Top 10 keynotes, webinars en overige inspirimenten

Top 10 keynotes, webinars en overige inspirimenten

Bergen inspiratie en energie in verlangenverstrengeling

Onderstaand een overzicht van mijn tien best beoordeelde en meest gevraagde keynotes, masterclasses, workshops, webinars en colleges. Mijn inspirimenten bieden duidelijkheid over de toekomst en hoop op een betere wereld. Zonder uitzondering, unieke belevenissen en boordevol inspiratie en energie. Over de vitale ideeën en concrete oplossingen voor de wereld van morgen.

1. Onzichtbaar PERSPECTIEF

Serie webinars over hoop

2. Tijd voor Transitie

Exit naar een betere wereld

Er bestaan geen snelle oplossingen voor de grote ecologische en sociale problemen die we zelf hebben veroorzaak. En we verkeren niet alleen in een gezondsheidscrisis of economische recessie, maar ook in een onvermijdelijke en onomkeerbare transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. Wat zijn de grote drijfveren van deze omwenteling en hoe creëren we samen de wereld waarnaar we allemaal verlangen…? Een unieke serie webinars, met als het even kan kleine hybride bijeenkomsten, biedt concrete hoop en ontketent een sterke verlangen naar echte vooruitgang. Stuk voor stuk bergen inspiratie en een opeenhoping van hoop. De reeks wordt afgesloten met een ‘Town Hall Gathering’ op locatie; een grootste apotheose met super interactieve werkvormen als de stemBUZZ en mentiQUIZZ. Met elkaar in gesprek hoe we echte vooruitgang creëren. Zonder iemand achter te laten! Voor elke organisatie op maat gemaakt en aangepast aan de doelgroep, actualiteit en jouw specifieke wensen.
Een confronterend inspiriment en unieke belevenis. Een helder, hoopvol en vooral realistisch betoog over onze grote uitdagingen en dagelijkse problemen. Wat is de enig echte ontsnapping uit de pandemie en de economische depressie? Snel en opportunistisch weer voorwaarts naar ‘business as usual’ en de waan van de dag? Of met veel wijsheid en  waarachtigheid bedachtzaam achterwaarts…? Naar ‘business as unusual’. Een grote omwenteling en met een fundamentele reset van het economische systeem en onze manier van denken, doen en laten.

De vraag is al lang niet meer of onze systemen, instituten en onze manieren van leven gaan kantelen. Het gaat nu om de vraag hoe we de toekomst opnieuw gaan vormgeven. Voeren we zelf de regie over de wenselijke transformatie en creëren we zelf onze toekomst? Of ‘keert de wal het schip’ en neemt de natuur het roer over en gaan we mee als slachtoffer van onze omstandigheden?

Het goede nieuws is dus; linksom of rechtsom – er komt betere wereld. Hoe kun je actief bijdragen of kijk je liever lijdzaam toe?

3. Er was eens een TOEKOMST

Het complete en vooral realistische verhaal

4. Duurzaam ONDERNEMEN

De ecologie van waardecreatie

Een unieke belevenis en spannende expeditie naar de aandienende toekomst. Het complete en eerlijke verhaal van een wereld in transformatie naar de volgende fase in onze beschaving. Soms confronterend, altijd kristalhelder en gebaseerd op controleerbare feiten, aanwijsbare trends en reële verwachtingen… Dit fascinerende inspiriment schept duidelijkheid over onze toekomst en biedt concrete hoop op een meer duurzame wereld en eerlijke, inclusieve maatschappij en samenleving.

Gebaseerd op de gelijknamige best seller ‘Once Upon A Future’, voormalig no.1 bij Managementboek.nl! Vraag vooral ook naar de unieke combinatiemogelijkheden met het boek!

Betekenisvol en duurzaam ondernemen; hoe doe je dat en wat levert het op? En hoe vind je een goede balans tussen het creëren van waarde voor alle stakeholders? Financieel, social en ecologisch. Dit is een geen controversieel, ecologisch inspiriment, maar een overtuigende ervaring hoe je als ondernemer op alle fronten betere resultaten kunt boeken… Voor jezelf, maar ook voor je medewerkers, klanten en alle andere stakeholders. Inclusief de planeet en de samenleving. Veel leuker kan ondernemen niet worden, als je maximale impact creëert bij echte vooruitgang.
5. Transities in het ONDERWIJS

Leren werken. Of leren leven?

6. Transities in de ZORG & WELZIJN

Diagnose 2030: langer leven, eerder dood

Het onderwijs blijkt behoorlijk gedateerd en is te veel gestandaardiseerd en productgericht. Het sluit niet meer aan op de aandienende toekomst en biedt mensen onvoldoende mogelijkheden om hun potentieel ten volle te ontwikkelen. In plaats van te leren leven en van waarde te zijn voor de samenleving, worden we opgeleid om te werken en dienstbaar te zijn aan de economie. Hoe zorgen we ervoor dat onderwijs niet langer misvormt maar ons vormt tot wie we in wezen zijn…? Dit inspiriment is een boeiende en confronterende expeditie naar de toekomst van een leven lang leren. Een sterk pleidooi en niet-vrijblijvend appel op het hoofd en hart voor meer mens- en toekomstgericht onderwijs. Meer vormend dan vervormend.

