5 min leestijd

Vitale ideeën voor de wereld van morgen [1 van 5]

Wat zijn de imperatieven en ontwerp-principes voor de wereld van morgen? En waarom moeten we eerst deciviliseren voor ‘the Great Reset’?

Het is overduidelijk; ons (economisch) systeem doet niet meer waarvoor het ontworpen is. Marktwerking is te ver doorgeschoten en de neo-liberale moraal heeft ernstige schade berokkend aan de meest kwetsbare in onze samenleving. Onze meritocratie zorgt voor steeds meer exclusiviteit en stimuleert het maximaliseren van rijkdom voor een kleine elite. In plaats van de prioriteit te leggen bij collectief welzijn en inclusiviteit, zorgt het economische systeem ook voor een toename van individualisme en populisme. Het systeem gaat volledig voorbij aan de radicale, onderlinge afhankelijkheid tussen planeet, samenleving en economie. Welvaart en economische groei vormen het centrale paradigma en mensen en planeet zijn daaraan instrumenteel en dienstbaar gemaakt.

We zijn vergeten dat de mythe van economische groei en vooruitgang mythes zijn.

We zijn gaan geloven in de mythe van economische groei en dat deze noodzakelijk is voor bijvoorbeeld onze veiligheid en ons welzijn. Maar hoe veilig wordt onze wereld met de toenemende ongelijkheid? Wat zal de impact zijn van de versnellende klimaatcrisis en verlies aan biodiversiteit, die beide direct gerelateerd zijn aan ons economisch systeem. En vooral aan de Westerse verslaving aan economische groei en toenemende welvaart.

We zijn vergeten dat de mythe van economische groei en vooruitgang mythes zijn. De eerste mythe vertelt ons dat de mensheid is voorbestemd voor grootsheid; de tweede vertelt ons dat deze grootsheid gratis is. Beide mythes zijn nauw met elkaar verbonden. Beiden vertellen ons dat we gescheiden zijn van de wereld; dat we begonnen te dwalen in de oermoerassen, als een nederig onderdeel van iets dat ‘natuur’ wordt genoemd. Iets dat we anno nu triomfantelijk hebben bedwongen. Inderdaad, onze scheiding van de natuur is een mythe die integraal deel uitmaakt van de triomf van onze beschaving. We zijn het enige soort die ooit de natuur heeft geattakeerd en heeft gewonnen. En we zijn gaan geloven dat onze unieke glorie hierin is vervat.

We hebben een veilige plek nodig, ver buiten onze menselijke bubbel, om ons opnieuw te verbinden in verlangenverstrengeling

We hebben een nieuw startpunt nodig, een gewezen vlag waaronder we elkaar in vrede en wijsheid kunnen vinden en ontmoeten. Een veilige plek, ver buiten onze menselijke bubbel, belemmerende overtuigingen en vooroordelen. Een plek waar onze zielen zich verbinden in verlangenverstrengeling, Zodat we in onderlinge afhankelijkheid samen kunnen nadenken over de vitale ideeën en oplossingen van de wereld van morgen. Een vertrek van een expeditie door de 21ste eeuw, met het besef dat dit ons over onverwachte paden zal leiden. Een heilzaam en waarachtig kompas is daarbij onontbeerlijk, zodat we koers kunnen houden naar een betere wereld. En zoals gezegd, daar is meer voor nodig dan een reset van het feilbare economische systeem.

De ‘Great Reset’ start met het besef dat we eerst moeten deciviliseren

Er bestaan acht principes die leiden tot de noodzakelijke decivilisering en samen vormen ze de voorwaarde en perfecte opmaat naar de ‘Great Reset’ die leidt tot een betere wereld.

1. Einde van een tijdperk

Het eerste principe stelt dat het tijdperk waarin we nu leven eindigt door sociale, economische en ecologische ontrafeling. Overal om ons heen zien we de tekenen dat onze huidige manier van leven aan het eindigen is en dat een nieuw tijdperk op het punt staat om geboren te worden. Een nieuw tijdperk waarin de focus verschuift van exclusieve welvaart naar inclusief welzijn. Van Ego naar Eco. Van Ik naar Wij. We zullen deze realiteit eerlijk onder ogen moeten zien en ermee leren leven.

2. Oplossing ligt in onszelf

Het tweede principe stelt dat de oplossing voor onze problemen in ons zelf schuilt. Dat is goed nieuws, want als onze manier van denken, doen en laten het probleem is, dan zijn wij beginsel ook de oplossing. We moeten de belemmerende overtuiging loslaten dat de convergerende crisis van onze tijd kunnen worden teruggebracht tot een reeks symptomen die kunnen worden opgelost met exponentiële technologieën, ecomodernisme en politieke profilering. De oplossing ligt in een andere manier van verbinden; met de natuur, met de ander en met onszelf.

