Ruud Veltenaar: SDG ambassador

Verbinden van overheid, bedrijven, samenleving en mensen

“When no one is to blame, everyone is to blame.”

17 doelen voor één bedoeling

De Sustainable Development Goals van de VN zijn het ultieme kompas voor de mensheid. Het verbindt overheden, bedrijven en samenlevingen in 1 Bedoeling, met 17 doelstellingen, 169 subdoelen en 230 indicatoren.  Samen vormen ze de brede duurzaamheidsagenda tot 2030. Zij gelden voor alle landen en voor alle organisaties en mensen.

De SDG’s zijn belangrijk omdat onze wereld in toenemende mate vraagt om meer duurzaamheid. Bedrijven, instellingen en mensen plaatsen maatschappelijke en ecologische impact steeds hoger op de agenda. Niet alleen omdat alle stakeholders dat verwachten, maar ook omdat ze daartoe intrinsiek gemotiveerd zijn. Maar hoe veranker je sustainability in de Bedoeling, missie en visie? Hoe vind je een optimale balans tussen waardecreatie (doing good) en resultaat (doing well).

Waarom halverwege stoppen?

Sedert de Millennium Development Goals uit 2000 is veel vooruitgang geboekt. Het aantal kinderen dat naar school gaat is met bijna 50 miljoen gestegen. Het aantal HIV infecties is meer dan gehalveerd, net zoals kindersterfte. Meer dan 2,3  miljard mensen hebben toegang tot schoon drinkwater. In 15 jaar is extreme armoede gehalveerd. Er kwam er een einde aan de opmars van malaria en TBC.  Maar waarom zouden we halverwege stoppen?

Over het algemeen lopen we achter op de agenda van 2030. Het decennium van concrete en doelgerichte maatregelen is aangebroken om de ambitieuze kalender en overeengekomen acties integraal uit te voeren, zodat we tegen 2030 de doelen gerealiseerd hebben.

Het huidige decennium van actie roept op tot het versnellen van duurzame oplossingen voor de aller grootste uitdagingen ter wereld – van armoede tot klimaatverandering en van ongelijkheid tot het dichten van de financiële kloof.

In september 2019 riep de secretaris-generaal van de VN op om op drie niveaus de stakeholders te mobiliseren voor:

  • meer bewust en doelgericht leiderschap;
  • vitale oplossingen om de  17 doelen te waarborgen;
  • lokale acties om de benodigde transities in te bedden in het beleid van overheden, steden, lokale autoriteiten en bedrijven;
  • het mobiliseren van mensen en de publieke opinie om een ​​niet te stoppen beweging te formeren die zorgt voor de realisatie van de 17 doelen.

En dat is precies wat ik als SDG ambassador doe. Overal, wanneer het maar kan en uiteraard relevant is. Tijdens mijn lezingen, colleges. In mijn boeken en andere publicaties.

SDG Ambassador

Verlangenverstrengeling met één bedoeling

We hebben de tools om de grote vraagstukken en uitdagingen van de mensheid op te pakken. Ze liggen vast in de 17 SDG’s. Maar deze hulpmiddelen hebben geen zin als ze in de kast blijven liggen.

Dus is mijn dagelijkse oproep is luid en duidelijk. We moeten in actie komen. Met grote ambitie en politieke wil. Met een open mind, open hart en vooral open wil. Elke dag.

Alle 17 doelen zijn belangrijk, maar als spreker, toekomstdenker, schrijver en vooral als progressor heb ik prioriteiten moeten stellen, zoals deze hiernaast en -onder zijn verwoord en geïllustreerd.

Planet

Zeven van de tien grootste uitdagingen voor de mensheid zijn volgens de 16e editie van het ‘Global Risk Report 2021’ ecologische risico’s. Problemen veroorzaakt door mensen. Het goede nieuws is dan dat mensen en organisaties ze ook kunnen oplossen. Logisch vind ik dat ‘Klimaatverandering’ [SDG 13] boven aan mijn agenda staat. Het vormt volgens het World Economic Forum onze grootste bedreiging voor onze welvaart en ook ons welzijn.

People

8 miljard mensen staan voor een onvermijdelijke omwenteling. Een onomkeerbare reset van het economische systeem en de manier waarop we leven en werken. Voor mij start deze cultuur- en gedragsverandering in het onderwijs met ‘hoogwaardig onderwijs’ [SDG 4]. Een fundamentele reset van het economische systeem is ook nodig voor meer inclusiviteit [SDG 5] voor alle mensen. Verder spreek en schrijf ik veel overeen zinvol leven, in goede gezondheid en welzijn [SDG 3]Waarin we verantwoord consumeren en produceren [SDG 12].

Progress

Niet Profit maar Progress (purpose) is de derde P. Winst is een resultante van de Bedoeling (net zoals voortbestaan); het creëren van waarde – financieel, sociaal en economisch. Dat lukt niet zonder ‘Partnership for Goals [SDG 17] en samenwerking in radicale afhankelijkheid. Voor mij heeft doelstelling 17 absolute top prioriteit. Mensen en organisatie verbinden en mobiliseren om in verlangenverstrengeling te werken aan de realisatie van de 17 SDGs en de Bedoeling: progressie creëren voor de planeet en alles dat daarop leeft. Echte vooruitgang; niet alleen financieel, maar ook sociaal en ecologisch.

Mijn SDG commitment en agenda

Klanten & SDG’s

Zij gingen je voor

Creator van vooruitgang

Ik heb een aantoonbaar track record van bijna 30 jaar als duurzaam ondernemer, inspirerend leider en impact investor.

Als progressor werk ik elke dag keihard aan een meer duurzame leefomgeving en eerlijke maatschappij.

Als scientivist weet ik eenvoudig zin en onzin van elkaar te scheiden, net zoals doel van bedoeling.

Als Homo Verus, ben ik onderdeel van zowel de natuur als de samenleving en daarom leef en werk ik binnen de grenzen van onze planeet en het menselijk potentieel.

Impact investor
Duurzaam ondernemer
Thought Leader
Impact investor

DOING WELL BY DOING GOOD

Als impact investeer heb ik de afgelopen 20 jaar enkele grote en kleine fondsen mogen leiden. De bedoeling was helder en simpel; de wereld een stap verder helpen. Wat is er als financier en investeerder leuker dan een goed rendement te halen door middel van echte vooruitgang te creëren voor zoveel mogelijk mensen op alle continenten?

Meer dan 8 miljard dollar heb ik via deze fondsen mogen investeren in start-up’s, scale-ups, projecten en de internationalisering van succesvolle ondernemingen.  We waren één van de eerste investeerders in LinkedIn (2002) en Tesla (2003). Als co-investeerder waren we betrokken bij projecten met UNOPS, Blackrock, Twinning, Novo Nordisk, GenMab, SunPower Corp en Celltrion.

Vanaf 2019 ben ik als investeerder uitsluitend nog op kleine schaal actief en betrokken bij diverse eigen vennootschappen en projecten, zoals Speakers for Good en The Academy for Good.

Mijn internationale ervaring als impact investor en opgedane kennis over vele sectoren helpen mij enorm in mijn werk als spreker, schrijver en publicist. Vele hilarische anekdotes komen dan ook altijd uit eigen praktijk.

Duurzaam ondernemer

INSPIRED BY NATURE

Als impact investor lag de nadruk vooral op duurzaam ondernemen met de focus  op het creëren van waarde op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Niet zelden heb ik mij laten leiden door de biometica of biomimicry, – de wetenschap en de kunst van het afkijken van de beste biologische ideeën en concepten in de natuur. Als inspiratie voor toepassingen in onze menselijke wereld en om onze economie, maatschappij en samenleving te verbeteren en meer duurzaam te maken.

Als impact investor en duurzaam ondernemer was ik betrokken bij projecten met onder andere het Biomimicry Institute, Threshold Foundation en de Leonardo Dicaprio Foundation.

Voor eigen rekening en risico heb ik als financier en/of als founder aan de wieg gestaan van onder andere Silvac (ICT – verkocht aan RAET in 1992), Planet Internet (verkocht aan KPN in 1996), Park-line en Parkmobile (verkocht aan BMW in 2016).

In 2019 ben ik gestart met Speakers for Good (introductie in sept 2020) en achter de schermen wordt gewerkt aan Events for Good (introductie in Q1 2021) en de Academy for Good (introductie in 2021).

Thought Leader

INSPIRING PEOPLE WITH INNOVATIVE IDEAS

Als thought leader ben ik bijna dertig jaar trouw gebleven aan mijn bedoeling en niet-onderhandelbare waarden. Ook wanneer de meerderheid het oneens was of de hoon op mij neerdaalde.

Belangrijke uitgangspunten: “walk the talk”, originaliteit, delen van enthousiasme, zelfontwikkeling en vergaren relevante kennis en feiten, ruimte maken voor anderen, openstaan voor kritiek en je eigen overtuigingen durven loslaten.

Na mijn studies en vrijwilligerswerk kreeg mijn carrière glans tijdens een samenwerking en meerjarige assignment bij IBM HQ en McKinsey via Desisco [1983-1987].