Hoe kunnen we vanuit een andere Why, What en How een leven lang blijven leren om te leven en van waarde te blijven? Tot ver na ons pensioen. Maar wat nu: als je doet waar je steengoed in bent én dit steeds maar weer je passie ontketent én je bent van waarde voor de maatschappij en samenleving – wil je dan nog wel met pensioen?

Het Nederlandse zorgsysteem behoort tot de beste in de wereld maar staat zwaar onder druk. COVID-19 heeft een paar serieuze weeffouten in het systeem aan de oppervlakte gebracht. Tel daarbij op de veranderende maatschappelijke, ecologische, demografische en technologische patronen, en je ziet nieuwe, grote uitdagingen aan de horizon verschijnen die druk op het systeem zullen doen toenemen. Welke transities in de zorg zijn onvermijdelijk en wenselijk en hoe houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen? Waarom is het solidariteitsbeginsel niet langer houdbaar? Hoe verschuiven we de focus meer en meer van diagnose en behandelen naar preventie? Waarom maakt meer technologie de zorg uiteindelijke veel menselijker? Hoe houden we de ziel in de zorg vast? Meer welzijn, meer waardering en beloning en minder kopzorgen. Is dat mogelijk? Wat bedoelen we met langer leven, eerder dood?

Diagnose 2030 is een fascinerend inpsiriment en unieke belevenis en duidt de onvermijdelijke transitie van het systeem naar meer mensgerichte en waardegedrevenen zorg.

7. MEXIT 52

52 AFSLAGEN NAAR BETERE WERELD

8. VITALE business modellen

ÉÉN ZWALUW VOORSPELT VEEL GOEDS

Tweeënvijftig eenvoudig uitvoerbare ideeën en oplossingen die bijdragen aan een meer duurzame wereld en rechtvaardige samenleving. Één voor elke week. 100% maatwerk en gericht op consumenten , jouw organisatie en/of sector.

Gebaseerd op het gelijknamige boek met 52 kaarten dat in de tweede helft van 2021 zal verschijnen. Informeer naar de interessante en aantrekkelijke mogelijkheden van een inspiriment met deze unieke ‘give-away’ voor elke deelnemer, zodat hij of zij een jaar lang elke week wordt herinnerd aan jouw event en unieke belevenis. Makkelijker kunnen we de expeditie naar Utopia niet maken.

Duurzaam ondernemen is cruciaal voor de toekomst van de mensheid en onze planeet. Het is het startpunt van elke organisatie in de 21e eeuw. En er gebeurt iets ongelooflijks in onze maatschappij.

Na de excessen van het bedrijfskapitalisme en een focus op ongebreidelde economische groei, is er een realistisch alternatief in opkomst. Bedrijven die doel boven winst stellen en hierdoor veel beter gaan presteren. Hoe dan ze dat en wat is het geheim van hun vitale en duurzame business modellen?

9. 10x FACTOR

HET GEHEIM VAN EXPONENTIËLE ORGANISATIES

10. Leiderschap & ETHIEK

Dozijn eminente beschouwingen voor leiders

In turbulente tijden met vele bedreigingen, risico’s en unieke kansen ontstaan nieuwe, exponentiële organisaties die tien keer beter, sneller en goedkoper opereren dan hun peers in de markt. Wat is het geheim van de 10X factor en hoe word je een exponentiële organisatie? En is dit ook weggelegd voor jouw organisatie…? De 10X Factor is een uniek inspiriment voor leiders, bestuurders en beleidsmakers die niet alleen verandering willen, maar daar ook direct mee aan de slag willen. Op basis van een concreet raamwerk van interne en externe factoren waarmee elke organisatie het verschil kan maken.
Ons wereldbeeld geeft weer hoe we dingen zien. In een complexe en multiculturele maatschappij zorgen onze eigen filters en zeepbellen voor incidenten met anderen en botsingen met de ware realiteit. Door een stap terug te doen en een dozijn beschouwingen te reflecteren, word je als leider beter begrepen en gaan mensen zelf ook leiden.

Walk the talk; voorbeeldend leiderschap in dienst van het algemeen belang. Voor alle stakeholders, vanuit de overtuiging dat Doing Well (doel is winst maken) een resultante is van Doing Good (bedoeling is waarde creëren – financieel, ecologische en sociaal).

Uitgangspunten voor mijn werk

Zes principes voor mijn inspirimenten

In mijn werk staan zes principes centraal en ze verwoorden waar ik voor sta en waar ik naar streef. Je vind ze terug in al mijn keynotes, masterclasses, workshops, colleges, boeken en andere publicaties.

Menu