Wie is Ruud Veltenaar?

Inspirerende spreker, invloedrijke toekomstdenker en bestseller auteur

“We live in soap bubbles, who are beautiful, but also unreal.”

wie ben ik?

Friskijker, dwarsdenker, scientivist
en vooral progressor

Wereld in transformatie

De mondiale pandemie, de economische recessie, de protesten tegen ongelijkheid en ook de aanhoudende klimaatverandering hebben een dieper liggend, fundamenteler probleem aan de oppervlakte gebracht. Ons huidige economische systeem beloont het maximaliseren van rijkdom boven collectief welzijn en stimuleert individualisme boven wederzijdse afhankelijkheid. Nooit was er een beter moment voor reflectie om de onze toekomst opnieuw vorm te geven. Hoe komen we van het moment naar ‘Movement’?

Verlangenverstrengeling

We kunnen niet langer afwachten tot de mist van onzekerheid is opgetrokken. Het economisch systeem is gebroken en het is tijd voor een fundamentele reset. Daartoe moeten we het nieuwe tijdperk onbevreesd en met wijsheid betreden. Nieuwe oplossingen bedenken voor grote economische, sociale en ecologische uitdagingen. En dat lukt alleen als we het algemeen belang centraal stellen en in verlangenverstrengeling samenwerken. Om te doen wat wenselijk en gewenst is. En omdat het ongelofelijk leuk is!

Progressor

Als succesvol ondernemer en impact investor heb ik een goed beeld van de economische, sociale en technologische krachten die samen een nieuw machtsevenwicht vormen. Als filosoof en dwarsdenker ben ik kritisch naar leiders, beleidsmakers en organisaties met eenzijdige agenda’s. Die hun doelen boven de bedoeling stellen. En met een wetenschappelijke achtergrond en activistische mindset ben ik meer scientivist dan scientist. En omdat ik elke dag werk aan het creëren van een betere wereld, ben ik meer progressor dan professor.

Walk the talk

Al decennia lang zet ik mij in voor een betere wereld. Voor een meer duurzame leefomgeving en eerlijke maatschappij. Over de hele wereld heb ik bedrijven geleid. Van klein tot groot, soms beursgenoteerd. Als ondernemer heb ik voor eigen rekening vele avonturen beleefd en succesvolle bedrijven gebouwd. Als impact investor heb ik miljarden van derden mogen investeren in nieuwe bedrijven. Jaarlijks verzorg ik honderden inspirimenten en colleges en schrijf ik over hoe we samen de wereld kunnen creëren waarnaar we allemaal verlangen.

Mijn expertises

Once upon a future posters

Wat doe ik en waarom?

Ik stimuleer mensen en organisaties om hun onbegrensde potentieel optimaal te benutten.

In essentie spreek en schrijf ik over de kolderieke en disruptieve veranderingen waarmee mensen en organisaties worden geconfronteerd. Veelal met humor en kwinkslagen en altijd met anekdotes uit eigen praktijk. Met boeiende inzichten en mondiaal perspectief, alhoewel het in jouw situatie natuurlijk kan variëren. Met mijn werk bied ik duidelijkheid over de toekomst en hoop op een betere wereld. Ik ben de friskijker en progressor die de vertaalslag maakt van vage vergezichten naar concrete acties en handvatten in het hier en nu. Hiermee stimuleer ik mensen en organisaties meer bewust te worden van hun vele uitdagingen en potentieel. En hoe zij in een revolutionair en turbulent tijdperk zelf het verschil kunnen maken. En vooral ook  hoe ze de beste resultaten kunnen behalen en kansen kunnen benutten die nu niet worden gezien. Zowel in hun persoonlijke leven als in het werk. En niet door er alleen over te denken en te praten; maar vooral ook door het te DOEN.

MIJN MOTTO:
Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end!

Ruud Veltenaar aan het werk

Mijn rol en track record als

Creator van vooruitgang

Ik heb een aantoonbaar track record van bijna 30 jaar als duurzaam ondernemer, inspirerend leider en impact investor.

Als progressor werk ik elke dag keihard aan een meer duurzame leefomgeving en eerlijke maatschappij.

