Toekomst van sectoren en werkgebieden

Toekomst van sectoren en werkgebieden

Hoe uit chaos het nieuwe geboren wordt

We hebben de afgelopen honderd jaar mensen en onze planeet dienstbaar gemaakt aan welvaart en economische groei. Daarmee hebben we de maatschappij en onze samenleving geleid naar een draconische vorm van georganiseerde chaos. Het Global Risk Report 2020 van het World Economic Forum beschrijft qua impact en waarschijnlijkheid onze tien grootste risico’s met ernstige gevolgen voor onze welvaart en ons welzijn. Problemen veroorzaakt door mensen en hun belemmerende overtuigingen. En omdat we zijn gaan geloven in mythes en zijn vergeten dat het slechts mythes zijn.

HISTORISCH KANTELPUNT

We naderen een historisch kanteltpunt. Het venster om zelf nog de regie te voeren over de onvermijdelijke omwenteling en transities is aan het sluiten. Door een afbrokkeling van maatschappelijk draagvlak en vertrouwen in onze leiders, alsmede door een groeiend gebrek aan financiële middelen en sociale cohesie.

Welke grote institutionele transities en innovaties zijn onvermijdelijk en onomkeerbaar en wat betekent dit voor jouw sector of werkgebied?

Helemaal onderaan deze pagina vind je mijn acht principes voor ‘ontcivilisering’ en de voorwaarden voor echte vooruitgang.

IMPACT OP JOUW SECTOR?

In mijn werk als spreker, schrijver en progessor gaat veel aandacht uit naar de transities van de belangrijkste sectoren in onze maatschappij.

Onderstaand een overzicht van diverse sectoren en werkgebieden die de komende decennia het verschil moeten maken. Stuk voor stuk fascinerende inspirimenten en unieke belevenissen, die duidelijkheid verschaffen over de toekomst van de sector en hoe deze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een meer duurzame wereld en eerlijke maatschappij.

Zit je sector er niet bij? Check dan ook het thema ‘Vitale oplossingen voor de wereld van morgen.’

Realistische expeditie uit de coronacrisis

THE GREAT >RESET – reboot na corona
Vitale oplossingen voor wereld van morgen

Een confronterend inspiriment en unieke belevenis. Een helder, hoopvol en vooral realistisch betoog over onze problemen en de enige, effectieve route uit de coronacrisis en de economische depressie. Snel en opportunistisch weer voorwaarts naar ‘business as usual’? Of met veel wijsheid en waarachtigheid bedachtzaam achterwaarts naar ‘business as unusual’?

Er is feitelijk maar één uitkomst en die komt er, linksom of rechtsom. En er zijn twee wegen die daar naartoe leiden. De eerste weg is die van een passieve revolutie; waar we zelf als maatschappij en samenleving de regie voeren over de omwenteling. De tweede en meer pijnlijke route is de weg van evolutie, waar de wal het schip keert en we niet langer de creator zijn van onze toekomst, maar meer het slachtoffer van de omstandigheden zijn. Het goede nieuws is dus dat beide routes ons een betere wereld brengen. Een wereld waarnaar iedereen  verlangt. Nou ja, bijna iedereen….

Terug naar de maatschappelijke roots

1. Toekomst impact investing & banking

Leven en werken in slimme steden

2. Toekomst bouw & infrastructuur

Hoe zorg je als bank of als investeerder dat je relevant blijft in de aandienende toekomst? De sector staat in het middelpunt van een maatschappelijk debat over haar plaats en rol in de samenleving. Terug naar de kern betekent voor banken, vermogensbeheerders en investeerders het verbinden met de bedoeling en de rol van facilitator van vooruitgang en evolutie. Voor alle stakeholders, binnen de grenzen van de planeet.

Hoe ziet ons leven en werk eruit in de slimme stad van de toekomst? Met een duurzame infrastructuur en nieuwe modellen voor bestuur en directe democratie. Mobiliteit als een dienst? Alles verbonden en overal camera’s? Hoe slim is een stad zonder sociale cohesie?

Once upon a future

Het eerlijke en complete verhaal

Een unieke belevenis en spannende expeditie naar de aandienende toekomst. Het complete en eerlijke verhaal van een wereld in transformatie naar de volgende fase in onze beschaving. Soms confronterend, altijd kristalhelder en gebaseerd op feiten en reële trends en verwachtingen. Dit fascinerende inspiriment schept duidelijkheid over onze toekomst en biedt concrete hoop op een meer duurzame wereld en eerlijke, inclusieve maatschappij en samenleving.

Gebaseerd op de gelijknamige best seller ‘Once Upon A Future’, voormalig no.1 bij Managementboek.nl! Vraag vooral naar de unieke combinatiemogelijkheden!

Urbanisatie en sociale cohesie

3. Toekomst vastgoed en assetmanagement

Smarter, faster & more human

4. Toekomst slimme industrie en productie

COVID-19 heeft de mythe van eeuwigdurende rendementen en stabiliteit van de vastgoedmarkt blijvend ontkracht. Hoe zal de markt zich ontwikkelen als de nadruk steeds meer komt te liggen op vastgoed dat de vitale functies in de maatschappij ondersteunt? Minder kantoren en winkels, meer locaties waar we kleinschalig zorg verlenen en kunnen leren. Betaalbaar en duurzaam wonen, zelfstandig en veilig, liefst zo lang mogelijk. Waar liggen de kansen en hoe benut je deze?

