrijver en progressor heb ik voor mijzelf de volgende prioriteiten gesteld:

Planet

Acht van de tien grootste uitdagingen voor de mensheid zijn volgens het ‘Global Risk Report 2020’ ecologische risico’s. Problemen veroorzaakt door mensen. Dus is het goede nieuws dat mensen en organisaties ze ook kunnen oplossen. Logisch dan dat ‘Klimaatverandering’ [SDG 13] boven aan mijn agenda staat.

People

8 miljard mensen staan voor een grote MEXIT, een exit van onze mindset; onze huidige manier van denken, doen en laten. Consuminderen. Dat begint op school met ‘Waarachtig onderwijs’ [SDG 4]. Verder spreek en schrijf ik veel over leven en werken in duurzame steden en sociale cohesie [SDG 11]. Een zinvol leven dat betekenisvol is. In goede gezondheid en welzijn [SDG 3]. Waarin we verantwoord consumeren en produceren [SDG 12]. En duurzame energie voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is [SDG 7]. In een democratie waar ook geluisterd wordt naar de minderheid [SDG 16].

Progress

Niet Profit maar Progress (purpose) is de derde P. Winst is een resultante van de bedoeling (net zoals voortbestaan); het creëren van waarde – financieel, sociaal en economisch. Dat lukt niet zonder ‘Partnership for Goals [SDG 17] en samenwerking in radicale afhankelijkheid. Voor mij heeft doelstelling 17 de absolute top prioriteit. Mensen en organisatie mobiliseren en verbinden om in verlangenverstrengeling te werken aan de realisatie van de bedoeling: progressie creëren voor de planeet en alles dat daarop leeft. Echte vooruitgang; niet alleen financieel, maar ook sociaal en ecologisch.

Laatste posts

Over de SDG’s

Klanten & SDG’s

Zij gingen je voor

Mijn rol en track record als

Creator van vooruitgang

Ik heb een aantoonbaar track record van bijna 30 jaar als thought leader, serial entrepreneur, impact investor en motivational speaker.  Samen met Leen Zevenbergen ben ik de auteur van de best seller ‘Once Upon A Future’.

Verder ben ik actief als ambassadeur voor de 17 SDG’s van de Verenigde Naties  en werk ik als progressor elke dag keihard aan een meer duurzame leefomgeving en eerlijke maatschappij. Als scientivist weet ik eenvoudig zin en onzin van elkaar te scheiden, net zoals doel van bedoeling.

Tenslotte ben ik een Homo Verus, en als zodanig onderdeel van zowel de natuur als de samenleving.

Meer over mijn denken, doen en laten als:
Spreker
Toekomstdenker
SDG Ambassadeur
Progressor
Ondernemer & 'Thought Leader'
Spreker

Met ruim 300 inspirimenten per jaar en met hoge beoordelingen voor in houd en performance, behoor ik tot de meest gevraagd en best beoordeelde sprekers in de markt. Ik spreek op alle continenten over een wereld in transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. Tijdens mijn lezingen doe ik een appel op het hoofd en het hart en stimuleer ik mensen en organisaties om hun onbegrensde potentieel te benutten en in actie te komen. Om vanuit bewustzijn en verlangenverstrengeling een meer duurzame en eerlijke wereld te creëren. Een wereld waarnaar we allemaal verlangen.

Samenvattend: inhoud, samenhang en impact door ‘practise what you preach’ op basis van een brede ervaring en duidelijke visie

Toekomstdenker

Als filosoof en friskijker ben ik veel meer een toekomstdenker dan trendwatcher. Verder ben ik als progressor veel meer een toekomstmaker, dan een futuroloog  die over de toekomst praat en deze zelfs voorspelt.

Verder is het vrij simpel. Er bestaat maar één toekomst, namelijk degene die je zelf creëert. De wereld die we nu kennen hangt aan het infuus en ligt op intensive care. Er wordt een nieuwe wereld geboren. Een wereld waarnaar we allemaal verlangen, maar waarvan we nog niet precies weten hoe deze eruit ziet. Een betere, meer duurzame en eerlijke wereld, die we uitsluitend in radicale afhankelijkheid kunnen creëren. En als we het niet zelf doen, dan zal Moeder natuur ons een handje helpen en uiteindelijk daartoe dwingen.

So hé, what about you? And if not you, then Who? And if not now, then When? And if not here, then Where?

SDG Ambassadeur

Ik ben ambassadeur voor de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Daarmee behoor ik tot een kleine groep inspirerende en invloedrijke sprekers en schrijvers die wereldwijd bekendheid geven aan deze doelstellingen en de noodzaak tot partnerships en versnelde actie.

Waar mogelijk gebruik ik wereldwijd mijn netwerk en podia om de bekendheid en ambities rond de SDG’s te vergroten en de meest kwetsbare als eerste te bereiken. Als SDG ambassador zet ik mij in voor de realisatie van de doelstellingen en inspireer ik andere mensen en organisaties hetzelfde te doen.

Progressor

Ik ben meer Progressor dan professor. Het gaat tenslotte niet om wat je meent te weten en doceert, maar vooral om wat je zelf bijdraagt en creëert. Aantoonbare progressie als voorbeeld, om mensen en organisaties te stimuleren hetzelfde te doen. Meer vooruitgang voor alles dat leeft op onze planeet, binnen de grenzen van de ecosystemen. Zo creëren leiders nieuwe leiders, waar managers veelal uitsluitend volgelingen mobiliseren.

De achterliggende jaren heb ik colleges en lezingen mogen verzorgen op diverse universiteiten en business schools over de hele wereld. Van de relatief onbekende academie International Schools of Business Management in Londen tot aan MIT’s Sloan School of Management in Boston.

