Ruud Veltenaar: SDG ambassador

Verbinden van overheid, bedrijven, samenleving en mensen

“When no one is to blame, everyone is to blame.”

17 doelen voor één bedoeling

De Sustainable Development Goals van de VN zijn het ultieme kompas voor de mensheid. Het verbindt overheden, bedrijven en samenlevingen met 1 bedoeling, 17 doelstellingen, 169 subdoelen en 230 indicatoren.  Samen vormen ze de brede duurzaamheidsagenda tot 2030. Zij gelden voor alle landen en voor alle organisaties en mensen.

De SDG’s zijn belangrijk omdat onze wereld in toenemende mate vraagt om meer duurzaamheid. Bedrijven, instellingen en mensen plaatsen maatschappelijke en ecologische impact steeds hoger op de agenda. Niet alleen omdat alle stakeholders dat verwachten, maar ook omdat ze daartoe intrinsiek gemotiveerd zijn. Maar hoe veranker je sustainability in de bedoeling, missie en visie? Hoe vind je een optimale balans tussen waardecreatie (doing good) en resultaat (doing well).

Waarom halverwege stoppen?

Sedert de Millennium Development Goals uit 2000 zijn veel resultaten geboekt. Het aantal kinderen dat naar school gaat is met bijna 50 miljoen gestegen. Het aantal HIV infecties is meer dan gehalveerd, net zoals kindersterfte. Meer dan 2,3  miljard mensen hebben toegang tot schoon drinkwater. In 15 jaar is extreme armoede gehalveerd. Er kwam er een einde aan de opmars van malaria en TBC.  Dus waarom zouden we halverwege stoppen?

Inmiddels is mondiaal veel vooruitgang geboekt, maar over het algemeen verlopen de acties te traag en op te kleine schaal. De hoogste tijd is aangebroken om de ambitieuze kalender en actie integraal uit te voeren, zodat we tegen 2030 de doelen gerealiseerd hebben.

Het huidige decennium van actie roept op tot het versnellen van duurzame oplossingen voor de aller grootste uitdagingen ter wereld – van armoede tot klimaatverandering en van ongelijkheid tot het dichten van de financiële kloof.

In september 2019 riep de secretaris-generaal van de VN op om op drie niveaus stakeholders te mobiliseren voor:

  • meer leiderschap;
  • slimmere oplossingen om de  17 doelen te waarborgen;
  • lokale actie om de benodigde transities in te bedden in het beleid van overheden, steden en lokale autoriteiten;
  • het mobiliseren van mensen en de publieke opinie om een ​​niet te stoppen beweging te vormeren die op de vereiste transformaties initiëren.

En dat is precies wat ik als SDG ambassador doe. Overal, wanneer het maar kan en uiteraard relevant is. Tijdens mijn lezingen, colleges en in mijn boeken en publicaties.

Mijn SDG agenda en prioriteiten als SDG Ambassador

Verlangenverstrengeling met één bedoeling

We hebben de tools om de grote vraagstukken en uitdagingen van de mensheid op te pakken. Ze liggen vast in de 17 SDG’s. Maar tools hebben geen zin als ze in de lade blijven liggen. Dus is mijn dagelijkse oproep net zo simpel als duidelijk. We moeten in actie komen. Met veel ambitie en politieke wil. Elke dag. Meer actie, meer ambitie en meer politieke wil. Alle 17 doelen zijn belangrijk, maar als spreker, schrijver en progressor heb ik voor mijzelf de volgende prioriteiten gesteld:

Planet

Acht van de tien grootste uitdagingen voor de mensheid zijn volgens het ‘Global Risk Report 2020’ ecologische risico’s. Problemen veroorzaakt door mensen. Dus is het goede nieuws dat mensen en organisaties ze ook kunnen oplossen. Logisch dan dat ‘Klimaatverandering’ [SDG 13] boven aan mijn agenda staat.

People

8 miljard mensen staan voor een grote MEXIT, een exit van onze mindset; onze huidige manier van denken, doen en laten. Consuminderen. Dat begint op school met ‘Waarachtig onderwijs’ [SDG 4]. Verder spreek en schrijf ik veel over leven en werken in duurzame steden en sociale cohesie [SDG 11]. Een zinvol leven dat betekenisvol is. In goede gezondheid en welzijn [SDG 3]. Waarin we verantwoord consumeren en produceren [SDG 12]. En duurzame energie voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is [SDG 7]. In een democratie waar ook geluisterd wordt naar de minderheid [SDG 16].

