Spreker klimaat

Vitale ideeën en oplossingen voor de wereld van morgen

Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor onze welvaart, gezondheid en ons welzijn. Iedereen weet dat het urgent is, maar slechts weinigen weten hoe urgent het is. Wat komt er op ons af en waarom verandert de klimaatverandering alles voor iedereen? Wat betekent het voor ons leven en je werk? Of voor jouw sector of bedrijf? En wat zijn de vitale oplossingen voor de klimaatverandering? Waar liggen de kansen die we nu niet zien en hoe kunnen we de transitie vormgeven en verder versnellen?

Ben jij op zoek naar een inspirerende spreker over klimaat(verandering)?

Ruud Veltenaar behoort tot de meest gevraagde en best beoordeelde sprekers over klimaat(verandering) en zijn inspirimenten voor leiders, ondernemers, investeerders en andere proactieve, ondernemende mensen zijn unieke belevenissen die de deelnemers echt in het hoofd en hart raken en hen daarmee blijvend in beweging zet.

Met bijna 30 jaar ervaring als duurzaam ondernemer, impact investor en scientivist neem ik je graag mee op expeditie naar Protopia, het moment in onze toekomst waarop de niveaus van broeikasgassen in de atmosfeer gestaag beginnen te dalen, waardoor de catastrofale klimaatverandering zo snel, veilig en rechtvaardig een halt wordt toegeroepen.

Als spreker over het klimaat bied ik een aantal inspirimenten, lezingen en workshops met een duidelijke routekaart en hoe we de omwenteling met elkaar kunnen versnellen. Doe op tijd je riemen vast en houdt de helm op!

Per sector, voor je bedrijf en thuis aan de ontbijttafel

TIP! – 101 klimaatoplossingen

Je reis naar klimaatoplossingen begint met dit inspiriment. Boordevol met de laatste wetenschappelijke inzichten en fascinerende oplossingen van klimaatwetenschappers, progressors, ondernemers en investeerders in klimaatbeleid en -oplossingen. Dit inspiriment is een echte ‘brain-shift’ naar een betere klimaatrealiteit.

101 klimaatoplossingen is een unieke belevenis die primair gericht is op oplossingen. In plaats van bekende klimaatproblemen uit te diepen, richt dit inspiriment zich op baanbrekende klimaatmaatregelen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en concrete praktijkoplossingen. Vitale klimaatoplossingen zijn haalbaar als we het de juiste plaats geven binnen ons onderwijs, onze organisaties en ons eigen leven.

Ga nu op expeditie naar klimaatoplossingen op basis van tastbare voorbeelden en echte acties met impact.

Meer interactieve inspirimenten over klimaat

Waar liggen de prioriteiten?

Routekaart naar Protopia

Dit activerende inspiriment prioriteert de klimaatacties per sector en regio. Het biedt een duidelijke routekaart naar vitale klimaatoplossingen, die onze gezondheid, welzijn en gelijkheid significant verbeteren.

Hoe versnellen we de transitie  en welke hefbomen en technologieën moeten worden ingezet om klimaatoplossingen op te schalen? En wat betekent dit voor ons gedrag en businessmodellen? Voor het beleid en de kapitaalstromen?

Vertaald naar jouw bedrijf

Impact per sector

De wetenschap heeft onomstotelijk aangetoond dat grootschalige veranderingen noodzakelijk zijn. Het is onvermijdelijk dat we onze menselijke activiteiten weer in evenwicht brengen binnen de planetaire grenzen.

Dit inspiriment is 100% maatwerk en zoomt in op een specifieke sector, bijvoorbeeld: energie, landbouw, voedsel, onderwijs, zorg en welzijn, de gebouwde leefomgeving, transport, industrie, (lokale) overheid e.a.

Acties voor thuis

What about you?

Het is echt nodig: verbeter jezelf en begin met de wereld. Het is eenvoudig om naar de overheid of de industrie te wijzen. Maar mensen onderschatten vaak hun eigen impact en verandering begint toch echt bij jezelf.

Hoe kunnen we thuis, met ons gezin aan de ontbijttafel, het verschil maken? Hoe noodzakelijk is onze gedragsverandering en waarom is het zo leuk om iets aan klimaatverandering te doen en anderen te inspireren hetzelfde te doen?

Jouw event is erg belangrijk. Ook voor mij!

Hoe wij samen ook van jouw event een unieke belevenis maken?

Maatwerk is de
standaard

Elk inspiriment over klimaat en de noodzakelijke en onomkeerbare omwenteling  is 100% maatwerk en wordt grondig voorbereid.

Altijd naadloze
aansluiting

Elk inspiriment over klimaatverandering sluit naadloos aan op het programma, de achtergrond van de deelnemers en de beoogde impact.

Super interactief
en met veel humor

Elk inspiriment is super interactief en werkvormen als stemBUZZ, mentiQUIZZ en Lagerhuisdebat maken van passieve luisteraars actieve participanten met ideeën en oplossingen.

Unieke belevenis
met mega impact

Elk inspiriment over klimaat is een echte belevenis waar de deelnemers nog maanden lang over nadenken en spreken. Mede dankzij een uniek naslagwerk en een digitale nazit.

Ruud Veltenaar aan het werk
Menu