3. Ontkrachten van Mythen

Het derde principe is erg belangrijk; het ontkrachten van mythen. Het is fundamenteel om te beseffen dat de wortels van onze systemische crises liggen in de verhalen die we onszelf hebben verteld. Deze verhalen en overtuigingen, die ten grondslag liggen aan onze beschaving, moeten worden uitgedaagd en opnieuw worden beschouwd. Zoals de mythes van: ongebreidelde vooruitgang, de centrale plaats van de mens in het universum en van onze scheiding van de ‘natuur’. Deze mythen vormen een groot risico als we vergeten dat het slechts mythen zijn.

4. Verhalen weven de werkelijkheid

Het vierde principe is van groot belang door de opkomst van sociale media en miljoenen mensen die geloven in de meest onwaarschijnlijke complottheorieën. We moeten ons als eerste beseffen dat mensen in verhalen geloven en zich hierdoor laten inspireren. Dus is het van eminent belang om ervoor te zorgen dat onze verhalen meer bieden dan louter sensatie en amusement. Door middel van verhalen weven we de werkelijkheid, dus moeten we ervoor zorgen dat deze gebaseerd zijn op de waarachtigheid en aantoonbare, niet-weerlegbare feiten.

Mensen zijn niet het middelpunt van het universum, noch de bedoeling van de planeet

5. Verbinden met de bedoeling

Verbinden met de bedoeling is het vijfde principe. Mensen zijn niet het middelpunt van het universum, noch de bedoeling van de planeet. Daarentegen zijn we wel radicaal afhankelijk van Moeder Aarde en haar ecosystemen. De ware kunst voor de mensheid begint dus met de poging om buiten de overtuiging en de menselijke bubbel te stappen. Door zorgvuldige aandacht kunnen we opnieuw met wijsheid in contact treden met de hele wereld. Die veel groter en belangrijker is dan onze menselijke wereld. Alleen dan kunnen we ons verbinden met het wezenlijke, de bedoeling en de aandienende toekomst. Het loslaten van het korte termijn denken is daarbij van groot belang. We moeten een antwoord vinden op de vraag hoe we een goede voorouder kunnen worden.

6. Het leven vieren

We vieren het leven en de kunst van het vertellen en overdragen op een waarachtige en wijze manier. Dat is principe zes. Gebaseerd op het juiste gevoel van tijd en plaats. In het algemeen belang. Onze wereld is te lang gedomineerd door boodschappers uit de kosmopolitische citadellen, die belang hebben bij de status quo.

7.  Walk the talk

Dat brengt ons de bij de laatste twee principes, die betrekking hebben op ons allen. Principe zeven lijkt een open deur, maar de praktijk blijk weerbarstig. Mooie plannen en goede intenties zijn belangrijk, maar onvoldoende. Het gaat niet om wat je wilt, denkt en zegt, maar om wat je doet. Wat je voor anderen betekent. We mogen onszelf dus niet verliezen in de uitwerking van theorieën of ideologieën. Onze woorden en daden moeten elementair zijn. We moeten spreken, schrijven, verhalen en overtuigen; met de voeten in de klei en vuil onder onze nagels.

Het einde van de wereld zoals we die kennen, betekent niet het einde van de wereld

8. Het einde als nieuw begin

Principe 8 is de apotheose, het principe van het einde als nieuw begin. Het einde van de wereld zoals we die kennen, is niet het einde van de wereld. Het betekent slechts het einde van het leven zoals we het leidden en leefden. Samen zullen we nieuwe hoop vinden en deze opeenhopen. De paden die leiden naar de onbekende wereld die voor ons ligt. En die ons een volgende fase in onze beschaving brengt.

Een betere wereld, vanuit het besef dat er balans moet zijn tussen de planeet, de samenleving en de economie. Dat er sprake is van een radicale, onderlinge afhankelijkheid.

Lees ook de andere delen binnen onderhavig vijfluik:

> Van moment naar ‘Movement (deel II)
> Ontwerp voor radicale, onderlinge afhankelijkheid (deel III)
> Investeren in gelijkheid en rechtvaardigheid (deel IV)
> Rekenschap en transparantie naar alle stakeholders (deel V)

Of lees het hele verhaal in mijn bestseller:

> Once Upon A Future – voormalig no.1 bij Managementboek.nl

 

 

Nieuwsbrief: ga je mee op expeditie?

Schrijf je dan nu in voor mijn nieuwsbrief “Expedition 21” over de kolderieke reis door de 21e eeuw. Met inspirerende artikelen, knetterende podcasts en vlijmscherpe columns over mens, onmens, over het doel én de bedoeling.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu