Toekomst van sectoren en werkgebieden

Toekomst van sectoren en werkgebieden

Hoe uit chaos het nieuwe geboren wordt

We hebben de afgelopen honderd jaar mensen en onze planeet dienstbaar gemaakt aan welvaart en economische groei. Daarmee hebben we de maatschappij en onze samenleving geleid naar een draconische vorm van georganiseerde chaos. Het Global Risk Report 2020 van het World Economic Forum beschrijft qua impact en waarschijnlijkheid onze tien grootste risico’s met ernstige gevolgen voor onze welvaart en ons welzijn. Problemen veroorzaakt door mensen en hun belemmerende overtuigingen. En omdat we zijn gaan geloven in mythes en zijn vergeten dat het slechts mythes zijn.

HISTORISCH KANTELPUNT
We naderen een historisch kanteltpunt. Het venster om zelf nog de regie te voeren over de onvermijdelijke omwenteling en transities is aan het sluiten. Door een afbrokkeling van maatschappelijk draagvlak en vertrouwen in onze leiders, alsmede door een groeiend gebrek aan financiële middelen en sociale cohesie.

Welke grote institutionele transities en innovaties zijn onvermijdelijk en onomkeerbaar en wat betekent dit voor jouw sector of werkgebied?

Helemaal onderaan deze pagina vind je mijn acht principes voor ‘ontcivilisering’ en de voorwaarden voor echte vooruitgang.

IMPACT OP JOUW SECTOR?
In mijn werk als spreker, schrijver en progessor gaat veel aandacht uit naar de transities van de belangrijkste sectoren in onze maatschappij.

Onderstaand een overzicht van diverse sectoren en werkgebieden die de komende decennia het verschil moeten maken. Stuk voor stuk fascinerende inspirimenten en unieke belevenissen, die duidelijkheid verschaffen over de toekomst van de sector en hoe deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een meer duurzame wereld en eerlijke maatschappij.

Zit je sector er niet bij? Check dan ook het thema ‘Vitale oplossingen voor de wereld van morgen.’

Expeditie naar een betere wereld

THE BIGGER > RESET

Vitale oplossingen voor wereld van morgen
Een confronterend inspiriment en unieke belevenis. Een helder, hoopvol en vooral realistisch betoog over onze problemen en de enige, effectieve route uit de coronacrisis en de economische depressie. Snel en opportunistisch weer voorwaarts naar ‘business as usual’? Of met veel wijsheid en waarachtigheid bedachtzaam achterwaarts naar ‘business as unusual’?

Er is feitelijk maar één uitkomst en die komt er, linksom of rechtsom. En er zijn twee wegen die daar naartoe leiden. De eerste weg is die van een passieve revolutie; waar we zelf als maatschappij en samenleving de regie voeren over de omwenteling. De tweede en meer pijnlijke route is de weg van evolutie, waar de wal het schip keert en we niet langer de creator zijn van onze toekomst, maar meer het slachtoffer van de omstandigheden zijn. Het goede nieuws is dus dat beide routes ons een betere wereld brengen. Een wereld waarnaar iedereen  verlangt. Nou ja, bijna iedereen….

Terug naar de maatschappelijke roots

1. Toekomst impact investing & banking

Leven en werken in slimme steden

2. Toekomst bouw & infrastructuur
Hoe zorg je als bank of als investeerder dat je relevant blijft in de aandienende toekomst? De sector staat in het middelpunt van een maatschappelijk debat over haar plaats en rol in de samenleving. Terug naar de kern betekent voor banken, vermogensbeheerders en investeerders het verbinden met de bedoeling en de rol van facilitator van vooruitgang en evolutie. Voor alle stakeholders, binnen de grenzen van de planeet.

Hoe ziet ons leven en werk eruit in de slimme stad van de toekomst? Met een duurzame infrastructuur en nieuwe modellen voor bestuur en directe democratie. Mobiliteit als een dienst? Alles verbonden en overal camera’s? Hoe slim is een stad zonder sociale cohesie?