Terug in Europa maakte ik deel uit van de executive board van de Volmac Software Group (nu Cap Gemini) [1987-1988] . Na een conflict met bestuurs-voorzitter Joop van Oostrom startte ik mijn eerste eigen onderneming Silvac [1988-1992], dat ik vier later later verkocht aan Raet (nu Getronics), om vervolgens toe te treden tot de Raad van Bestuur [1992-1996].

Na de verkoop van Raet aan Getronics werd ik CEO en co-shareholder bij Planet Internet en was ik verantwoordelijk voor de integratie met World Acces en de verkoop van Planet Internet aan KPN [1996-1998].

Tijdens mijn rol als CEO van Net Ventures [1999-2009] heb ik als investeerder aan de wieg gestaan van o.a. Park-line [2002] en was ik verantwoordelijk voor de integrale aankoop en fusie van Park-line en Parkmobile, het bedrijf dat ik in 2002 oprichtte en in 2016 verkocht aan BMW.

Zeer recent heb ik Speakers For Good opgericht [2020], een internationaal boutique sprekersbureau dat in zijn soort als enige 100% ‘purpose driven’ is.

Scientivist & friskijker
Filosoof & dwarsdenker
Homo Verus
Scientivist & friskijker

LEARNING IS ALWAYS REBELLION

Ik beschouw mijzelf als een gepassioneerde en rebelse scientivist die dagelijks mensen en organisaties helpt de wereld te creëren waarnaar bijna iedereen verlangt. Ik roep op tot reflectie en beweging en doe een niet-vrijblijvend appel op het hoofd en hart, zonder mensen of organisaties in het harnas te jagen. Het gaat niet om wat je intenties zijn, maar om wat je aantoonbaar doet en laat.

Ik pas de wetenschap pragmatisch toe in mijn dagelijks leven en werk. Geen ingewikkelde academische verhandelingen over economie of filosofische dwalingen over extinctie. Gewoon concrete feiten, objectieve beschouwingen en kritische reflecties. In simpele taal en in het hier en nu.

Op weg naar morgen, overmorgen en verder. Op basis van vitale ideeën en oplossingen die echte vooruitgang creëren.

Filosoof & dwarsdenker

LIVE – LEARN – LOVE – LEAVE a LEGACY

Mijn studies filosofie (in Amsterdam, Parijs en New York en business administration (Boston) helpen mij om wetenschap, filosofie en de aandienende toekomst te emanciperen. Niet alleen door mensen en organisaties te laten zien hoe toegankelijk dit is, maar vooral ook door hen te stimuleren er iets concreets mee te doen. Bijvoorbeeld echte vooruitgang te creëren, en niet alleen financieel, maar ook ecologisch en sociaal.

Ik ben niet hinderlijk optimistisch en meer friskijker dan zwartkijker en beschouw de serieuze uitdagingen van de mensheid graag in het schijnbaar lichte, alledaagse hier en nu.

Als toekomstfilosoof versta ik de kunst van het vragenstellen aan de hand van de grote filosofen. Dat leidt tot meer bewustwording en reflecties en is belangrijk in een tijdperk van nepnieuws, waarin iedereen door elkaar roeptoetert en meningen en opinies al snel de schijnwaarde krijgen van feiten.

Het resultaat is dat ik mensen en organisaties stimuleer om zichzelf en anderen wezenlijke en waarachtige vragen te stellen die verrassen en aan het denken zet. Hierdoor leiden reflecties en gesprekken tot meer verdieping en verbinding. Met de ander, met jezelf én met de bedoeling.

Homo Verus

LIVE BETTER – HELP MORE – WONDER OFTEN

Geboren, getogen en woonachtig in Amsterdam. Vader van Martine, Floyd en Eva.

In mijn lezingen en publicaties heb ik het vaak over de Homo Verus, de ‘waarachtig wijze mens’. De gewenste opvolger van de Homo Economicus.

Het ‘soort’ Homo Economicus heeft mensen en planeet dienstbaar gemaakt aan economische groei en welvaart. Hierdoor leven we in zeepbellen, die mooi lijken, maar feitelijk irrealistisch en soms ook immoreel zijn.

Als Homo Verus leef en werk ik vanuit het besef dat ook mensen onderdeel zijn van de natuur, in plaats van bijvoorbeeld rentmeester of de immorele exploitant.  En dat we ons anders, in radicale afhankelijkheid, moeten verbinden met elkaar en met de natuur.

Ruud Veltenaar aan het werk
Menu