Als scientivist weet ik eenvoudig zin en onzin van elkaar te scheiden, net zoals doel van bedoeling.

Als Homo Verus, ben ik onderdeel van zowel de natuur als de samenleving en daarom leef en werk ik binnen de grenzen van onze planeet en het menselijk potentieel.

Impact investor
Duurzaam ondernemer
Thought Leader
Impact investor

DOING WELL BY DOING GOOD

Als impact investeer heb ik de afgelopen 20 jaar enkele grote en kleine fondsen mogen leiden. De bedoeling was helder en simpel; de wereld een stap verder helpen. Wat is er als financier en investeerder leuker dan een goed rendement te halen door middel van echte vooruitgang te creëren voor zoveel mogelijk mensen op alle continenten?

Meer dan 8 miljard dollar heb ik via deze fondsen mogen investeren in start-up’s, scale-ups, projecten en de internationalisering van succesvolle ondernemingen.  We waren één van de eerste investeerders in LinkedIn (2002) en Tesla (2003). Als co-investeerder waren we betrokken bij projecten met UNOPS, Blackrock, Twinning, Novo Nordisk, GenMab, SunPower Corp en Celltrion.

Vanaf 2019 ben ik als investeerder uitsluitend nog op kleine schaal actief en betrokken bij diverse eigen vennootschappen en projecten, zoals Speakers for Good en The Academy for Good.

Mijn internationale ervaring als impact investor en opgedane kennis over vele sectoren helpen mij enorm in mijn werk als spreker, schrijver en publicist. Vele hilarische anekdotes komen dan ook altijd uit eigen praktijk.

Duurzaam ondernemer

INSPIRED BY NATURE

Als impact investor lag de nadruk vooral op duurzaam ondernemen met de focus  op het creëren van waarde op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Niet zelden heb ik mij laten leiden door de biometica of biomimicry, – de wetenschap en de kunst van het afkijken van de beste biologische ideeën en concepten in de natuur. Als inspiratie voor toepassingen in onze menselijke wereld en om onze economie, maatschappij en samenleving te verbeteren en meer duurzaam te maken.

Als impact investor en duurzaam ondernemer was ik betrokken bij projecten met onder andere het Biomimicry Institute, Threshold Foundation en de Leonardo Dicaprio Foundation.

Voor eigen rekening en risico heb ik als financier en/of als founder aan de wieg gestaan van onder andere Silvac (ICT – verkocht aan RAET in 1992), Planet Internet (verkocht aan KPN in 1996), Park-line en Parkmobile (verkocht aan BMW in 2016).

In 2020 ben ik gestart met Speakers for Good (introductie in sept 2021) en achter de schermen wordt gewerkt aan Events for Good (introductie in Q1 2022) en de Academy for Good (introductie eind 2022 of begin 2023).

Thought Leader

INSPIRING PEOPLE WITH INNOVATIVE IDEAS

Als thought leader ben ik bijna dertig jaar trouw gebleven aan mijn bedoeling en niet-onderhandelbare waarden. Ook wanneer de meerderheid het oneens was of de hoon op mij neerdaalde.

Belangrijke principes: compassie, empatisch luisteren,”walk the talk”, delen van enthousiasme, zelfontwikkeling en vergaren relevante kennis en feiten. En ook openstaan voor kritiek en je eigen belemmerende overtuigingen en (voor)oordelen durven loslaten.

Na mijn studies en vrijwilligerswerk kreeg mijn carrière glans tijdens een samenwerking en meerjarige assignment bij IBM HQ en McKinsey via Desisco [1983-1987].

Terug in Europa maakte ik deel uit van de executive board van de Volmac Software Group (nu Cap Gemini) [1987-1988] . Na een conflict met bestuurs-voorzitter Joop van Oostrom startte ik mijn eerste eigen onderneming Silvac [1988-1992], dat ik vier later later verkocht aan Raet (nu Getronics), om vervolgens toe te treden tot de Raad van Bestuur [1992-1996].

