Top 10 keynotes, webinars en overige inspirimenten

Top 10 keynotes, webinars en overige inspirimenten

Bergen inspiratie en energie in verlangenverstrengeling

Onderstaand een overzicht van mijn tien best beoordeelde en meest gevraagde keynotes, masterclasses, workshops, webinars en colleges. Al deze inspirimenten bieden duidelijkheid over de toekomst en hoop op een betere wereld. Stuk voor stuk unieke belevenissen, boordevol inspiratie, energie en concrete ideeën en oplossingen voor de wereld van morgen.

1. Hoopvol PERSPECTIEF na de pandemie

Serie webinars met interactieve apotheose

2. THE GREAT >RESET – reboot life

Realistische expeditie uit de coronacrisis

Er bestaan geen snelle oplossingen voor de grote ecologische en sociale problemen die we zelf hebben veroorzaak. En de wereld verkeert niet in een gezondsheidscrisis of economische recessie, maar in een onvermijdelijke en onomkeerbare transformatie naar een volgende fase in onze beschaving…
Een confronterend inspiriment en unieke belevenis. Een helder, hoopvol en vooral realistisch betoog over onze problemen en de enige, effectieve route uit de coronapandemie en de economische depressie. Snel en opportunistisch weer voorwaarts naar ‘business as usual’? Of met veel wijsheid en…
3. Once Upon a FUTURE

Het eerlijke en complete verhaal

4. Duurzaam ONDERNEMEN met impact

Verbeter jezelf, begin bij de wereld

Een unieke belevenis en spannende expeditie naar de aandienende toekomst. Het complete en eerlijke verhaal van een wereld in transformatie naar de
Betekenisvol en duurzaam ondernemen; hoe doe je dat? Is het ook iets voor jouw onderneming of organisatie en waarom leidt het tot zoveel positieve
5. Transitie en toekomst ONDERWIJS

Leren leven of leren werken?

6. Transitie en toekomst ZORG & WELZIJN

Diagnose 2030: langer leven, eerder dood

Het onderwijs lijkt gedateerd en is te veel gestandaardiseerd en productgericht. Het sluit net meer aan op de aandienende toekomst en biedt mensen onvoldoende mogelijkheden om hun potentieel te ontdekken en ten volle te ontwikkelen. In plaats van te leren leven en van waarde te zijn voor de samenleving, worden we opgeleid om te werken en dienstbaar te zijn aan de economie.

Dit inspiriment is een boeiende en confronterende expeditie naar de toekomst van een leven lang leren. Een sterk pleidooi en niet-vrijblijvend appel op het hoofd en hart voor meer mens- en toekomstgericht onderwijs. Meer vormend dan vervormend.

Hoe kunnen we vanuit een andere Why, What en How een leven lang blijven leren om te leven en van waarde te blijven? Tot ver na ons pensioen. Maar wat nu: als je doet waar je steengoed in bent én dit steeds maar weer je passie ontketent én je bent van waarde voor de maatschappij en samenleving – wil je dan nog wel met pensioen?

Het Nederlandse zorgsysteem behoort tot de beste in de wereld maar staat zwaar onder druk. COVID-19 heeft een paar serieuze weeffouten in het systeem aan de oppervlakte gebracht. Tel daarbij op de veranderende maatschappelijke, ecologische, demografische en technologische patronen, en je ziet nieuwe, grote uitdagingen aan de horizon verschijnen de druk op het systeem zullen doen toenemen. Hoe houden we de zorg betaalbaar en waarom is het solidariteitsbeginsel niet langer houdbaar? Hoe verschuiven we de focus meer en meer van diagnose en behandelen naar preventie? Waarom maakt meer technologie de zorg uiteindelijke veel menselijker? Hoe houden we de ziel in de zorg vast? Meer welzijn, meer waardering en beloning en minder kopzorgen. Is dat mogelijk? Wat bedoelen we met langer leven, eerder dood?

Diagnose 2030 is een fascinerend inpsiriment en unieke belevenis en duidt de onvermijdelijke transitie van het systeem naar meer mensgerichte en waardegedrevenen zorg.

7. Global RISK 2020

10 grootste risico’s en oplossingen

8. VITALE business modellen

Een zwaluw voorspelt veel goeds

We kunnen niet wachten tot de mist van onzekerheden is opgetrokken. We moeten snel nieuwe oplossingen vinden en implementeren voor belangrijke kwesties als natuur en leefomgeving, biodiversiteit, technologie, educatie en gezondheid.

Wat zijn de tien grootste risico’s en uitdagingen die onze welvaart en ons welzijn bedreigen? En zijn we nog op tijd om het roer drastisch om te gooien? Wat zijn de vitale oplossingen voor de wereld van morgen?

Duurzaam ondernemen is cruciaal voor de toekomst van de mensheid en onze planeet. Het is het startpunt van elke organisatie in de 21e eeuw. Uitgangspunten zijn duurzaam organiseren en templates voor vitale business modellen. Hierin staat het creëren van waarde – sociaal, financieel en ecologisch – centraal. Hoe ontwikkel je duurzame, vitale business modellen en hoe werken deze in de dagelijkse praktijk?

9. 10x FACTOR

HET GEHEIM VAN EXPONENTIËLE ORGANISATIES

10. Leiderschap & ETHIEK

Dozijn eminente beschouwingen voor leiders

In turbulente tijden met vele bedreigingen, risico’s en unieke kansen ontstaan nieuwe, exponentiële organisaties die tien keer beter, sneller en goedkoper opereren dan hun peers in de markt. Wat is het geheim van de 10X factor en hoe word je een exponentiële organisatie? En is dit ook weggelegd voor jouw organisatie?

De 10X Factor is een uniek inspiriment voor leiders, bestuurders en beleidsmakers die niet alleen verandering willen, maar daar ook direct mee aan de slag willen. Op basis van een concreet raamwerk van interne en externe factoren waarmee elke organisatie het verschil kan maken.

Ons wereldbeeld geeft weer hoe we dingen zien. In een complexe en multiculturele maatschappij zorgen onze eigen filters en zeepbellen voor incidenten met anderen en botsingen met de ware realiteit. Door een stap terug te doen en een dozijn beschouwingen te reflecteren, word je als leider beter begrepen en gaan mensen zelf ook leiden.

Walk the talk; voorbeeldend leiderschap in dienst van het algemeen belang. Voor alle stakeholders, vanuit de overtuiging dat Doing Well (doel is winst maken) een resultante is van Doing Good (bedoeling is waarde creëren – financieel, ecologische en sociaal).

Menu