Baanbrekende technologieën, innovatieve business-modellen, nieuwe partnerships en ketenintegratie. Slimme fabrieken zijn flexibel, werken veilig en foutloos. De productie is duurzaam en efficiënt. Mensen en robots werken naadloos samen. Acht transformaties in de praktijk en…

Duurzaam, veilig en vooral erg slim

5. Toekomst mobiliteit, transport en logistiek

Hoe houden we onze steden en dorpen toegankelijk? Hoe inte-greren we infrastructuur en assets tot een systeem dat naadloos, op maat en duurzaam reizen en vervoeren mogelijk maakt? Over micromobiliteit, de opkomst van mobiliteit als een service en…

Multichannel met focus op consuminderen

6. Toekomst retail en winkelen

Drie Realiteiten: virtual – augmented – mixed

7. Toekomst media, entertainment & cultuur

De retailwereld is radicaal en blijvend veranderd door covid-19. Technologie en digitaal winkelen bepalen nu wat en hoe de consument het wil. Wat betekent dit voor de retailsector en winkels? En voor consumenten, die steeds meer zullen gaan consuminderen?

Transitie naar nieuwe bedrijfsmodellen voor inhoud en distributie, die de wijze waarop mensen over de hele wereld worden geïnformeerd en vermaakt, volledig op zijn kop zet.

Ethisch en gericht op echte vooruitgang

8. Toekomst technologie en ethiek

De wereld verandert razendsnel en radicaal. Exponentiële technologieën behoren tot de belangrijkste aanjagers van transformatie, disruptie en vooral vooruitgang. Wat zijn de belangrijkste exponentiële technologieën en welke impact hebben deze op je onderneming en organisatie? Hoe benut je de kansen van bijvoorbeeld AI, IoT, machine learning, blockchain, deep data en vele andere spannende, exponentiële technologieën met mega impact op je business? Is jouw onderneming, instelling of organisatie voldoende wendbaar en toekomstbestendig?

Voorwaarden voor echte vooruitgang

Acht principes van ‘ontcivilisering’

De grote en onvermijdelijke institutionele innovaties in de 21e eeuw zijn even noodzakelijk als onvermijdelijk. Of we voeren zelf de regie over deze omwenteling of deze overkomt ons simpelweg. Ingegeven door ecologische ontwikkelingen en alsmaar cumulerende crises.

Mijn visie en hoop op een betere wereld is terug te vinden in mijn boek ‘Once Upon A Future’ en is gebaseerd op onderstaande acht principes van ‘ontciviliseren.’

1.  Einde van tijdperk

We leven in een tijd van sociale, economische en ecologische ontrafeling. Overal om ons heen zijn tekenen dat onze huidige, hele manier van leven aan het eindigen is en dat een nieuw tijdperk aanstaande is. Waarin de focus verschuift van selectieve welvaart naar inclusief welzijn. We zullen deze realiteit eerlijk onder ogen moeten zien en leren ermee te leven.

2.  Oplossing ligt in ons zelf

We moeten de belemmerende overtuiging loslaten dat de convergerende crisis van onze tijd kunnen worden teruggebracht tot een reeks symptomen die kunnen worden opgelost met slimme technologie, verduurzaming en effectieve politiek. De oplossing ligt in een andere manier van verbinden; met de natuur, met anderen en met ons zelf.

3.  Ontkrachten van mythen

Ik geloof dat de wortels van onze fundamentele crises liggen in de verhalen die we onszelf hebben verteld. Deze verhalen en overtuigingen, die ten grondslag liggen aan onze beschaving, moeten worden uitgedaagd en opnieuw worden beschouwd. Zoals de mythes van: vooruitgang, de centrale plaats van de mens en van onze scheiding van de ‘natuur’. Deze mythen vormen een groot risico omdat we vergeten zijn dat het mythen zijn.

4.  Verhalen weven de werkelijkheid

Mensen geloven in verhalen, maar deze moeten meer bieden dan louter amusement. Door middel van verhalen weven we de werkelijkheid, mits deze gebaseerd zijn op de waarachtigheid en aantoonbare, niet-weerlegbare feiten.

5.  Verbinden met bedoeling

Mensen zijn niet het middelpunt en de bedoeling  van de planeet, maar wel radicaal afhankelijk van Moeder Aarde. De ware kunst voor de mensheid begint met de poging om buiten deze overtuiging en de menselijke bubbel te stappen. Door zorgvuldige aandacht kunnen we opnieuw in contact treden met de hele wereld. Die veel groter en belangrijker is dan de menselijke wereld. Alleen dan kunnen we ons verbinden met de bedoeling en de aandienende toekomst.

6.  Het leven vieren

We vieren het leven en de kunst van het vertellen en overdragen op een waarachtige en wijze manier. Gebaseerd op het juiste gevoel van tijd en plaats. Onze wereld is te lang gedomineerd door boodschappers uit de kosmopolitische citadellen, die belang hebben bij de status quo.

7.  Walk the talk

We moeten voorkomen dat we onszelf verliezen in de uitwerking van theorieën of ideologieën. Onze woorden en daden zullen elementair zijn. We moeten spreken, schrijven en overtuigen met vuil onder onze vingernagels.

8.  Het einde als nieuw begin…

Het einde van de wereld zoals we die kennen, is niet het einde van de wereld. Het betekent alleen het einde van het leven zoals we het leidde en leefden. Samen zullen we de hoop boven de hoop vinden, de paden die leiden naar de onbekende wereld die voor ons ligt en die ons een volgende fase in onze beschaving brengt.

Menu