Ruud Veltenaar: TED-spreker

Een van de meest inspirerende sprekers met blijvende impact

“What would you do, if you were not affraid?”

Ruud Veltenaar aan het werk

Inhoud, energie & impact

Verwondering en verbazing zijn geweldig als we over de toekomst nadenken. Maar inhoud – onderbouwde feiten en wetenschap – inspireert het meest en het langst. En helpt bij het nemen van de beste besluiten, naar een toekomst die ontketend lijkt. Ik ben allesbehalve somber, noch hinderlijk optimistisch. Ik neem de disruptieve ontwikkelingen serieus, maar weet ook dat we aan de vooravond staan van een betere wereld.

Is er iets grappiger dan serieuze mensen die praten over de toekomst?

Met kwinkslagen duid ik een wereld die kolderiek genoeg is om met een knipoog te benaderen. Hoe serieus de uitdagingen en impact op ons leven en werk ook zijn.

Tijdens mijn inspirimenten knettert de energie door de zaal. Iedereen zit tot het einde op het puntje van zijn of haar stoel. Ongeacht de duur van mijn bijdrage. Interactiviteit is key en mijn handelsmerk. Hoe kritischer de vragen en het debat, des te meer ik in mijn kracht kom. Als spreker en ook als moderator. Ik neem geen blad voor de mond en ben soms confronterend eerlijk. Maar ik praat mensen geen angst aan, noch jaag ik zalen tegen zich in het harnas.

Voor mij zijn hoge beoordelingen en applaus de resultante van de bedoeling. IMPACT!  Over mijn inspirimenten wordt altijd lang nagepraat. Dagen weken, maanden en soms zelfs nog jaren later. De persoonlijke reacties zijn altijd intens en bijna zonder uitzondering hartverwarmend.

Thema’s en onderwerpen

Waar gaan mijn inspirimenten over?

Ik spreek en schrijf over een wereld in transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. Over onze grote uitdagingen en de concrete oplossingen die hiervoor bestaan. Op het gebied van economische stabiliteit en sociale cohesie. Over klimaatdreigingen en versneld verlies aan biodiversiteit. Over de gevolgen van digitale en technologische fragmentatie. En de alsmaar toenemende druk op bestaande systemen en instituten, zoals; zorg, onderwijs, werk, energie, mobiliteit, landbouw…

We kunnen de risico’s nog steeds ombuigen en de uitdagingen aanpakken, maar de kansen worden steeds kleiner. Samen kunnen we snel gecoördineerde actie ondernemen om de ergste gevolgen te verlichten en om gemeenschappen en onze bedrijven veerkrachtiger en meer toekomstbestendig te maken.

Met mijn inspirimenten en publicaties doe ik een appel op het hoofd en hart. Van inspirerende leiders en innovatieve ondernemers. En op die van bezorgde mensen die graag het verschil willen maken.

Ruud Veltenaar aan het werk

Waar spreek ik over?

Fascinerende collectie inspirimenten

Meer expertises

Creator van vooruitgang

Ik heb een aantoonbaar track record van bijna 30 jaar als duurzaam ondernemer, inspirerend leider en impact investor.

Als progressor werk ik elke dag keihard aan een meer duurzame leefomgeving en eerlijke maatschappij.

Als scientivist weet ik eenvoudig zin en onzin van elkaar te scheiden, net zoals doel van bedoeling.

Als Homo Verus, ben ik onderdeel van zowel de natuur als de samenleving en daarom leef en werk ik binnen de grenzen van onze planeet en het menselijk potentieel.

Impact investor
Duurzaam ondernemer
Thought Leader
Impact investor

DOING WELL BY DOING GOOD

Als impact investeer heb ik de afgelopen 20 jaar enkele grote en kleine fondsen mogen leiden. De bedoeling was helder en simpel; de wereld een stap verder helpen. Wat is er als financier en investeerder leuker dan een goed rendement te halen door middel van echte vooruitgang te creëren voor zoveel mogelijk mensen op alle continenten?

Meer dan 8 miljard dollar heb ik via deze fondsen mogen investeren in start-up’s, scale-ups, projecten en de internationalisering van succesvolle ondernemingen.  We waren één van de eerste investeerders in LinkedIn (2002) en Tesla (2003). Als co-investeerder waren we betrokken bij projecten met UNOPS, Blackrock, Twinning, Novo Nordisk, GenMab, SunPower Corp en Celltrion.

Vanaf 2019 ben ik als investeerder uitsluitend nog op kleine schaal actief en betrokken bij diverse eigen vennootschappen en projecten, zoals Speakers for Good en The Academy for Good.

Mijn internationale ervaring als impact investor en opgedane kennis over vele sectoren helpen mij enorm in mijn werk als spreker, schrijver en publicist. Vele hilarische anekdotes komen dan ook altijd uit eigen praktijk.

Duurzaam ondernemer

INSPIRED BY NATURE

Als impact investor lag de nadruk vooral op duurzaam ondernemen met de focus  op het creëren van waarde op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Niet zelden heb ik mij laten leiden door de biometica of biomimicry, – de wetenschap en de kunst van het afkijken van de beste biologische ideeën en concepten in de natuur. Als inspiratie voor toepassingen in onze menselijke wereld en om onze economie, maatschappij en samenleving te verbeteren en meer duurzaam te maken.

Als impact investor en duurzaam ondernemer was ik betrokken bij projecten met onder andere het Biomimicry Institute, Threshold Foundation en de Leonardo Dicaprio Foundation.