Once upon a future

Het eerlijke en complete verhaal
Een unieke belevenis en spannende expeditie naar de aandienende toekomst. Het complete en eerlijke verhaal van een wereld in transformatie naar de volgende fase in onze beschaving. Soms confronterend, altijd kristalhelder en gebaseerd op feiten en reële trends en verwachtingen. Dit fascinerende inspiriment schept duidelijkheid over onze toekomst en biedt concrete hoop op een meer duurzame wereld en eerlijke, inclusieve maatschappij en samenleving.

 

Gebaseerd op de gelijknamige best seller ‘Once Upon A Future’, voormalig no.1 bij Managementboek.nl en genomineerd voor Managementboek van het Jaar 2021. Vraag vooral naar de unieke en aantrekkelijke combinatiemogelijkheden van een inspiriment met de bestseller voor alle deelnemers.

Urbanisatie en sociale cohesie

3. Toekomst vastgoed en assetmanagement

Smarter, faster & more human

4. Toekomst slimme industrie en productie
COVID-19 heeft de mythe van eeuwigdurende rendementen en stabiliteit van de vastgoedmarkt blijvend ontkracht. Hoe zal de markt zich ontwikkelen als de nadruk steeds meer komt te liggen op vastgoed dat de vitale functies in de maatschappij ondersteunt? Minder kantoren en winkels, meer locaties waar we kleinschalig zorg verlenen en kunnen leren. Betaalbaar en duurzaam wonen, zelfstandig en veilig, liefst zo lang mogelijk. Waar liggen de kansen en hoe benut je deze?

Baanbrekende technologieën, innovatieve business-modellen, nieuwe partnerships en ketenintegratie. Slimme fabrieken zijn flexibel, werken veilig en foutloos. De productie is duurzaam en efficiënt. Mensen en robots werken naadloos samen. Acht transformaties in de praktijk en…

Duurzaam, veilig en vooral erg slim

5. Toekomst mobiliteit, transport en logistiek

Hoe houden we onze steden en dorpen toegankelijk? Hoe inte-greren we infrastructuur en assets tot een systeem dat naadloos, op maat en duurzaam reizen en vervoeren mogelijk maakt? Over micromobiliteit, de opkomst van mobiliteit als een service en…

Multichannel met focus op consuminderen

6. Toekomst retail en winkelen

Drie Realiteiten: virtual – augmented – mixed

7. Toekomst media, entertainment & cultuur

De retailwereld is radicaal en blijvend veranderd door covid-19. Technologie en digitaal winkelen bepalen nu wat en hoe de consument het wil. Wat betekent dit voor de retailsector en winkels? En voor consumenten, die steeds meer zullen gaan consuminderen?

Transitie naar nieuwe bedrijfsmodellen voor inhoud en distributie, die de wijze waarop mensen over de hele wereld worden geïnformeerd en vermaakt, volledig op zijn kop zet.

Ethisch en gericht op echte vooruitgang

8. Toekomst technologie en ethiek

De wereld verandert razendsnel en radicaal. Exponentiële technologieën behoren tot de belangrijkste aanjagers van transformatie, disruptie en vooral vooruitgang. Wat zijn de belangrijkste exponentiële technologieën en welke impact hebben deze op je onderneming en organisatie? Hoe benut je de kansen van bijvoorbeeld AI, IoT, machine learning, blockchain, deep data en vele andere spannende, exponentiële technologieën met mega impact op je business? Is jouw onderneming, instelling of organisatie voldoende wendbaar en toekomstbestendig?

Uitgangspunten voor mijn werk

Zes principes voor mijn inspirimenten

In mijn werk staan zes principes centraal en ze verwoorden waar ik voor sta en waar ik naar streef. Je vind ze terug in al mijn keynotes, masterclasses, workshops, colleges, boeken en andere publicaties.

Menu