Progress

Niet Profit maar Progress (purpose) is de derde P. Winst is een resultante van de bedoeling (net zoals voortbestaan); het creëren van waarde – financieel, sociaal en economisch. Dat lukt niet zonder ‘Partnership for Goals [SDG 17] en samenwerking in radicale afhankelijkheid. Voor mij heeft doelstelling 17 de absolute top prioriteit. Mensen en organisatie mobiliseren en verbinden om in verlangenverstrengeling te werken aan de realisatie van de bedoeling: progressie creëren voor de planeet en alles dat daarop leeft. Echte vooruitgang; niet alleen financieel, maar ook sociaal en ecologisch.

Laatste posts

Over de SDG’s

Klanten & SDG’s

Zij gingen je voor

Creator van vooruitgang

Ik heb een aantoonbaar track record van bijna 30 jaar als duurzaam ondernemer, inspirerend leider en impact investor.

Als progressor werk ik elke dag keihard aan een meer duurzame leefomgeving en eerlijke maatschappij.

Als scientivist weet ik eenvoudig zin en onzin van elkaar te scheiden, net zoals doel van bedoeling.

Als Homo Verus, ben ik onderdeel van zowel de natuur als de samenleving en daarom leef en werk ik binnen de grenzen van onze planeet en het menselijk potentieel.

Impact investor
Duurzaam ondernemer
Thought Leader
Impact investor

DOING WELL BY DOING GOOD

Als impact investeer heb ik de afgelopen 20 jaar enkele grote en kleine fondsen mogen leiden. De bedoeling was helder en simpel; de wereld een stap verder helpen. Wat is er als financier en investeerder leuker dan een goed rendement te halen door middel van echte vooruitgang te creëren voor zoveel mogelijk mensen op alle continenten?

Meer dan 8 miljard dollar heb ik via deze fondsen mogen investeren in start-up’s, scale-ups, projecten en de internationalisering van succesvolle ondernemingen.  We waren één van de eerste investeerders in LinkedIn (2002) en Tesla (2003). Als co-investeerder waren we betrokken bij projecten met UNOPS, Blackrock, Twinning, Novo Nordisk, GenMab, SunPower Corp en Celltrion.

Vanaf 2019 ben ik als investeerder uitsluitend nog op kleine schaal actief en betrokken bij diverse eigen vennootschappen en projecten, zoals Speakers for Good en The Academy for Good.

Mijn internationale ervaring als impact investor en opgedane kennis over vele sectoren helpen mij enorm in mijn werk als spreker, schrijver en publicist. Vele hilarische anekdotes komen dan ook altijd uit eigen praktijk.

Duurzaam ondernemer

INSPIRED BY NATURE

Als impact investor lag de nadruk vooral op duurzaam ondernemen met de focus  op het creëren van waarde op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Niet zelden heb ik mij laten leiden door de biometica of biomimicry, – de wetenschap en de kunst van het afkijken van de beste biologische ideeën en concepten in de natuur. Als inspiratie voor toepassingen in onze menselijke wereld en om onze economie, maatschappij en samenleving te verbeteren en meer duurzaam te maken.

Als impact investor en duurzaam ondernemer was ik betrokken bij projecten met onder andere het Biomimicry Institute, Threshold Foundation en de Leonardo Dicaprio Foundation.

Voor eigen rekening en risico heb ik als financier en/of als founder aan de wieg gestaan van onder andere Silvac (ICT – verkocht aan RAET in 1992), Planet Internet (verkocht aan KPN in 1996), Park-line en Parkmobile (verkocht aan BMW in 2016).

In 2019 ben ik gestart met Speakers for Good (introductie in sept 2020) en achter de schermen wordt gewerkt aan Events for Good (introductie in Q1 2021) en de Academy for Good (introductie in 2021).

Thought Leader

INSPIRING PEOPLE WITH INNOVATIVE IDEAS

Als thought leader ben ik bijna dertig jaar trouw gebleven aan mijn bedoeling en niet-onderhandelbare waarden. Ook wanneer de meerderheid het oneens was of de hoon op mij neerdaalde.

Belangrijke uitgangspunten: “walk the talk”, originaliteit, delen van enthousiasme, zelfontwikkeling en vergaren relevante kennis en feiten, ruimte maken voor anderen, openstaan voor kritiek en je eigen overtuigingen durven loslaten.

Na mijn studies en vrijwilligerswerk kreeg mijn carrière glans tijdens een samenwerking en meerjarige assignment bij IBM HQ en McKinsey via Desisco [1983-1987].

