WorldSkills Conference 2018

Unting for Youth: ondersteunt netwerken voor innovatieve oplossing van vaardigheden. Over de eisen van een beroepsbevolking met een nieuwe reeks kernvaardigheden om complexe en onvoorziene uitdagingen creatief aan te pakken.

Door de toenemende kloof tussen de vaardigheden die worden onderwezen en de vaardigheden waaraan de markt behoefte heeft, zitten miljoenen jongeren zonder werk. De automatisering neemt steeds meer alledaagse taken over en er ontstaan in hoog tempo nieuwe bedrijfstakken. Deze Vierde Industriële Revolutie vraagt om arbeidskrachten met nieuwe kernvaardigheden om complexe en onvoorziene uitdagingen creatief aan te pakken.

Kan het Nederlandse concept van de “Triple Helix”, waarin overheid, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar verweven zijn, een deel van de oplossing zijn? Dat was de vraag die tijdens de hele WorldSkills Conference 2018 iedereen bezig hield.

Newsletter: will you join me on the expedition?

Subscribe now to my newsletter “Expedition 21” about my mind blowing journey through the 21st century. With inspiring articles, crackling podcasts and razor-sharp columns about human, inhuman and the difference between the goals and the profound purpose.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Menu