Na de verkoop van Raet aan Getronics werd ik CEO en co-shareholder bij Planet Internet en was ik verantwoordelijk voor de integratie met World Acces en de verkoop van Planet Internet aan KPN [1996-1998].

Tijdens mijn rol als CEO van Net Ventures [1999-2009] heb ik als investeerder aan de wieg gestaan van o.a. Park-line [2002] en was ik verantwoordelijk voor de integrale aankoop en fusie van Park-line en Parkmobile, het bedrijf dat ik in 2002 oprichtte en in 2016 verkocht aan BMW.

Zeer recent heb ik Speakers For Good opgericht [2020], een internationaal boutique sprekersbureau in Amsterdam. Uniek in zijn soort  omdat het 100% ‘purpose driven’ is. Een unieke organisatie waar onze planeet en 8 miljard mensen een stem krijgen die gehoord wordt.

Scientivist & friskijker
Filosoof en dwarsdenker
Homo Verus
Scientivist & friskijker

LEARNING IS ALWAYS REBELLION

Ik beschouw mijzelf als een gepassioneerde en rebelse scientivist die dagelijks mensen en organisaties helpt de wereld te creëren waarnaar bijna iedereen verlangt. Ik roep op tot reflectie en beweging en doe een niet-vrijblijvend appel op het hoofd en hart, zonder mensen of organisaties in het harnas te jagen. Het gaat niet om wat je intenties zijn, maar om wat je aantoonbaar doet en laat.

Ik pas de wetenschap pragmatisch toe in mijn dagelijks leven en werk. Geen ingewikkelde academische verhandelingen over economie of filosofische dwalingen over extinctie. Gewoon concrete feiten, objectieve beschouwingen en kritische reflecties. In simpele taal en in het hier en nu.

Op weg naar morgen, overmorgen en verder. Op basis van vitale ideeën en oplossingen die echte vooruitgang creëren.

Filosoof en dwarsdenker

LIVE – LEARN – LOVE – LEAVE a LEGACY

Mijn studies filosofie (in Amsterdam, Parijs en New York en business administration (Boston) helpen mij om wetenschap, filosofie en de aandienende toekomst te emanciperen. Niet alleen door mensen en organisaties te laten zien hoe toegankelijk dit is, maar vooral ook door hen te stimuleren er iets concreets mee te doen. Bijvoorbeeld echte vooruitgang te creëren, en niet alleen financieel, maar ook ecologisch en sociaal.

Ik ben niet hinderlijk optimistisch en meer friskijker dan zwartkijker en beschouw de serieuze uitdagingen van de mensheid graag in het schijnbaar lichte, alledaagse hier en nu.

Als toekomstfilosoof versta ik de kunst van het vragenstellen aan de hand van de grote filosofen. Dat leidt tot meer bewustwording en reflecties en is belangrijk in een tijdperk van nepnieuws, waarin iedereen door elkaar roeptoetert en meningen en opinies al snel de schijnwaarde krijgen van feiten.

Het resultaat is dat ik mensen en organisaties stimuleer om zichzelf en anderen wezenlijke en waarachtige vragen te stellen die verrassen en aan het denken zet. Hierdoor leiden reflecties en gesprekken tot meer verdieping en verbinding. Met de ander, met jezelf én met de bedoeling.

Homo Verus

LIVE BETTER – HELP MORE – WONDER OFTEN

Geboren, getogen en woonachtig in Amsterdam. Vader van Martine, Floyd en Eva.

In mijn lezingen en publicaties heb ik het vaak over de Homo Verus, de ‘waarachtig wijze mens’. De gewenste opvolger van de Homo Economicus.

Het ‘soort’ Homo Economicus heeft mensen en planeet dienstbaar gemaakt aan economische groei en welvaart. Hierdoor leven we in zeepbellen, die mooi lijken, maar feitelijk irrealistisch en soms ook immoreel zijn.

Als Homo Verus leef en werk ik vanuit het besef dat ook mensen onderdeel zijn van de natuur, in plaats van bijvoorbeeld rentmeester of de immorele exploitant.  En dat we ons anders, in radicale afhankelijkheid, moeten verbinden met elkaar en met de natuur.

Ruud Veltenaar_Theater
Menu