Ondernemer & 'Thought Leader'

Na mijn studies filosofie en business administration kreeg mijn carrière pas echt glans tijdens een samenwerking en meerjarige assignment bij IBM HQ en McKinsey via Desisco [1983-1987]. Terug in Europa maakte ik deel uit van de executive board van de Volmac Software Group (nu Cap Gemini) [1987-1988] . Na een conflict met bestuurs-voorzitter Joop van Oostrom startte ik mijn eerste eigen onderneming Silvac [1988-1992], dat ik vier later later verkocht aan Raet (nu Getronics), om vervolgens toe te treden tot de Raad van Bestuur [1992-1996]. Na de verkoop van Raet aan Getronics werd ik CEO en co-shareholder bij Planet Internet en was ik verantwoordelijk voor de integratie met World Acces en de verkoop van Planet Internet aan KPN [1996-1998]. Tijdens mijn rol als CEO van Net Ventures [1999-2009] heb ik als investeerder aan de wieg gestaan van o.a. Park-line [2002] en was ik verantwoordelijk voor de integrale aankoop en integratie van Park-line in Parkmobile, het bedrijf dat ik in 2002 oprichtte en in 2016 verkocht aan BMW. Zeer recent heb ik Speakers For Good opgericht [2020], een internationaal boutique sprekersbureau dat in zijn soort als enige 100% ‘purpose driven’ is.

Moderator
Auteur
Scientivist
Impact investor
Homo Verus
Moderator

Regelmatig combineer ik mijn rol als spreker met die van moderator of  dagvoorzitter. In mijn kwetsbaarheid verleid ik andere om zich open te stellen en durf ik grenzen op te zoeken. Ik versta de kunst om op natuurlijke wijze de juiste sfeer op te roepen voor discussie en debat. Ik verbind onderwerpen en mensen in de wederzijdse zoektocht naar de kern van de zaak. Ik improviseer makkelijk en hoe kritischer de vraag of debat, hoe meer ik in mijn kracht kom.

Samenvattend: inhoud, empathisch, scherp en onafhankelijk.

Auteur

Samen met Leen Zevenbergen ben ik de auteur van de best seller ‘Once Upon A Future’ dat in drie talen (Nl, Eng, Spa) beschikbaar is/komt. Eerste druk betreft 10.000 exemplaren en Betram + De Leeuw uit Haarlem is de uitgever (voor Europa).

Adembenemend, groots en alles overziend – Once Upon A Future herschrijft niet alleen de bedoeling, maar werpt ook nieuw licht op de toekomst van alles en iedereen. En hoe je deze zelf kunt creëren.

Scientivist

Ik ben meer Scientivist dan scientist. Ik jaag zelden mensen en organisaties in het harnas, maar roep wel op tot reflectie en beweging. Het gaat niet om wat je intenties zijn, maar om wat je aantoonbaar doet.

Mijn studies filosofie (in Amsterdam, Parijs en New York) en Business Administration (in Boston), helpen mij dagelijks de zin van onzin en doel van de bedoeling te scheiden. Ik  pas wetenschap pragmatisch toe in ons dagelijks leven en werk. Geen ingewikkelde academische verhandelingen over economie of filosofische dwalingen over het klimaat. Gewoon concrete feiten, objectieve beschouwingen en kritische reflecties. In simpele taal en in het hier en nu.

Op weg naar morgen, overmorgen en verder…..

Impact investor

Ik ben bijna 20 jaar actief geweest als impact investor en heb in deze rol mijn sporen ruim verdiend. Van 2000 tot 2009 was ik bestuursvoorzitter van Net Ventures en werden tientallen miljoenen euro geïnvesteerd in high-tech startups in Europa en de VS. Een joint venture en samenwerking met een investeringsfonds van Fentener van Vlissingen bracht mijn ‘geesteskind’ Parkmobile naar bijna alle continenten. Van 2010 tot 2019 was ik parttime CIO van het impact venture fund ‘Merestes’ en kon ik namens drie families enkele miljarden dollars in honderden bedrijven en projecten investeren, veelal in het verlengde van de 17 SDG’s en in samenwerking met UNOPS.

Homo Verus

Ik ben 62 jaar, vader van twee dochters en een zoon. Ik ben getrouwd met mijn lieve Jeannette en samen hebben we acht kinderen.

In mijn  lezingen en publicaties heb ik het vaak over de Homo Verus, de ‘waarachtig wijze mens’. Als opvolger van de Homo Sapiens en de Homo Economicus. Volgens prof. Yuval Harari is de Homo Sapiens het meest roofzuchtige soort dat ooit heeft geleefd. Wij doden meer dan 3500 dieren per seconde; om op te eten. Als Homo Economicus hebben wij mensen en planeet dienstbaar gemaakt aan economische groei en onze welvaart. Hierdoor leven we in zeepbellen, die mooi lijken, maar feitelijk irrealistisch en immoreel zijn. Volgens het World Economic Forum [2020] zijn bijna al onze grote uitdagingen ecologisch van aard. Problemen die we zelf hebben veroorzaakt. Vooral de laatste 50 jaar. Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en schaarse grondstoffen.

Daarmee is een nieuw tijdperk aangebroken. Het antropogeen is het tijdperk waarin de Homo Verus het stokje overneemt. Een nieuw bewustzijn dat ons weer doet beseffen dat we onderdeel van de natuur zijn, in plaats van rentmeester of exploitant. Een tijdperk waarin we ons anders verbinden met elkaar en met de natuur. Doe je mee?

Menu