Voor eigen rekening en risico heb ik als financier en/of als founder aan de wieg gestaan van onder andere Silvac (ICT – verkocht aan RAET in 1992), Planet Internet (verkocht aan KPN in 1996), Park-line en Parkmobile (verkocht aan BMW in 2016).

In 2019 ben ik gestart met Speakers for Good (introductie in sept 2020) en achter de schermen wordt gewerkt aan Events for Good (introductie in Q1 2021) en de Academy for Good (introductie in 2021).

Thought Leader

INSPIRING PEOPLE WITH INNOVATIVE IDEAS

Als thought leader ben ik bijna dertig jaar trouw gebleven aan mijn bedoeling en niet-onderhandelbare waarden. Ook wanneer de meerderheid het oneens was of de hoon op mij neerdaalde.

Belangrijke uitgangspunten: “walk the talk”, originaliteit, delen van enthousiasme, zelfontwikkeling en vergaren relevante kennis en feiten, ruimte maken voor anderen, openstaan voor kritiek en je eigen overtuigingen durven loslaten.

Na mijn studies en vrijwilligerswerk kreeg mijn carrière glans tijdens een samenwerking en meerjarige assignment bij IBM HQ en McKinsey via Desisco [1983-1987].

Terug in Europa maakte ik deel uit van de executive board van de Volmac Software Group (nu Cap Gemini) [1987-1988] . Na een conflict met bestuurs-voorzitter Joop van Oostrom startte ik mijn eerste eigen onderneming Silvac [1988-1992], dat ik vier later later verkocht aan Raet (nu Getronics), om vervolgens toe te treden tot de Raad van Bestuur [1992-1996].

Na de verkoop van Raet aan Getronics werd ik CEO en co-shareholder bij Planet Internet en was ik verantwoordelijk voor de integratie met World Acces en de verkoop van Planet Internet aan KPN [1996-1998].

Tijdens mijn rol als CEO van Net Ventures [1999-2009] heb ik als investeerder aan de wieg gestaan van o.a. Park-line [2002] en was ik verantwoordelijk voor de integrale aankoop en fusie van Park-line en Parkmobile, het bedrijf dat ik in 2002 oprichtte en in 2016 verkocht aan BMW.

Zeer recent heb ik Speakers For Good opgericht [2020], een internationaal boutique sprekersbureau dat in zijn soort als enige 100% ‘purpose driven’ is.

Scientivist & Friskijker
Filosoof & Dwarsdenker
Homo Verus
Scientivist & Friskijker

LEARNING IS ALWAYS REBELLION

Ik beschouw mijzelf als een gepassioneerde en rebelse scientivist die dagelijks mensen en organisaties helpt de wereld te creëren waarnaar bijna iedereen verlangt. Ik roep op tot reflectie en beweging en doe een niet-vrijblijvend appel op het hoofd en hart, zonder mensen of organisaties in het harnas te jagen. Het gaat niet om wat je intenties zijn, maar om wat je aantoonbaar doet en laat.

Ik pas de wetenschap pragmatisch toe in mijn dagelijks leven en werk. Geen ingewikkelde academische verhandelingen over economie of filosofische dwalingen over extinctie. Gewoon concrete feiten, objectieve beschouwingen en kritische reflecties. In simpele taal en in het hier en nu.

Op weg naar morgen, overmorgen en verder. Op basis van vitale ideeën en oplossingen die echte vooruitgang creëren.

Filosoof & Dwarsdenker

LIVE – LEARN – LOVE – LEAVE a LEGACY

Mijn studies filosofie (in Amsterdam, Parijs en New York en business administration (Boston) helpen mij om wetenschap, filosofie en de aandienende toekomst te emanciperen. Niet alleen door mensen en organisaties te laten zien hoe toegankelijk dit is, maar vooral ook door hen te stimuleren er iets concreets mee te doen. Bijvoorbeeld echte vooruitgang te creëren, en niet alleen financieel, maar ook ecologisch en sociaal.

Ik ben niet hinderlijk optimistisch en meer friskijker dan zwartkijker en beschouw de serieuze uitdagingen van de mensheid graag in het schijnbaar lichte, alledaagse hier en nu.

Als toekomstfilosoof versta ik de kunst van het vragenstellen aan de hand van de grote filosofen. Dat leidt tot meer bewustwording en reflecties en is belangrijk in een tijdperk van nepnieuws, waarin iedereen door elkaar roeptoetert en meningen en opinies al snel de schijnwaarde krijgen van feiten.

Het resultaat is dat ik mensen en organisaties stimuleer om zichzelf en anderen wezenlijke en waarachtige vragen te stellen die verrassen en aan het denken zet. Hierdoor leiden reflecties en gesprekken tot meer verdieping en verbinding. Met de ander, met jezelf én met de bedoeling.

Homo Verus

LIVE BETTER – HELP MORE – WONDER OFTEN

Geboren, getogen en woonachtig in Amsterdam. Vader van Martine, Floyd en Eva.

In mijn lezingen en publicaties heb ik het vaak over de Homo Verus, de ‘waarachtig wijze mens’. De gewenste opvolger van de Homo Economicus.

Het ‘soort’ Homo Economicus heeft mensen en planeet dienstbaar gemaakt aan economische groei en welvaart. Hierdoor leven we in zeepbellen, die mooi lijken, maar feitelijk irrealistisch en soms ook immoreel zijn.

Als Homo Verus leef en werk ik vanuit het besef dat ook mensen onderdeel zijn van de natuur, in plaats van bijvoorbeeld rentmeester of de immorele exploitant.  En dat we ons anders, in radicale afhankelijkheid, moeten verbinden met elkaar en met de natuur.

Menu