Terug in Europa maakte ik deel uit van de executive board van de Volmac Software Group (nu Cap Gemini) [1987-1988] . Na een conflict met bestuurs-voorzitter Joop van Oostrom startte ik mijn eerste eigen onderneming Silvac [1988-1992], dat ik vier later later verkocht aan Raet (nu Getronics), om vervolgens toe te treden tot de Raad van Bestuur [1992-1996].

Na de verkoop van Raet aan Getronics werd ik CEO en co-shareholder bij Planet Internet en was ik verantwoordelijk voor de integratie met World Acces en de verkoop van Planet Internet aan KPN [1996-1998].

Tijdens mijn rol als CEO van Net Ventures [1999-2009] heb ik als investeerder aan de wieg gestaan van o.a. Park-line [2002] en was ik verantwoordelijk voor de integrale aankoop en fusie van Park-line en Parkmobile, het bedrijf dat ik in 2002 oprichtte en in 2016 verkocht aan BMW.

Zeer recent heb ik Speakers For Good opgericht [2020], een internationaal boutique sprekersbureau dat in zijn soort als enige 100% ‘purpose driven’ is.

Scientivist & friskijker
Filosoof & dwarsdenker
Homo Verus
Scientivist & friskijker

LEARNING IS ALWAYS REBELLION

Ik beschouw mijzelf als een gepassioneerde en rebelse scientivist die dagelijks mensen en organisaties helpt de wereld te creëren waarnaar bijna iedereen verlangt. Ik roep op tot reflectie en beweging en doe een niet-vrijblijvend appel op het hoofd en hart, zonder mensen of organisaties in het harnas te jagen. Het gaat niet om wat je intenties zijn, maar om wat je aantoonbaar doet en laat.

Ik pas de wetenschap pragmatisch toe in mijn dagelijks leven en werk. Geen ingewikkelde academische verhandelingen over economie of filosofische dwalingen over extinctie. Gewoon concrete feiten, objectieve beschouwingen en kritische reflecties. In simpele taal en in het hier en nu.

Op weg naar morgen, overmorgen en verder. Op basis van vitale ideeën en oplossingen die echte vooruitgang creëren.

Filosoof & dwarsdenker

LIVE – LEARN – LOVE – LEAVE a LEGACY

Mijn studies filosofie (in Amsterdam, Parijs en New York en business administration (Boston) helpen mij om wetenschap, filosofie en de aandienende toekomst te emanciperen. Niet alleen door mensen en organisaties te laten zien hoe toegankelijk dit is, maar vooral ook door hen te stimuleren er iets concreets mee te doen. Bijvoorbeeld echte vooruitgang te creëren, en niet alleen financieel, maar ook ecologisch en sociaal.

Ik ben niet hinderlijk optimistisch en meer friskijker dan zwartkijker en beschouw de serieuze uitdagingen van de mensheid graag in het schijnbaar lichte, alledaagse hier en nu.

Als toekomstfilosoof versta ik de kunst van het vragenstellen aan de hand van de grote filosofen. Dat leidt tot meer bewustwording en reflecties en is belangrijk in een tijdperk van nepnieuws, waarin iedereen door elkaar roeptoetert en meningen en opinies al snel de schijnwaarde krijgen van feiten.

Het resultaat is dat ik mensen en organisaties stimuleer om zichzelf en anderen wezenlijke en waarachtige vragen te stellen die verrassen en aan het denken zet. Hierdoor leiden reflecties en gesprekken tot meer verdieping en verbinding. Met de ander, met jezelf én met de bedoeling.

Homo Verus

LIVE BETTER – HELP MORE – WONDER OFTEN

Geboren, getogen en woonachtig in Amsterdam en getrouwd met mijn lieve Jeannette. Vader van Martine, Floyd en Eva en samen met Jeannette koesteren we acht kinderen.

In mijn lezingen en publicaties heb ik het vaak over de Homo Verus, de ‘waarachtig wijze mens’. De gewenste opvolger van de Homo Economicus.

Het ‘soort’ Homo Economicus heeft mensen en planeet dienstbaar gemaakt aan economische groei en welvaart. Hierdoor leven we in zeepbellen, die mooi lijken, maar feitelijk irrealistisch en soms ook immoreel zijn.

Als Homo Verus leef en werk ik vanuit het besef dat ook mensen onderdeel zijn van de natuur, in plaats van bijvoorbeeld rentmeester of de immorele exploitant.  En dat we ons anders, in radicale afhankelijkheid, moeten verbinden met elkaar en met de natuur.

Ruud Veltenaar aan het werk
Menu